Home

Polyhydramnion NVOG

fluid index (AFI) is de som van deze vier metingen. Polyhydramnion wordt gedefinieerd als AFI >p95. Zie figuur. Gemakshalve wordt AFI >24cm gezien als polyhydramnion (mild: 24-30cm, matig: 31-35cm en ernstig >35cm). Oorzaken polyhydramnion Te veel vruchtwater is ofwel het gevolg van overproductie ofwel het gevolg van te weinig verbruik Een groot aantal NVOG-richtlijnen staat inmiddels in deze landelijke Richtlijnendatabase. Voor een aantal richtlijnen is de NVOG nog bezig deze te actualiseren en op te stellen conform de gestelde criteria van Richtlijn 2.0, zodat in de toekomst alle richtlijnen in de landelijke Richtlijnendatabase bij elkaar komen

Polyhydramnion (poly: veel; hydramnion: vruchtwater) is een term binnen de gynaecologie die zoveel betekent als een teveel aan vruchtwater tijdens de zwangerschap. Vruchtwater neemt toe wanneer de aanmaak of toevoer van vocht ruimer is dan de afname. De oorzaken hiervan zijn: Maternaal (moeder): zwangerschapsdiabetes NVOG-richtlijn Hemorrhagia postpartum (HPP) Deze richtlijn is modulair van opbouw en zal in de toekomst verder worden uitgebreid/aangevuld. 1 . (grote uterusuitzetting bij macrosomie , polyhydramnion of meerlingzwangerschappen, langdurige baring, kunstverlossing, inleiding, infectie, uteru Polyhydramnion (hydramnion) gebeurt in één tot vier procent van alle zwangerschappen. Dit is een toestand waarbij te veel vruchtwater zich opbouwt tijdens de zwangerschap. Veelal wijst dit niet op ernstige problemen en ervaart de zwangere vrouw ook geen symptomen door het overtollige vruchtwater Polyhydramnion: Overtollig vruchtwater tijdens zwangerschap Polyhydramnion (hydramnion) gebeurt in één tot vier procent van alle zwangerschappen. Dit is een toestand waarbij te vee Teveel of te weinig vruchtwater in de zwangerschap Tijdens de zwangerschap wordt er regelmatig een echo gemaakt NVOG. Organisatie Kwaliteitsdocumenten Speerpunten Vakinformatie De NVOG. Bezoekadres NVOG. Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht 088-13 44 700 info@nvog.nl. Postadres NVOG. Postbus 20075 3502 LB Utrecht. Volg ons. Facebook; Twitte

NVOG richtlijn 'Basis prenatale zorg'. Voor meerlingen wordt verwezen naar de NVOG richtlijn 'Meerlingzwangerschap'. De verschillende richtlijnen zijn aanvullend en waar mogelijk wordt verwezen naar elkaar. Plaatsbepaling Deze richtlijn zal de bestaande richtlijn foetale groeibeperking van de NVOG uit 200 Deze bevinding ondersteunt het advies uit de NVOG-richtlijn 'Diabetes en zwangerschap' dat in het geval van aanwezigheid van het symptoom polyhydramnion gericht diagnostisch onderzoek met een OGTT verricht moet worden naar de aanwezigheid van diabetes gravidarum bij deze zwangeren (NVOG, 2010) Onverwachte bevindingen bij het SEO conform het NVOG-modelprotocol; Incompleet SEO; Afwijkingen in de hoeveelheid vruchtwater bij eerste trimester echo's en het SEO en onder voorwaarden later in de zwangerschap: a. polyhydramnion (groter dan 8 cm, in het derde trimester na uitsluiten diabetes gravidarum 1. Biofysische eigenschappen: volume, osmolaliteit, druk. 2. Te weinig vruchtwater: oligohydramnion. 3. Te veel vruchtwater: polyhydramnion. 4. Samenstelling

Verricht diagnostisch onderzoek middels een OGTT bij vaststellen van een polyhydramnion. Niet volgen van richtlijn NVOG diabetes en zwangerschap . OGTT als te belastend ervaren. Verloskundige hulpverlener . Zwangere. Nogmaals op deze richtlijn attenderen, onderbouwd met literatuur Polyhydramnion ontstaat wanneer er te veel vruchtwater wordt geproduceerd en/of de baby te weinig vruchtwater opneemt. In meer dan de helft van de gevallen vindt men geen specifieke oorzaak (ideopathische polyhydramnion). Het gaat dan meestal om een vrij onschuldig en voorbijgaand verschijnsel Aangepaste NVOG SEO modelprotocol & veranderingen in GUO indicaties. MODELPROTOCOL SEO • Stamt uit 2012 • Nieuwe inzichten • Update nodig MODELPROTOL onverwachte bevindingen • Polyhydramnion (grootste vruchtwaterpoel > 8 cm), na het uitsluiten van diabetes gravidarum

tussen 'oligohydramnion' en CTG-afwijkingen, NICU-opnamen en lage apgarscores (NVOG, 2007). Kwantificeren van de hoeveelheid vruchtwater kan met behulp van de zogeheten amniotic fluid index (AFI). In de vier kwadranten van de uterus wordt de diepste vruchtwater pocket gemeten en vervolgens wordt alles bij elkaar opgeteld (NVOG) en Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) hebben in de werkgroep VIL 2013 gewerkt aan herziening van dit onderwerp voor in de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL). polyhydramnion, is het advies om diagnostiek naar zwangerschapsdiabetes te verrichten.2, 3, 30

PND definitief-NVOG-Leidraad-indicatiestelling-PND-versie-feb.-2019 Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze wel moet bijdragen, dient ze dit met haar zorgverzekering te bespreken. Ze kan daarbij verwijzen naar de website van Zorginstituut Nederland. GUO indicaties Alle zwangeren hebben tegenwoordig de mogelijkheid om te. of polyhydramnion, roken, herhaalde inwendige onderzoeken, coïtus en infectie.11 Risico's voor moeder en kind Moeder Het risico van PROM voor de moeder is het ontwikkelen van chorioamnionitis (ontsteking van het chorion en amnion) en endometritis.10, 11 De incidentie van chorioamnionitis bij afwachtend beleid (>24 uur) is 8 Herziene VIL 2013, 10 februari 2014 6 op de overdracht van het virus naar het kind, waardoor begeleiding van de partus in de 2de lijn niet noodzakelijk is. Hepatitis D: Een hepatitis D infectie is altijd een co-infectie met hepatiti

Richtlijnen NVOG

voorwaarden later in de zwangerschap: o Polyhydramnion (diepste pocket > 8 cm, AFI > 23) na uitsluiten DG o Oligohydramnion (diepste pocket < 2,0 cm, AFI < 8) na uitsluiten FGR of PPROM (NVOG richtlijn erytrocytenimmunisatie). Eenmalig GUO II, follow-up door perinatoloog op pol Wanneer polyhydramnion op tijd wordt ontdekt, kan het teveel aan water via een vruchtwaterpunctie worden afgevoerd. Omdat te veel vruchtwater kan wijzen op een afwijking bij je baby zal er gezocht worden naar de oorzaak. Ook zal je de rest van je zwangerschap en bevalling goed in de gaten worden gehouden Diagnostiek is onderzoek naar GDM op basis van symptomen (bijvoorbeeld snelle groei van de foetus of polyhydramnion) of klachten bij de moeder (bijvoorbeeld polydipsie). Voor screening en diagnostiek wordt verwezen naar de meest recente landelijke richtlijn (NVOG, 2010) wat betreft: Welke patiënten gescreend worden; Welke meetmomenten. bepaling tussen 10+0 en 12+6, zie richtlijn NVOG 'datering van de zwangerschap') 18-20 weken GUO-1 24 weken Routinecontrole met biometrie en beoordelen vruchtwater Indien EFW ≥ p95 en/of FA ≥ p95 en/of polyhydramnion (AFI ≥ P95) GUO-2 inplannen 28 weken Routinecontrole met biometrie en beoordelen vruchtwate

Indien macrosomie en/of polyhydramnion overleg supervisor voor bespreking inductie. Partus Richtlijn NIV (2006) en NVOG (2010/2017) diabetes mellitus en zwangerschap HAPO NEMJ 2008 IADPSG diabetes care 2010 American Diabetes association NVOG INLEIDING In november 1997 werd de eerste versie van de richtlijn Stuitligging door de ledenvergadering van de NVOG geaccepteerd en in maart 1998 werd de richtlijn uitgebracht. tumoren in het maternale kleine bekken, placenta praevia, polyhydramnion, multipariteit, congenitale foetale afwijkingen, navelstrengproblemen. - Polyhydramnion - Gemelligraviditeit - Infectieziekten en ontstekingen: cystitis, paradontitis, en bacteriele vaginose. - Cervixinsufficiëntie. - Roken Bronnen: 'Richtlijn preventie recidief spontane vroeggeboorte' , NVOG

zorg, polyhydramnion, diabetes, infecties met hoge koorts, recidiverende cystitis, trauma of arbeid gerelateerd. Deze factoren hebben echter onvoldoende onderscheidend vermogen om een prognostisch model te maken waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen vrouwen met een hoog of juist laag risico. 5. Presentati INLEIDING. Het TORCHES-syndroom omvat congenitale en perinatale infecties van verschillende oorzaak bij pasgeborenen, waaronder seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).1 2 De term TORCHES wordt als zodanig (nog) niet door iedereen gebruikt; men spreekt ook wel over TORCH-complex of -factoren, sommigen voegden syfilis aan dit acroniem toe en introduceerden de naam STORCH of, wat meer. 1 INTRA-UTERIENE STERFTE Versie 1.0 Datum Goedkeuring Methodiek Evidence based Discipline Monodisciplinair. 2 Verantwoording NVOG. 3 1. Omschrijving van het probleem Protocollen over de te verrichten diagnostiek na een intra-uteriene sterfte (IUVD) verschillen niet alleen per land, maar ook per kliniek Vruchtwaterembolie: symptomen, behandeling en prognose Een vruchtwaterembolie is erg zeldzaam maar ook zeer gevaarlijk. Er komen dan bij de bevalling vruchtwater, cellen van de foetus en/of haar in de bloedbaan van de vrouw terecht

Polyhydramnion - Wikipedi

Door in geval van toenemende polyhydramnion wekelijks 1-2 l vruchtwater te laten aflopen, kan een amenorroeduur worden bereikt waarbij de overlevingskansen van beide kinderen stijgen.17 18 In patiëntengroepen die ontlastende amnionpuncties ondergaan, is de overleving van de vruchten ongeveer 60 (uitersten: 20-80) 2 NVOG, Diabetes mellitus en zwangerschap, 2010. 6 GCMN Regioprotocol Diabetes Gravidarum 15-01-2015 4. Screening3 - polyhydramnion - macrosomie (overwegen vanaf AC >p90) of - foetale groeiversnelling - dorst Wat 2-uurs 75 grams Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT 2. Onverwachte bevindingen bij het SEO conform het NVOG-modelprotocol (NVOG-modelprotocolonverwachte bevindingen 20). 3. Incompleet SEO. 4. Afwijkingen in de hoeveelheid vruchtwater bij eerste trimesterecho's of het SEO en onder voorwaarden later in de zwangerschap. a. polyhydramnion (in het derde trimester, na uitsluiten diabetes gravidarum). b

De ontwikkeling van een evidence based richtlijn over HPP door de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de introductie van de MOET cursus in Nederland (Managing Obstetrics Emergencies and Trauma: een polyhydramnion, een chorio-amnionitis, een uterus myomatosis, een langdurige bevalling en stollingsproblemen of polyhydramnion) of klachten bij de moeder (bijvoorbeeld polydipsie). Voor screening en diagnostiek wordt verwezen naar de meest recente landelijke richtlijn (NVOG, 2010) wat betreft polyhydramnion (AFI >25cm of diepste pocket >8cm) zal altijd verwijzing plaatsvinden naar de 2 de lijn. Er is geen actie geïndiceerd bij ruim vw (AFI 18-25cm). Indien er sprake is van matig vruchtwater (AFI 8-11cm) is het belangrijk om de zwangerschapsduur in overweging te nemen bij het bepalen van je beleid

Polyhydramnion: Overtollig vruchtwater tijdens

-Polyhydramnion Het komt echter ook vaak voor dat er geen symptomen zijn Risicofactoren 3: - DG i.a. - BMI > 30 kg/m² bij intake - Eerder kind met een geboortegewicht > 4500 gram of > p 95 2 NVOG/NDF (Nederlandse Diabetes Federatie) 3 Bron: NVOG richtlijn 2010 de NVOG/afspraken met EVA. (polyhydramnion) • bij een AFI <5 of SDP <2 (oligohydramnion) • (indien bij echo de EFW en/of AC >p95 zijn tijdens twee opeenvolgende groeiecho's (OGTT afspreken in eerste lijn al >p95)) VSV ACHTERHOEK OOST - GROEIEHO'S PROTOOL 201 Een teveel aan vruchtwater (polyhydramnion) verhoogt de kans op een vroeggeboorte. Dat kan namelijk een overdruk op de vliezen veroorzaken, waardoor er eerder scheurtjes ontstaan. Wanneer het op tijd wordt ontdekt, kan door middel van een vruchtwaterpunctie het teveel aan water worden afgevoerd

Polyhydramnion, te veel vruchtwater tijdens zwangerschap

12-feb-2019 . GUO indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep I • Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind [eerstegraads verwantschap]*. • Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking [eerstegraads verwantschap]*. • Twee tweedegraads familieleden met een vergelijkbare afwijking in dezelfde bloedlijn. • Zwangere lijdt aan insuline afhankelijke diabetes mellitus bepaling tussen 10+0 en 12+6, zie richtlijn NVOG datering van de zwangerschap [) 18-20 weken GUO-1 24 weken Routinecontrole met biometrie en beoordelen vruchtwater. Indien EFW ≥ P97,7 en/of FAC ≥ P97,7 en/of polyhydramnion (AFI > 25 of ≥ P97,7) GUO-2 inplannen 28 weken Routinecontrole met biometrie en beoordelen vruchtwate Polyhydramnion Congenitale afwijkingen foetus (Uit 5,6) e OLVG, verwijzers de vierde handgreep van Leopold. 'en, kan een hoofd belemmerd zijn om in te dalen. Het is ijft wanneer de lordose opgeheven wordt door het iten. Indien 00k bij opgeheven lordose sprake is van een Ind hoofd. (Uit 5,6) bekkeningang (CBBBI) in de à terme periode Samenvatting KNOV Factsheet Diabetes Gravidarum en NVOG Richtlijn Diabetes en Zwangerschap en andere samenvattingen voor je studie, Verloskunde. Alles over diabetes mellitus type 1, diabetes mellitus type 2 en diabetes gravidarum met betrekking tot de zwangerschap. Een complete samenvatting van.. Typen meerlingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eeneiige (monozygote, DNA identiek) en meereiige meerlingen (polyzygote, niet-identiek).. Ook combinaties komen voor, zoals een twee-eiige drieling. Meereiig. Een meereiige meerling ontstaat wanneer bij de eisprong twee of meer eicellen tegelijk rijpen en bevrucht raken. De kinderen die hieruit geboren worden lijken gemiddeld evenveel op.

Perinatologie NVOG

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG

De NVOG-richtlijn schrijft het volgende over de risicofactoren van HPP: Risicofactoren betreffen naast een HPP in de voorgeschiedenis, factoren die leiden tot een verhoogde kans op atonie (grote uterusuitzetting bij macrosomie , polyhydramnion of meerlingzwangerschappen Van de in 2002 in de Verenigde Staten ter wereld gekomen baby's zijn 1,96% extreme prematuren en 12,1% vroeggeborenen. Net als in Nederland zijn in de Verenigde Staten deze percentages de afgelopen jaren opmerkelijk gestegen: in 1981 bedroegen de percentages respectievelijk 1,81% en 9,4% 1635 2 - 5 GUO indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep I Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind (eerste graads verwantschap). Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking (eerste graads verwantschap)*. Twee tweede graads verwanten (ouder of broer/zus) met een vergelijkbare afwijking in dezelfde bloedlijn. Zwangere lijdt aan insuline afhankelijke diabetes mellitus - bij klinische verdenking op polyhydramnion of (klinische) aanwijzingen voor zwangerschapsdiabetes. Vervolgbeleid na diagnostiek • Vervolg de zwangere met fundus-symfysemetingen als het op de curve uitgezette EFW boven de p10 valt of de curve van een eventuele vorige echo volgt

Pre-eclampsie is een zwangerschapscomplicatie die gekenmerkt wordt door een combinatie van te hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine.In het Nederlands heet dit zwangerschapsvergiftiging en (zwangerschaps)toxicose, maar die termen worden in medische vaktaal niet meer gebruikt.De aandoening ontstaat meestal pas na 20 weken zwangerschap en komt bij 3-5% van de zwangeren voor die niet eerder. - een progressieve positieve discongruentie (> 4 wk), dan wel een polyhydramnion, - adipositas (gewicht > ca. 80-90 kg bij (normale) lengte; Body Mass Index > 27 kg/m2). NB de eerdere afspraken over adipeuze zwangeren zijn: Bij een BMI ≥ 35 is er sprake van een plaatsindicatie van de partus waarbij de zwangere va • Meerlingzwangerschap versie 3.0, NVOG (2011). • https: De sterfte is het hoogst bij monochoriale tweelingen, daar komt polyhydramnion vaker voor. • Na een zwangerschapsduur van meer dan 40 weken stijgt de perinatale sterfte bij tweelingkinderen

FLUXUS POSTPARTUM Dr. Arijaan Valkenburg-vd Berg Gynaecoloog VUmc Definitie Fluxus Hemorrhagia Postpartum (HPP) Massive Obstetric Hemorrhage Partus: >500 ml bloedverlies in 24 hrs Sectio: > 1000 ml bloedverlie Dit is de eerste Nederlandse studie waarin de prevalentie van diabetes gravidarum wordt beschreven bij risicozwangeren in het 2e en 3e trimester, getest met de 75 g-OGTT zoals geadviseerd door de NVOG-richtlijn.1,9 Uit deze studie blijkt dat in een cohort van zwangeren met een risicofactor voor diabetes gravidarum de prevalentie van het ziektebeeld 24,2% bedraagt Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen voor Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam H DIABETES MELLITUS EN ZWANGERSCHAP. Datum Goedkeuring 04-06-2010. Methodiek Evidence based. Discipline Monodisciplinair. Versie 2.

Prenatale zorg bij diabetes gravidarum - Richtlijn

1 HPP_MPV in de voorgeschiedenis Hemorrhagia post partum en/of manuele placenta verwijdering in anamnese Datum: 6 februari 2018 DUO: T.Hasaart en C.van de Don bepaling tussen 10+0 en 12+6, zie richtlijn NVOG datering van de zwangerschap [) 18-20 weken GUO-1 24 weken Routinecontrole met biometrie en beoordelen vruchtwater Indien EFW ≥ p95 en/of FA ≥ p95 en/of polyhydramnion (AFI ≥ P95) GUO-2 inplannen 28 weken Routinecontrole met biometrie en beoordelen vruchtwate premature craniosynostosis, premature partus, polyhydramnion. Foetale hyperthyreoïdie treedt pas op in de 2 e helft van de zwangerschap - Neonataal kan thyreotoxische crisis ontstaan, waarbij 25 % van de kinderen overlijdt Beleid: - Zwangerschapscontroles in de 2 e lij Polyhydramnion (AFI >- 20 of diepste pocket>/ 8 cm) Macrosomie Deze richtlijn is samengesteld op basis van de NVOG richtlijn Diabetes Mellitus en zwangerschap. en de Engelse NICE guideline Diabetes in pregnancy. Verder wordt verwezen naar de onderstaande Isala protocollen Polyhydramnion ( SDP> 8 cm), na het uitsluiten van diabetes gravidarum. Foetale hartritmestoornis. Maternale infectieziekte met foetaal effect. Specifieke nevenbevindingen bij de NIPT in overleg met de klinisch geneticus. Afwijkende placentatie, vermoeden op een placenta accreta, increta of vasa previa

Onverwachte bevindingen bij het SEO conform het NVOG-modelprotocol; Niet alle orgaansystemen van de baby konden beoordeeld worden bij het SEO. Afwijkingen in de hoeveelheid vruchtwater bij eerste trimester echo's en het SEO en onder voorwaarden later in de zwangerschap. polyhydramnion (vruchtwaterpocket >8cm), in het derde trimester,. NVOG: standaard Diabetes Mellitus en zwangerschap Diabetesvereniging Nederland: Zorgwijzer diabetes en zwangerschap NDF Zorgstandaard Polyhydramnion Zwangere geeft glucosewaarden wekelijks door aan diabetesverpleegkundige. Bij afwijkende waarden contact 1e lijn De NVOG heeft een nieuw NVOG-Protocol Foetale Biometrie en nieuwe NVOG-leidraad Indicatie-stelling Prenatale Diagnostiek gepubliceerd. De oude NVOG-richtlijn over de indicatiestelling uit 1999 komt hiermee te vervallen. Indicaties oligo- en polyhydramnion op de geldende NVOG richtlijn(en) de volgende aspecten behoren tot de minimale zorg: Bij vrouwen met vroeggeboorte <AD 34 weken of tweemaal vroeggeboorte <AD 37 weken in anamnese (ongeacht van of toen of nu zwanger van een één- of meerling) o Counselen tav progesteron vaginaal 1 dd 100mg AD 16-36 weke The Dutch Society of Obstetrics and Gynaecology (NVOG) developed and disseminated an evidence-based guideline about PPH, in which the best scientific evidence is summarized . Furthermore, in 2003 the MOET course (Managing Obstetric Emergencies and Trauma), an ATLS-based course of the RCOG, translated to the Dutch situation, was introduced, in which stepwise and practical instructions to.

Indicaties voor prenatale diagnostiek SPSN

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap - Richtlijn

VSV ACHTERHOEK OOST - GROEIECHO'S PROTOCOL 2018 Gepubliceerd in 2018 33 Bijlage • stroomschema NVOG protocol foetale groeirestricti NVOG (2019). Protocol. Foetale biometrie, versie 2.0. NVOG (2008). Protocol datering van de zwangerschap, versie 2.0. NVOG (2011). Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie. Van Vught (2016). ECHOGRAFIE Bij een SEO wordt de foetale anatomie en de obstetrische parameters beoordeeld Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland.

Zwangerschapscontroles en -complicaties - Richtlijn

Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Zwangerschap op de Hogeschool Rotterdam. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar protocol vroeggeboorte regionaal protocol noord-nederland doel dit protocol heeft tot doel om regionaal (regio noord-nederland) een uniforme counseling e

Zwangerschapsproblemen: Te veel vruchtwater (polyhydramnion

 1. Referenties: NVOG 2010/UMCG/Martini ZH (Bart Groen) Stroomdiagram; screening en diagnostiek diabetes gravidarum Klaar Glucose < 6,1 mmol/l Klaar <6,1 mmol/l Diabetes gravidarum (behandeling 2e lijn) als: OGTT (75 gram glucose) 6,1 - 6,9 mmol/l Diabetes gravidarum behandeling 2e lijn > 6,9 mmol/l nuchtere glucose bepaling Glucose 6,1 - 11,0 mmol/
 2. Doel Goede zorg leveren bij een zwangere met obesitas (BMI boven de 30). Met als doel het voorkomen van complicaties ten gevolge van obesitas gedurende zwangerschap, durante partu en post partum
 3. Richtlijn NVOG Diabetes Mellitus en zwangerschap, 2010 Richtlijn Diabetes en zwangerschap NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) 2013 NHG Standaard Diabetes Mellitus type 2 Richtlijn overgewicht IOM Verwijzingen Gerelateerde werkinstructies Verpleegkundige werkinstructie Opname van zwangere patiënte met insulineafhankelijke diabetes
 4. hc: maternale geneeskunde, ziekte van moeder echo betrouwbaar bij kleine kinderen eclampsie vaak hoofdpijn na week na bevalling sinus sagitalis trombose casu
 5. One of the most important causes of maternal mortality and severe morbidity worldwide is post partum haemorrhage (PPH). Factors as substandard care are frequently reported in the international literature and there are similar reports in the Netherlands. The incidence of PPH in the Dutch population is 5% containing 10.000 women a year. The introduction of an evidence-based guideline on PPH by.
 6. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie
 7. De Jonge A, Van Sluisveld ILL, Rijnders MEB, Peeters LL, NIV-richtlijn: Zwangerschap bij diabetes. Huisarts Wet 2007;50(2):50-4. Inleiding Een herziene CBO/NIV-richtlijn beantwoordt de vraag of screenen op zwangerschapsdiabetes mellitus zinvol is. Gevolgen van zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes geeft een verhoogd risico op macrosomie. Dit leidt weer vaker tot schouderdystocie.

Basis prenatale zorg - Startpagina - Richtlijn

Samenvattingen voor jouw opleiding binnen Hogeschool Rotterdam. Download direct de beste HBO uittreksels, aantekeningen, tentamens en andere documenten Polyhydramnion, te veel vruchtwater of oligohydramnion, leek eerder het tegendeel waar te zijn: meer vrijen leidde dan juist tot minder vroeggeboorten Hoe eerder u stopt hoe beter. vruchtwater verliest; bloed verliest; Misschien twijfelt u of dat wilt, of heeft u nog veel vragen Wil je eerder met ons overleggen dan ga je ook bellen (www.nvog.nl) Een vrouw met DM heeft extra risico op het ontwikkelen van orgaanschade zoals nefropathie en retinopathie. Evaluatie van nierfunctie en oogheelkundig onderzoek worden bij polyhydramnion, placenta praevia, UWI's, fluxus post partum-­‐ Complicaties bij meerlingpartus: foetale nood, liggingsafwijkingen, navelstrengaccidenten. 1/2 Time task matrix zorgproces bij positieve discongruentie tijdens de huidige zwangerschap Versie 2, 27 januari 2017. Auteur: Lianne Zondag. In deze time task matrix is weergeven welke zorg specifiek is voor zwangeren met positieve discongruentie in de huidige zwangerschap Search summaries of Verloskunde at Hogeschool Rotterdam. Also download other study documents such as study guides and lecture notes

PND_GUO - Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreke

Gaat het welzijn van zwangere vrouwen, hun partners en hun baby's jou aan het hart? en wil je een Een medische opleiding volgen? Werken aan je academische vorming en tegelijkertijd een echt beroep leren? De studie Verloskunde biedt dit allemaal. De opleiding tot verloskundige duurt vier jaar en kan alleen als fulltime opleiding worden gevolgd Start studying OWG 3.4. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Informatievoorziening bij prenatale zorg - Richtlijn

 1. Alles over vruchtwater Ouders van N
 2. Screening en diagnostiek - NDF Zorgstandaard Diabete
 3. RICHTLIJN Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en - NVOG

Diagnostiek en klinische kenmerken van het TORCHES

 1. INTRA-UTERIENE STERFTE
 2. Vruchtwaterembolie: symptomen, behandeling en prognose
 3. Derde circulatie: tweelingtransfusiesyndroom Nederlands
 4. Hemorrhagia postpartum: an implementationstudy on the NVOG
 5. VSV Refaja Richtlijn echoscopisch onderzoe
 6. Indicatiestelling prenatale diagnostiek (versie ASz 04-2019
 7. Guo indicaties nvog, guo indicatie

Herziene versie september 2017 Protocol Positieve

 1. Zwangerschapsproblemen: Te weinig vruchtwater
 2. Alles over vroeggeboorte Ouders van N
 3. Samenvatting KNOV Factsheet Diabetes Gravidarum en NVOG
 4. Meerling - Wikipedi
 5. Eclampsie - Medicinf
 • Huis huren Alicante.
 • Bladstand Amerikaanse eik.
 • Bos hout voor de deur spreekwoord.
 • Gerlos skigebied.
 • Excel bestand openen op Mac.
 • Japanse duizendknoop verwijderen.
 • Dogme marial.
 • Poznan concentratiekamp.
 • Vampyr Steam.
 • Vaste trap naar zolder betonvloer.
 • Madame Jeanette kopen.
 • LILLYDOO luiers.
 • Edward III Death.
 • Schildpadkat of lapjeskat.
 • N femoralis.
 • Old Course St Andrews Green fee.
 • Handleiding Alinea.
 • Mei 2016 knmi.
 • PI controller explained.
 • Greater deities d&d.
 • Juridische blog schrijven.
 • Kruidvat Fotoservice annuleren.
 • Witte tong kind.
 • Nena 99 Luftballons lyrics duits.
 • Yulius College.
 • Make up bij blauwe ogen.
 • Peperomia Obtusifolia giftig.
 • Museion Alexandrië.
 • Wandeling mullerthal consdorf.
 • Werkplaatshandboek Massey Ferguson 133.
 • Eigen loonbedrijf beginnen.
 • Intertoys FIFA 21.
 • Bloeding na Canesten gyno.
 • My Android Apps.
 • Razer Viper Ultimate.
 • Draagconstructie berekenen.
 • Mini badeendjes blauw.
 • Sieraden met foto.
 • Shoestring Madagascar Kort.
 • Congruentie uitleg.
 • Darmen reinigen apotheek.