Home

Inhoudsmaten liter en milliliter

Metriek stelsel voor inhoudsmaten in liters

 1. Zoals je ziet zijn een aantal inhoudsmaten in liters gelijk aan de kubieke inhoudsmaten. Een milliliter is gelijk aan een kubieke centimeter: (ml = cm 3). Een liter is gelijk aan een kubieke decimeter: (l = dm 3). Een kiloliter is gelijk aan een kubieke meter: (kl = m 3)
 2. Squla biedt leerzame & leuke quizzen, spelletjes en uitlegfilmpjes. In dit uitlegfilmpje leer je hoe je kan rekenen met inhoud en gewicht, uitgedrukt in lite..
 3. Als je het aantal liter vermenigvuldigt met 1000, krijg je het aantal milliliters. Een milliliter (ml) is een inhoudsmaat en 1 ml is één duizendste van een liter. Milliliter (ml) is gelijk aan cm³
 4. Een centiliter (symbool cL of cl) is een volume-eenheid die gedefinieerd is als één honderdste van een liter. Een milliliter (symbool mL of ml) is een volume-eenheid die gedefinieerd is als één duizendste van een liter
 5. In deze bijdrage vind je lesmateriaal over inhoudsmaten: De centiliter werkboekje opdrachtenkaartjes voor hoekenwerk of extra inoefening twee memory's Noteren van de liter Inhoudsmaten: Liter, deciliter, centiliter en milliliter - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCemen
 6. Inhoudsmaten. 1 liter = 1000 ml milliliter. 1 liter = 100 cl centiliter. 1 liter = 10 dl deciliter. Eenvoudig de inhoudsmaten ML » CL » DL » L » omrekenen met deze handige calculator. Een liter is een inhoudsmaat die dagelijks veelvuldig wordt gebruikt om het volume van een vloeistof of een gas aan te geven. Een deciliter (deci = het tiende) is een.

Onthoud dat 1 l (liter) gelijk is aan 1 dm 3 (kubieke decimeter) en dat 1 ml (milliliter) gelijk is aan 1 cm 3 (kubieke centimeter). Steeds vaker wordt de hoofdletter L gebruikt als aanduiding voor de liter. In het volgende hoofdstuk leer je over de kubieke meter als standaardmaat. Schema inhoudsmaten 1 mm neerslag op 1 vierkante meter = 1 liter water ; 1 mm neerslag = 1 liter water per vierkante meter . Engelse inhoudsmaten. In Groot-Brittannië is men rond 1995 overgestapt op het metriek stelsel (meters en liters), maar je ziet er nog regelmatig oude lengte- en inhoudsmaten: 1 gallon benzine = 4,546 liter; 1 pint bier = 0,568 liter

6-jan-2015 - Zelfgemaakt werkblad over inhoudsmaten liter - mililite De inhoudsmaat 'liter' is precies gelijk aan de inhoudsmaat 'een kubieke decimeter'. De liter, hectoliter, deciliter, centiliter en milliliter zijn de meest gebruikte eennheidsmaten bij vloeistoffen. De betekenis van hecto, deci, centi en milli . leerde je al bij de paragraaf over het omrekenen van lengtematen Het omrekenen van milliliter (ml) naar liter doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Allereerst bepaal je of je welke inhoudsmaat je wilt omrekenen. Gaat dit om liter? Dan vul je de waarde die je wilt omrekenen in bij het bijbehorende vakje. Op het moment dat je een waarde in milliliter wilt omrekenen, dan vul je de waarde in bij het ml vakje Inhoud - Inhoudsmaten. Kubieke decimeter = 1 dm 3 = 1 liter. Liter, deciliter, centiliter en milliliter. Omrekenen van dL naar mL is nu inzichtelijk gemaakt. 1 theelepel = 5 mL (horeca maten) 1 eetlepel = 15 mL (horeca maten) 1 kopje = 1,25 dL (horeca maten) De maatbeker laat alles in stapjes zien. Formaat Maar hoe kun de ene inhoudsmaat omrekenen in de andere inhoudsmaat? Methode. 1 liter (l) = 10 deciliter (dl) = 100 centiliter (cl) = 1.000 milliliter (ml) 1 milliliter (ml) = 0,1 centiliter (cl) = 0,01 deciliter (dl) = 0,001 liter (l) Van liter naar milliliter. Om van het aantal liter naar het aantal deciliter te gaan, moet je x 10 doen. Om van het aantal liter naar het aantal centiliter te gaan, moet je x 100 doen. Om van het aantal liter naar het aantal milliliter te gaan, moet je x 1.000.

Squla uitlegfilmpje: rekenen met inhoud (liter, deciliter

LesKompas: handige uitlegfilmpjes om inhoudsmaten te visualiseren op het digibord 15-mrt-2017 - Bekijk het bord 'inhoudsmaten' van PVCCM Anita Verriet, dat wordt gevolgd door 102 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over metrieke stelsel, wiskunde, onderwijs 24-aug-2018 - Bekijk het bord Inhoudsmaten van Amely Proot op Pinterest. Bekijk meer ideeën over metrieke stelsel, wiskunde, rekenen Inhoudsmaten omrekenen 2: Liter, deciliter, centiliter, milliliter. maart 3, 2017. In deze video wordt uitgelegd hoe je inhoudsmaten kunt omrekenen die zijn afgeleid van de eenheid 'liter'. Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke millimeter naar kubieke kilometer Taal van natuurlijke inhoudsmaten kennen. Alledaagse taal rond inhoud kennen: Een snufje, een mespunt, een theelepel, (33 cl) en een emmer (10 liter). Activiteiten. Een blikje cola Tandenpoetsen met de kraan open. GROEP 7. Referentiematen van inhoud Liter -> milliliter; Verband leggen met leerlijn getalbegrip en kommagetallen.

kiloliter - hectoliter - decaliter - liter - deciliter - centiliter - milliliter 1 dm ^3 = 1 L kiloliter - hectoliter - decaliter - liter - deciliter - centiliter - milliliter kilometer - hectometer - decameter - meter - decimeter - centimeter - millimeter km, hm, dam, m, dm, cm, mm kL, hL, daL, L, dL, cL, mL Herhaal vervolgens op dezelfde manier de instructie van deciliter naar liter en andersom en van centiliter naar deciliter en andersom. Controleer met de sommen of de leerlingen kunnen omrekenen met milliliter, centiliter, deciliter en liter. Laat het metrieke stelsel zien met de inhoudsmaten kiloliter, hectoliter en decaliter erbij

15-jan-2019 - Met dit spel oefen je de inhoudsmaten (liter, deciliter, centiliter en milliliter), een onderdeel van het metend rekenen. De opdracht is de maatbeker te vullen tot de gevraagde hoeveelheid Vervolgtraining C - Chemie, Inhoudsmaten en Isolatie De leerlingen kennen en gebruiken de begrippen inhoud, volume, milliliter, liter. Ze meten volume in milliliters. Ze analyseren en vergelijken hun meetresultaten Een instructievideo over het omrekenen van liters, deciliters, centiliters en milliliters Handige tips voor rekenen met inhoudsmaten. Inhoudsmaten kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Het gaat namelijk niet alleen om milliliters (ml), centiliters (cl), deciliters (dl) en liters (l). Er is een veel groter geheel: het metrieke stelsel. Daarin hebben we het over kilometers, millimeters, centimeters, grammen, kilogrammen en hectogrammen Milliliter naar liter Om het aantal liter te weten, moet je het aantal mililiterdelen door 1000. Een liter (L) is een inhoudsmaat en dat wordt dagelijks veel gebruikt, bijvoorbeeld om volume aan te geven van een vloeistof of gas

Rekenen oefenen | Inhoudsmaten omrekenen

over inhoudsmaten liter, deciliter, centiliter, milliliter aan de hand van materiaal en de introductie van referentiematen Lesdoel (op kindniveau): Na deze les: 1. Weet je hoeveel een liter, een deciliter, een centiliter en een milliliter is. 2. Je kent van iedere maat een voorbeeld. 3. Je kunt met maatbekers en andere meetinstrumenten opga liter deciliter centiliter milliliter. Vooral het stukje onder liter tot aan milliliter gebruik je. En ook daar is het steeds x10 omhoog en :10 omlaag. We gebruiken vaak liters, deciliters, centiliters en milliliters (vanaf nu l, dl, cl en ml) om de inhoud aan te geven van vloeistoffen Gebruikelijker is kubieke meter, want dat is ook liter. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het er dan zo uitzien: 19 De inhoud van een klein formaat temperatuur egypte februari marsa alam is ongeveer 1 milliliter! Het e-mailadres ml to deciliter niet gepubliceerd, ml to deciliter. Spring naar de content Home Kookinfo Maten en gewichten

omzetten l naar ml - Berekenen

De meest gebruikelijk eenheden zijn vet gedrukt. 1 liter (L) = 10 deciliter (dl) = 100 centiliter (cl) = 1000 milliliter (ml) 1 deciliter (dl) = 100 milliliter (ml) = 7 eetlepels (afgerond en veelvouden3 liter l deciliter dl centiliter cl milliliter ml microliter 1/1000.000 liter Omzetting naar liter 1 liter 1/10 liter 1/100 liter 1/1000 liter 1/10.000 liter 1/100.000 liter 1/1.000.000 liter Inhoudsmaat 1 dm3 1 cm3 = 1cc 1 mm3 Massa in water 1 kg kilogram hg hectogram dag decagram 1g gram dc decigram cg centigram mg milligram 1/1000 Herhaal vervolgens op dezelfde manier de instructie van deciliter naar liter en andersom en van centiliter naar deciliter en andersom. Controleer met de sommen of de leerlingen kunnen omrekenen met milliliter, centiliter, deciliter en liter. Laat het metrieke stelsel zien met de inhoudsmaten kiloliter, hectoliter en decaliter erbij Controleer met de sommen of de leerlingen kunnen omrekenen met milliliter, centiliter, deciliter en liter. Laat het metrieke stelsel zien met de inhoudsmaten Kiloliter, hectoliter en decaliter erbij. Benadruk dat je bij elke stap deelt door tien of vermenigvuldigt met tien. Laat nu de leerlingen de rijtjes met de inhoudsmaten aanvullen Tip! Kraak'm: gratis online escape rooms . Op Kraak 'm vind je Escape Room-achtige games. Kinderen vinden het geweldig om de codes te kraken. Samenwerken, creatief denken en andere 21st century skills komen op een speelse manier aan bod

Inhoudsmaten omrekenen, oefening 2 (vooral bedoeld voor groep 7 en groep 8) Reken de inhoudsmaten om. 1 liter is bijvoorbeeld hetzelfde als 10 deciliter. In deze oefeningen wordt alleen gebruik gemaakt van kiloliters, hectoliters, decaliters, liters, deciliters, centiliters en milliliters. TIP! Inhoudsmaten omrekenen, oefening A (vooral bedoeld. Viertel diverse granen = 77 liter Viertel haver en houtskool = 96,250 liter f ] Over het meten en wegen van granen: zaden en andere zelfstandigheden Gerard Azings Venema J. Oomkens, 1851 Landhuishoudelijk rekenboek voor de lagere scholen ten platten lande Volume 1 Vieweg, 1851. p.44 Vegelijking van de Oude Vochtmaten met de Nieuwe, en omgekeerd Je kunt deze ook toepassen met inhoudsmaten en gewichtsmaten. Kleine - Hans - De - Liter - Drinkt - Chocolade - Melk Km - Hm - Dam - L - Dl - CL - ML. Kleine - Hans - De - Gram - Drinkt - Chocolade - Melk Kg - Hg - Dag - G - DG - CG - MG; Iedere stap naar recht is x 10. of een extra nul ( + 0 1 liter (L.) = 10 deciliter (dl.)= 100 centiliter (cl) = 1000 milliliter (ml.) 1 deciliter (dl.) = 100 milliliter (ml.) = 7 eetlepels (afgerond) 1 eetlepel (eetl. - el - L) = 15 milliliter (ml.) = 3 theelepels 1 theelepel (theel. - tl. - t.) = 5 milliliter (ml.) = 5 cc Opmerking: In praktijk zijn de meeste eetlepels 12 milliliter en.

Inhoudsmaten en gewichten. voor nog geen twintig euro heeft u er al een in huis. Kijk op internet en zoek even onder keukenweegschaal. Kies wel een digitale schaal die op 1 gram nauwkeurig is. Zorg dat u bij het afmeten van lepels, kopjes, etc. altijd dezelfde lepel, hetzelfde kopje, etc. gebruikt. 1 Liter = 10 deciliter (dl. Inhoudsmaten Inhoudsmaten: op deze pagina kun je werkbladen maken om te oefenen met inhoudsmaten. Je kunt kiezen om verschillende inhoudsmaten om te rekenen zoals: mililiter, centiliter, deciliter, liter enz... De werkbladen worden willekeurig aangemaakt, klik je dus opnieuw op Maak pdf met de inhoudsmaten aan dan krijg je een ander werkblad De standaard gewichtsmaat is de liter. De andere eenheden zijn daarvan afgeleid met de voorvoegsels die je al leerde in de les over lengtematen: kiloliter - hectoliter - decaliter - liter - deciliter - centiliter - milliliter Tussen elke eenheid maak je een stapje van factor 10. We gebruiken alleen de gekleurde eenheden Als je het makkelijk en meteen goed wilt doen gebruik dan onze rekentool! Een milliliter (ml) is een inhoudsmaat en ml is één duizendste van een liter. Milliliter (ml) is gelijk aan cm³ en dat wordt vaak gebruikt als vermeldingen van cilinderinhouden van verbrandingsmotoren, dat wordt vaak afgekort als cc Je hebt vast weleens gehoord van een liter en een milliliter. Maar hoe kun je de ene inhoudsmaat omrekenen in de andere inhoudsmaat? Methode. 1 liter (l) = 1.000 milliliter (ml) 1 milliliter (ml) = 0,001 liter (l) Van liter naar milliliter. Om van het aantal liter naar het aantal milliliter te gaan, moet je x 1.000 doen. Van milliliter naar liter

Maten en gewichten (omzetting tabellen) Maten en gewichten worden veelal (wereldwijd) volgens het metrieke stelsel gehanteerd. In Nederland gebruiken we SI -Internationale Stelsel eenheden, zoals meter en kilogram voor lengte en gewicht. Engeland heeft het Angelsaksische stelsel; ook Amerika voert andere maateenheden 17-apr-2012 - Met dit spel oefen je de inhoudsmaten (liter, deciliter, centiliter en milliliter), een onderdeel van het metend rekenen. De opdracht is de maatbeker te vullen tot de gevraagde hoeveelheid

Inhoudsmaten liter omrekenen - Berekenenonline

milliliter = 1/1000 liter In onderstaande tabel staan de gebruikte inhoudsmaten met de corresponderende waarden in andere inhoudsmaten. De laatste kolom in gram geeft het gewicht aan als je die inhoud zou wegen uitgaande dat het water of melk betreft (omdat melk maar 3% zwaarder weegt dan water is het verschil in het gebruik bij deegwaar verwaarloosbaar) Inhoudsmaten omrekenen is eenvoudig en werkt als een soort traptrede die loopt van groot naar klein. De inhoudsmaten die je veruit het vaakst tegenkomt zijn de kubieke meter (m3), de liter en de milliliter. Wanneer je inhoud gaat berekenen zal je deze trap goed kunnen gebruiken. Interessant om te weten is dat dit metrische systeem vanuit Frankrijk komt en een standaardisatie is geweest voor. 0,00002 hm³ 0,002 dam³ 0,002 m³ 2.000 cm³ 2 liter 200 milliliter 2.000.000 milliliter 0,000002 km

Rekenen met inhoudsmaten - YouTube

Inhoudsmaten: Liter, deciliter, centiliter en milliliter

Toegestane inhoudsmaten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. De wettelijk toegestane marge voor afwijking bedraagt voor flessen van 0,70 en 1 liter: minus 15 milliliter De grootheid inhoud geeft de grootte van een drie- (of hoger-) dimensionaal gebied aan. Inhoud wordt ook wel volume genoemd Schema inhoudsmaten De inhoudseenheden zijn als volgt te rangschikken: de stapgrootte is een factor Een grote afvalcontainer is ongeveer 1 kiloliter. Getallen - Verhoudingen - Meten - Meetkunde - Verbanden. Als je een kubusvormig bakje van precies 10 cm lang, breed en hoog vult met water, dan is dat precies 1 liter water Conversie van verschillende eenheden zoals: lengte-, gewicht-, oppervlakte-, volume- en inhoud conversies. Hoeveel is bijvoorbeeld 1 ton of wat zijn de afmetingen van een A4 tje

Met behulp van de Dm3 naar Milliliter omreken tool kun je eenvoudig kubieke decimeters omrekenen naar milliliters. Hiervoor geef je allereerst aan dat je vanuit kubieke decimeters (dm3) wilt omrekenen. Vervolgens geef je de eenheid aan waar naartoe je wilt omrekenen. Je kunt hiervoor kiezen uit onder andere ml, liter en kiloliter Opmerking: In praktijk zijn de meeste eetlepels 12 milliliter en thee/koffielepeltjes 3 milliliter: terug naar boven: OMZETTEN VAN VOLUME NAAR GEWICHT: 1 liter water = 1000 gram: 1 deciliter water = 100 gram: 1 milliliter water = 1 gram: 1/2 liter water = 500 gram : 1/4 liter water = 250 gram: 1/8 liter water = 125 gra

Inhoud omrekenen

Omrekenen eenheden van inhoud (volume): gratis online conversie van kubieke meter naar liter, liter naar gallon, cubic yard, cubic foot, cubic inch, barrel, etc Gestandariseerde inhoudsmaten en gewichten Eenheidml/gram 1 theelepel 2 1 suikerlepel 4 1 dessertlepel 8 1 eetlepel 12 1 sauslepel 25 1 groentelepel 28 1 aardappellepel 30 1 opscheplepel 28 1 soeplepel 150 1 (dessert)schaaltje 150 1 bord 250 1 soepbord/soepkop klein 200 1 soepbord/soepkop middel..

Inhoud omrekenen - Rekenmachine Calculato

Inhoudsmaten omrekenen 3: Van cL naar kubieke meter. maart 3, 2017. In deze video leer je hoe je kunt omrekenen tussen maten die zijn afgeleid van kubieke meter en maten die zijn afgeleid van liter. Inhoudsmaten omrekenen 2: Liter, deciliter, centiliter, milliliter. De Bissectrice: meten en construeren Volume wordt gedefiniëerd als Afstand1 X Afstand2 X Afstand3, of Aftand tot de derde macht. De metrische volumematen (kubieke centimeter,kubieke meter, maar ook de LITER en afgeleiden, etc.) zijn dus afgeleid van de metrische lengtemaat METER

Een centiliter (symbool cL of cl) is een volume-eenheid die gedefinieerd is als één honderdste van een liter.. Hoewel de liter - en dus ook de centiliter - geen officiële SI-eenheid is, is het gebruik toegestaan op verpakkingen van vloeibare levensmiddelen.Zo zijn frisdrankblikjes en wijnflessen dikwijls geëtiketteerd als respectievelijk 33 cL en 75 cL Milliliters en volume begrijpen. Milliliters is een volume-eenheid of ook de hoeveelheid ruimte die een object of stof inneemt. Een milliliter water, goud of lucht nemen allemaal dezelfde hoeveelheid ruimte in. Pers je een object samen om deze kleiner te maken, dan verander je het volume Inhoud omrekenen is een gratis online calculator voor het omrekenen van metrische en imperiale eenheden van inhoud. Omrekenen tussen kubieke meter, liter, gallon, kubieke duim, kubieke decimete De leerling gebruikt minimaal de inhoudsmaten liter, deciliter, centiliter en milliliter en hun gebruikelijke afkorting. Frans L'élève utilise au minimum les mesures de volume litre, décilitre, centilitre et millilitre et leur abréviation habituelle

Inhouds-eenheden (1) - MijnRekensit

Beter rekenen - Liters

Inleiding. Om een hoeveelheid vloeistof aan te geven, kun je gebruik maken van een liter eenheid. Bij medisch rekenen gebruik je bv de eenheid liter als het een grotere hoeveelheid is en bv de eenheid milliliter als het om een kleinere hoeveelheid gaat Maatbekers (litermaten) 6 delig. Onbreekbare transparante maatbekers, gemaakt van kunststof, met een milliliter schaalverdeling erop. De set bestaat uit 6 maatbekers: 1 liter = 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml en 10 m Onderwerp Eenheden (maten + gewichten) Inhoudsmaten. We lezen bij inhoudsmaten vooral over de Homer, wat eigenlijk ezelslast betekent, wat weer overeenkomt met ongeveer 400 liter. Andere inhoudsmaten

Zelfgemaakt werkblad over inhoudsmaten liter - mililiter

Reken om van liter naar milliliter [6]

inhoud 3 - liter, deciliter, enz

1 Milliliter = 0.001 Liter: 10 Milliliter = 0.01 Liter: 2500 Milliliter = 2.5 Liter: 2 Milliliter = 0.002 Liter: 20 Milliliter = 0.02 Liter: 5000 Milliliter = 5 Liter: 3 Milliliter = 0.003 Liter: 30 Milliliter = 0.03 Liter: 10000 Milliliter = 10 Liter: 4 Milliliter = 0.004 Liter: 40 Milliliter = 0.04 Liter: 25000 Milliliter = 25 Liter: 5 Milliliter = 0.005 Liter: 50 Milliliter = 0.05 Liter Figuur 1: inhoudsmaten De stapgrootte tussen de eenheden van inhoud is een factor 1000. Elke stap van groot-naar-klein is keer 1000 en van klein-naar-groot is delen door 1000. Zo is 5 m 3 gelijk aan 5 000 000 cm 3, want 5 x 1000 x 1000 = 5 000 000 (2 stappen). Schema inhoudsmaten De aanduiding 'liter' is eigenlijk ouderwets. Officieel worden alle maten uitgedrukt in meters, decimeters, centimeters en millimeters: 1 mm3 = 0.001 liter (1 milliliter) 1 cm3 = 0.01 liter (1 centiliter) 10 cm3 = 0.1 liter (1 deciliter) 1 dm3 = 1 liter 1 m3 = 1000 liter Kids4cito rekenen, de gratis oefensite om je goed voor te bereiden op cito, entree en eindtoets. Speciaal voor leerlingen van groep 7 en groep Teaspoons, tablespoons, sticks, ounces of cups naar grammen of milliliters omrekenen: hier vind je alle info die je nodig hebt tijdens het bakken

ML naar Liter » Omrekenen

toets: m6 ik bewijs dat ik het kan 3d ruimtelijke figuren level g 3dg1 ik ken de inhoudsmaten: liter, deciliter, centiliter, milliliter. ik kan de ene maat omzetten in de andere. bijvoorbeeld: 8dl=800ml yoctoliter • zeptoliter • attoliter • femtoliter • picoliter • nanoliter • microliter • milliliter • centiliter • deciliter • liter • decaliter • hectoliter • kiloliter • megaliter • gigaliter • teraliter • petaliter • exaliter • zettaliter • yottaliter: vat buiten gebruik: mud • roed Test inhoudsmaten AM Onderstaande kubus bestaat uit blokken van 50 bij 50 bij 50 cm. Bereken de inhoud van deze kubus uitgedrukt in liters. 1 kuub = 1000 liter, dsu 10,5 * 1.000 = 10.500 liter Hoeveel milliliter bevat de emmer aan gemengd water me Met deze toepassing kan je de inhoudsmaten liter, deciliter Cl Till Liter. Inhouds-eenheden (1) - MijnRekensite. Opdracht 5 - Inhoud - Meten en Meetkunde. 9789147091911 by Smakprov Media AB - issuu. Microliter Milliliter. 1 theelepel. 3 mililiter. 0,3 centiliter. 1 eetlepel. 15 mililiter. 1,5 centiliter. 1/8 liter

De 60 beste afbeeldingen van Rekenen - Metriekstelsel

inhoudsmaten_liter_deciliter_milliliter_poster rekenen

Volume is een afgeleide grootheid en heeft de eenheid m 3. Stel dat je nu 5 ml moet hebben en je spuit is in cm 3, hoeveel ml zit er in 1 cm 3? Hoe zat dit ook alweer? Op de basisschool hebben jullie al geoefend met het omrekenen van eenheden. In 1 liter zitten 1000 milliliter. Het gedeelte milli van milliliter noemen we het voorvoegsel Werkblad Inhoudsmaten bovenbouw (vragen) Groep: groep7,groep8 Vakgebied: rekenen Thema: meten Omschrijving: Dit werkblad kunnen de kinderen zelfstandig maken. Ze oefenen de inhoudsmaten d.m.v. het omrekenen van inhouden en het uitrekenen van inhouden. Zoekwoorden: inhoudsmaten liter centiliter milliliter 1 hectoliter = 100 liter KL 1 kiloliter = 1000 liter 1 kl = 1 m3 . DAL 1 decaliter = 10 liter L 1 liter 1 l = 1 dm3 . DL 1 deciliter = 0,1 liter CL 1 centiliter = 0,01 liter . ML 1 milliliter = 0,001 liter 1 ml = 1 cm3 net k . Author: Lonneke Schot Created Date

Slimleren - Omrekenen van inhoudsmaten met meerdere

Kubieke centimeter = milliliter Dit blokje = precies 1 kubieke centimeter. De basis van al het Medisch Rekenen. Bijna alles is terug te herleiden naar 1 ml. 1 cm x 1 cm x 1 cm = 1 cm 3 = 1 mL = 1 cc = 20 druppels. Nu als sleutelhanger = praktisch houvast Een deciliter (symbool dL of dl) is een volume-eenheid die gedefinieerd is als één tiende van een liter.Volgens het Nederlandse Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen is het gebruik ervan op etiketten van vloeibare levensmiddelen niet toegestaan. In plaats daarvan wordt de liter, centiliter of milliliter dwingend voorgeschreven. 1 dl = 0,1 l = 0,0001 m De liter is een inhoudsmaat en is per definitie gelijk aan een kubieke decimeter. De inhoud van een literpak melk past daarom precies in een kubus van 10cm bij 10cm bij 10cm. Je kunt bijvoorbeeld deciliters omzetten in kubieke centimeters door gebruik te maken van de definitie: 1 liter = 1 kubieke decimeter Inhoudsmaten van wijnflessen De meest voorkomende verpakkingssoort voor bewaren, vervoer en uiteindelijk de verkoop van wijn aan de consument is de wijnfles. Tegenwoordig worden naast de fles van glas wel PET-flessen, bag-in-box, papieren flessen, Tetra Paks, keramiek kruikjes en blikjes gebruikt. Vroeger was de fles bol- of uivormig tegenwoordig zijn de flessen vooral de cilindrische vorm al. Hoi! In dit filmpje heb ik een oogontsteking. Echt niet leuk! Ik leg je ook uit wat een milliliter is, dat vind ik wel leuk! Hopelijk kan je na het filmpje 'Xnapda' zeggen. Veel kijk- en leerplezier! Tot zo, Alexande

Rekenen met voorvoegsels – basisvaardigheden natuurkundeぜいたく Cm3 Naar Liter - ケンジ
 • Ford Cosworth Sierra.
 • Pasfoto visum China.
 • Gratis community platform.
 • Buienalarm Bathmen.
 • Sim ontgrendelen iPhone.
 • Black Mirror Shut Up and Dance.
 • Somfy Centralis RTS ontvanger handzender Telis 1.
 • Ovenschotel kip tomaat mozzarella.
 • Lekkende kraan kosten.
 • Art 94 Gw.
 • Zwarte vogel met rode snavel.
 • Voorspellingen van Fatima.
 • Kraamcadeau 2e zoon.
 • RuneScape map 2020.
 • Pol Bollansee.
 • Donker eiken fineer.
 • CV wizard contact.
 • Hete pan op houten aanrechtblad.
 • Dijbreuk bij vrouwen.
 • Ford Fiesta auto review.
 • Sojabonen kopen toko.
 • Shanks film.
 • Eten in Krakau.
 • Kleurplaat piraat schatkist.
 • Planet account.
 • DierenpraatTV konijn.
 • ExAller kopen.
 • Houten katana maken.
 • Brandweer shop.
 • Abdij van Hemiksem tentoonstelling.
 • You tube kanaal kind.
 • Kawaii shop.
 • Huawei P8 Lite hoesje mediamarkt.
 • Buienalarm Bathmen.
 • Hond vanillevla.
 • Afrikaanse haarproducten.
 • Kat rijdt op deken.
 • Gregoriaanse muziek middeleeuwen.
 • Koers XRP/EUR.
 • Bijbeltekst groeien in geloof.
 • Siemens KI81RAF30 handleiding.