Home

Burgerlijke stand opvragen

Stap 4: raadpleeg de Burgerlijke Stand « Voorouders

In 1811 voerde Napoleon in Nederland de Burgerlijke Stand in. Sindsdien worden er per gemeente akten opgemaakt van alle geboorten, huwelijken en overlijdens. Deze akten vormen de belangrijkste bron voor genealogisch onderzoek. Ze zijn in tweevoud opgemaakt en bevinden zich zowel in de gemeente- of streekarchieven als in de provinciale archieven Elke persoon of instelling kan een uittreksel of getuigschrift krijgen uit de bevolkingsregisters van de gegevens van een andere persoon. Hiervoor moet u een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de Burgerlijke stand een akte op. Soms heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of anders een uittreksel (beknopte inhoud) nodig De burgerlijke stand is - voor zover deze openbaar is - voor het grootste deel online te raadplegen via WieWasWie. Daar kun je op naam zoeken naar de akte. Zijn de akten daar niet te vinden, probeer het dan via (de website van) gemeente- en streekarchieven of de provinciale archiefinstellingen (de Regionaal Historische Centra) Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Heeft u een afspraak en klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Annuleer deze dan en maak later een nieuwe afspraak

Reisdocumenten, uittreksels en verklaringen - Gemeente Alkmaar

Het gaat hier om geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, akten van erkenning van een kind en sommige vonnissen die de burgerlijke staat van een persoon betreffen of wijzigen. De onderstaande informatie is bestemd voor Belgen ongeacht of ze hun verblijfplaats hebben in België of in het buitenland U kunt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand online bij ons aanvragen. Dit is een officieel document van een gebeurtenis. Zoals een huwelijk, geboorte, overlijden, echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap Uittreksel Burgerlijke Stand online aanvragen U kunt de akte ook opvragen bij de publieksbalie op het stadhuis. Het is klaar terwijl u wacht. Wij werken alleen op afspraak Burgerlijke Stand van 11 december 2020 t/m 17 december 2020. 18 december 2020. Wie zijn er deze week geboren, overleden en getrouwd in Enschede? Burgerlijke stand 4 december 2020 t/m 10 december 2020. 11 december 2020. Wie zijn er geboren, overleden en getrouwd in Enschede

Akten en registers Belgium

 1. Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u op in de gemeente waar de gebeurtenis was. Heeft u een bewijs van bijvoorbeeld uw huwelijk nodig? U kunt het uittreksel hiervoor dan alleen bij ons aanvragen als u in Nijmegen getrouwd bent; U kunt een uittreksel burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor uw ouders, partner of kin
 2. Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent. Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand kan digitaal, met of zonder DigiD, aangevraagd worden
 3. Hieronder vind je alle uittreksels burgerlijke stand die je kunt aanvragen. Bij het invullen van het online formulier geef je aan om welk uittreksel het gaat. Uittreksel uit het geboorteregister. Dit uittreksel heb je nodig bij de aangifte van je huwelijk of partnerschapsregistratie of bij het aanvragen van gezag over kinderen
 4. De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven zoals geboorte en huwelijk. Een afschrift is alleen te verkrijgen in de gemeente waar de gebeurtenis/het rechtsfeit heeft plaats gevonden. U kunt online afschriften opvragen van de volgende akten: Geboorteakte (hierop staat het tijdstip van de geboorte vermeld
 5. Akte burgerlijke stand voor iemand anders aanvragen. U kunt een afschrift of uittreksel van een akte ook voor iemand anders opvragen. Dit kan alleen schriftelijk of aan de balie van Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg
 6. Uittreksel burgerlijke stand Het uittreksel geeft informatie over iemands geboorte, trouwen, scheiding of overlijden. U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar dat is gebeurd. Behalve bij een scheiding: dan vraagt u het uittreksel aan in de gemeente waar u bent getrouwd

In een uittreksel burgerlijke stand kunnen gegevens staan over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden. Daarnaast kunnen instanties ook andere documenten opvragen. Onderstaande uittreksels kunt u online aanvragen Geboorteakte aanvragen Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw geboorte in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u bent geboren Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van Curaçao is een verklaring waaruit o.a. uw naam, geboortedatum, adres en/of woonplaats blijken. U kunt zo'n uittreksel op Curaçao aanvragen. U dient aanvragen voor uittreksels zelf in te dienen bij de Burgerlijke Stand: Bevolkingsregister en Verkiezingen Curaçao (Kranshi) Roodeweg 4 Het uittreksel burgerlijke stand is een bewijs van iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding of overlijden. U vraagt het aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Bij een scheiding doet u dit in de gemeente waar u bent getrouwd U vraagt een afschrift van een akte aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden

U kunt online een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, overlijdensakte of echtscheidingsakte aanvragen. U kunt een afschrift online aanvragen met DigiD. U kunt een akte ook aanvragen op het stadhuis. Een online aanvraag is goedkoper De aanvraag kunt u richten aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de geboorte, het overlijden of huwelijk heeft plaats gevonden

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand - Weer

 1. Het uittreksel burgerlijke stand wordt binnen 5 werkdagen naar u toe gestuurd. Het uittreksel is een gewaarmerkte kopie van een akte. Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, een akte partnerschap of een akte van overlijden
 2. Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een Uittreksel basisregistratie personen.Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Breda woont. Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een andere gemeente dan Breda, dan vraagt u in die andere gemeente het afschrift aan
 3. Een akte van de burgerlijke stand is een officieel document van een geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschapsregistratie of echtscheiding. De akte vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
Grote digitaliseringsslag voor SALHA

Akte burgerlijke stand Aangepaste openingstijden door avondklok. Door de avondklok sluit de gemeente op donderdag om 18.00 uur.. De gemeente werkt alleen op afspraak. Regel meteen online een akte waar en wanneer het u uitkomt Burgerlijke stand. In de registers van de burgerlijke stand vindt u gegevens over iemands burgerlijke staat: geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Veel genealogische bronnen, waaronder de burgerlijke stand zijn (voor zover openbaar) voor het grootste deel online te raadplegen via WieWasWie

De Burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. Als u een gebeurtenis schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de Burgerlijke stand Een uittreksel of afschrift burgerlijke stand vraagt u digitaal aan via de onderstaande link. De betaling is alleen mogelijk via internetbankieren. Wanneer u deze optie kiest, kunt u aangeven welk document u nodig heeft, bijvoorbeeld uw geboorteakte. Wij sturen het document per post naar u toe, houdt u rekening met maximaal 5 werkdagen De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt U kunt uw uittreksel burgerlijke stand hier online aanvragen. Het uittreksel wordt dan per post naar u verzonden. Houdt u er rekening mee dat het 5 werkdagen duurt voordat u het uittreksel heeft ontvangen. Uittreksel Burgerlijke Stand online aanvragen. U kunt de akte ook opvragen bij de publieksbalie op het stadhuis. Het is klaar terwijl u wacht

Afschrift burgerlijke stand. Bij de gemeente kunt u een afschrift (kopie) van een akte aanvragen. Denk er aan dat u het afschrift in de juiste gemeente aanvraagt. Wat u moet weten. U kunt een afschrift burgerlijke stand aanvragen voor uzelf of voor iemand anders Geboorte-, huwelijks- en andere akten, uittreksel Basisregistratie Personen, Verklaring omtrent gedrag Opvragen van uittreksels van aktes uit de burgerlijke stand. U vraagt bij Burgerzaken een uittreksel of afschrift aan van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden. Maak hiervoor een afspraak en kies voor 'uittreksel burgerlijke stand'. U geeft aan: van wie u een uittreksel aanvraag Regel direct online een akte waar en wanneer het u uitkomt. U krijgt de akte thuisgestuurd. U kunt een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte alleen opvragen in de gemeente waar de akte is opgemaakt

Stukken inzien Voor het inzien van stukken kunt u gratis en zonder afspraak terecht in de studiezaal van het RHCL. Mocht u vragen vooraf hebben, bel of mail het RHCL dan gerust. Neem bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee. U kunt alleen openbare stukken inzien Neem bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee Online archiefonderzoek Via de website van het RHCL kunt u. Nieuwe update in januari 2020! - Toevoeging van nieuwe gemeenten, aktetypen of jaren. - Verbetering van fouten in de beschrijvingen of toevoeging van ontbrekende, niet-gedigitaliseerde, pagina's. De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand gebeurt op twee manieren: inscannen van microfilms en van originelen Vraag eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Geboorte, overlijden, echtscheiding, trouwen en geregistreerd partnerschap behoren tot de burgerlijke stand De gemeente maakt akten van de burgerlijke stand op van levensgebeurtenissen die in de gemeente hebben plaatsgevonden, zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. U kunt een afschrift van een akte dan ook alleen aanvragen in de gemeente waar deze is opgemaakt, waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden De burgerlijke stand legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document: een akte. Van de onderstaande akten kunt u een afschrift aanvragen: geboorteakte huwelijksakte (en eventueel echtscheiding) akte van geregistreerd partners..

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Als dit gemeente Medemblik was, kan dit online met uw DigiD Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u online aan met DigiD. Binnen drie werkdagen versturen wij de akte per post. Let op: U kunt alleen een uittreksel opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Enschede plaatsvond. Uittreksel burgerlijke stand aanvragen met DigiD Personen Archieven.nl bevat veel bronnen die op personen ontsloten zijn. Op deze pagina kunt u door (een selectie van) deze persoonsgegevens heen zoeken

Een uittreksel (afschrift) burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. LET OP: U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente Buren, als de gebeurtenis ook daadwerkelijk hier plaatsvond.Is dat niet het geval, vraag dan het uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Er worden akten opgemaakt: bij geboorte (geboorteakte), bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden (overlijdensakte).Eveneens wordt het geregistreerd partnerschap bijgehouden.. Een ambtenaar van de burgerlijke stand is een ambtenaar van een Nederlandse of Belgische gemeente, gerechtigd tot het opmaken.

Afschrift Burgerlijke Stand. Lees voor. Een levensgebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte blijft in die gemeente Er zijn 3 soorten uittreksels uit de Burgerlijke Stand: een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het bewijs dat u in deze gemeente bent geboren; een uittreksel uit het huwelijksregister, het echtscheidingsregister of het partnerschapsregister De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt in Best dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in Best hebben plaatsgevonden Uittreksel burgerlijke stand. De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie aanvragen: geboorteakte,. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand verkrijgen. Uw DigiD code. Kosten. Een (internationaal) afschrift van een akte uit de burgerlijke stand kost € 14,00

Inwoners - gemeente Hulst

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden U kunt u uittreksel of afschrift Burgerlijke stand eenvoudig online regelen. Voor uw aangifte heeft u een DigiD nodig. Direct online aanvragen. Persoonlijk ophalen, alleen op afspraak: U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De betaling van de kosten van de aanvraag moet gelijk bij de aanvraag gebeuren en bij voorkeur via de pin Een afschrift uit de burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. Let op: u vraagt dit afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Het afschrift uit de burgerlijke stand wordt binnen 3-5 werkdagen verstuurd

Burgerlijke stand CB

Uittreksel geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheidin

Vragen over uittreksels of aktes burgerlijke stand in de gemeente Groningen? Lees de informatie op de website van de gemeente Groningen De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het Formulier machtiging akte Burgerlijke stand (PDF, 54.7 kB) invullen en ondertekenen. Dit moet u meenemen naar de aanvraag. Aanvragen. U kunt een uittreksel of afschrift Burgerlijke Stand aanvragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen Uittreksel Burgerlijke stand: € 14,00. U krijgt geen geld terug als u een uittreksel Burgerlijke Stand aanvraagt, terwijl de levensgebeurtenis niet in Alkmaar heeft plaatsgevonden. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken

Milieustraat - gemeente Hulst

Akten van de burgerlijke stand Federale Overheidsdienst

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Een uittreksel aanvragen. U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen: Voor uzelf. Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar Soms heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis. U kunt bij de gemeente een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) vermeld. U kunt om verschillende redenen een afschrift of uittreksel aanvragen.Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het afschrift of uittreksel aanvraagt

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. Regel het helemaal online op deze website en reken af met iDEAL. Vraag een afschrift burgerlijke stand aan met uw DigiD Een uittreksel burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. U vraagt dit online aan Vraag het afschrift van de akte uit de burgerlijke stand aan via e-mail. Geef in de e-mail aan waar u het afschrift voor nodig heeft. Voeg een kopie bij van uw identiteitsbewijs. En onderteken uw aanvraag. U ontvangt binnen 5 werkdagen uw afschrift en een factuur. Deel deze pagina. Facebook. Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: geboorteakte; overlijdensakte; huwelijksakt De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U vraagt het uittreksel of afschrift aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden

Uittreksel Burgerlijke Stand Gemeente Lelysta

Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door de gemeente wordt een akte van overlijden opgemaakt, waarvan een uittreksel wordt afgegeven. Doorgaans doet de uitvaartverzorger de aangifte van overlijden Uw afschrift burgerlijke stand direct nodig? Doe u uw aanvraag dan aan de balie en niet online. U maakt hiervoor eerst een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee naar uw afspraak. Het uittreksel krijgt u na betaling direct mee. Aan de balie betaalt u met de pin Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 13,80 in 2020. In 2021 betaalt u €14,00. Als de gemeente 15 minuten of langer onderzoek moet doen in de registers van de burgerlijke stand, worden extra kosten in rekening gebracht Een afschrift van een akte Burgerlijke Stand kost € 14,00. Bij de schriftelijke aanvraag wordt een factuur meegezonden. Daarop staat het bedrag dat u moet betalen voor het afschrift en de portokosten. Goed om te weten: Als de gebeurtenis niet in Arnhem heeft plaatsgevonden en er dus geen akte is opgemaakt, krijgt u geen geld terug. Uitzonderin

Burgerlijke stand, akte of afschrift Gemeente Oldenzaa

Schriftelijk via het aanvraagformulier afschrift/uittreksel Burgerlijke stand (pdf, 647 kB). Schriftelijk aanvraagformulier downloaden. Persoonlijk aan de balie van het Stadskantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. Afspraak maken. Meenemen. geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart Akten Burgerlijke stand - aanvraag afschrift of uittreksel. Vraag een geboorteakte online aan. Vraag een huwelijksakte online aan. Vraag een overlijdensakte online aan. Vraag een echtscheidingsakte online aan. Een afschrift van de akten met vermelding van de afstamming kan alleen worden aangevraagd door jezelf of iemand aan wie je volmacht geeft Een akte is een document, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin alle wettelijk verplichte gegevens van een feit worden weergegeven zoals aard van de akte, naam van de betrokkenen, datum en plaats van het feit, e.d... Een afschrift is een integrale kopie van de akte met de eventuele historiek De burgerlijke stand is ingevoerd in het jaar 1811. Zie verder het tabblad 'akten burgerlijke stand' Hoe werkt het? Uw bezoek aan het archief. Het meeste archiefmateriaal is openbaar. Dit houdt in dat de archieven door iedereen mogen worden ingezien, overgeschreven en samengevat Een uittreksel burgerlijke stand kunt u eenvoudig met een online formulier aanvragen. Hiervoor is DigiD nodig. Wij sturen u het uittreksel burgerlijke stand toe binnen vijf werkdagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen

Militaire oefening | Geldrop Mierlo

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte Op het uittreksel van de BRP staan altijd uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Als u het uittreksel aanvraagt, kunt u aangeven of er meer gegevens op moeten staan zoals de adressen waar u hebt gewoond of uw burgerlijke staat. Welke gegevens u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Aanvrage Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Heerenveen. Digitaal aanvragen. U kunt een uittreksel burgerlijke stand digitaal aanvragen. U logt in door middel van DigiD. We zoeken het uittreksel voor u op en sturen dat per post naar u toe. Uittreksel burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel uit de burgerlijke stand vraagt u bij ons aan als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Zeist heeft plaatsgevonden. Een instantie kan om een bewijs vragen. Hiervoor kunt u het uittreksel gebruiken. Bent u in een andere gemeente geboren of getrouwd? Dan moet u het uittreksel bij die andere gemeente aanvragen De medewerker van de burgerlijke stand geeft advies over wat u nodig hebt. Buitenland. Hebt u een uittreksel nodig voor een gebeurtenis in het buitenland? Vraag dan een internationaal uittreksel aan. Hoe werkt het? Om een uittreksel of afschrift aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina Uittreksel Burgerlijke stand. Direct regelen. Let op: Indien u het uittreksel via DigiD aanvraagt duurt dit maximaal 5 dagen voordat u het thuisgestuurd krijgt. Indien u in het buitenland woont dient u rekening te houden met een langere bezorgtermijn

Burgerlijke stand Gemeente Ensched

Uittreksel burgerlijke stand Een uittreksel (afschrift) Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. Het is ook wel bekend als geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte Er zijn 2 soorten uittreksels: uittreksel BRP (met persoonlijke gegevens) en uittreksel burgerlijke stand (over een gebeurtenis in uw leven). Uittreksel BRP In een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) staan persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats Een uittreksel van de akten van burgerlijke stand is een gecertificeerde kopie van de akte (geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, nationaliteit) of het vonnis (echtscheiding, adoptie of afstammingsvonnis) overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand Opvragen van getuigschriften en uittreksels uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden. Op het attest van hoofdverblijfplaats staat ook de burgerlijke staat vermeld. Lees meer over Attest van hoofdverblijfplaats. Attest van hoofdverblijfplaats; Uittreksel uit een nationaliteitsakt

Bouwen | Sint-Michielsgestel

Er zijn verschillende manieren om een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan te vragen: digitaal aanvragen (met DigiD, we versturen het uittreksel per post naar u toe) persoonlijk afhalen; iemand anders machtigen (de gemachtigde moet meerderjarig zijn) Wij werken uitsluitend op afspraak. Maak online een afspraak Afschrift burgerlijke stand. Schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Naar het product uittreksel burgerlijke stand . Verklaring omtrent gedrag (VOG) Als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs hebt u een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig

Uittreksel burgerlijke stand Gemeente Nijmege

Afschrift burgerlijke stand. De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen:. U vraagt een uittreksel uit de burgerlijke stand online aan. U kunt het uittreksel alleen aanvragen als de gebeurtenis bij gemeente Langedijk heeft plaatsgevonden. Dit doet u op de volgende manier: Klik op de knop bovenaan deze pagina met de tekst 'Uittreksel burgerlijke stand aanvragen' Akte burgerlijke stand aanvragen » U ontvangt de akte binnen enkele dagen per post. Geen DigiD? Kom dan naar de balie of vraag het schriftelijk aan via Aanvraagformulier Akte burgerlijke stand (Pdf). Maak voordat u langskomt online een afspraak

Kleine ijsvogelvlinder fietsroute | Geldrop MierloWegWijs | BoxtelOndernemen | Sint-Michielsgestel
 • Ilse Koch Gisela Koch.
 • Pon lease chiptuning.
 • Wisconsin votes.
 • Wandbureau meubel.
 • Zombieland 2 trailer.
 • Vulkan API.
 • Cattery Britse Korthaar cinnamon.
 • Zurich bar.
 • Convergentie voorbeeld.
 • Waarom kwalitatief onderzoek.
 • Kersttrui VERO MODA.
 • Lijst van Nederlandse schrijvers.
 • Www hoorbatterijen NL.
 • Eggs benedict serious eats.
 • Contact Suzuki Japan.
 • Boosheid uiten.
 • Doel Rijksmuseum.
 • Convert to MOV.
 • Abonnement Blijdorp cadeau geven.
 • PSV activiteiten.
 • Confederatie Bouw verplicht.
 • Ziekmelden UU Geowetenschappen.
 • Pantalon heren C&A.
 • Stamboom Griekse koningshuis.
 • Bouwfolie.
 • Trenbolone Acetate dosering.
 • Soulmate test TVD.
 • Celosia verzorging.
 • Vertelpantomime groep 3.
 • Mount Everest 1996.
 • Betonvloeren Westerlo.
 • Mia and me Onchao.
 • ANWB pechhulp buitenland tijdelijk.
 • Airforce kraan onderdelen.
 • Cattery van de heirweg.
 • Chinese Muur Google maps.
 • Basic Fit Leuven groepslessen.
 • Oranjeschool Vlissingen.
 • Azalp tuinhuis.
 • Bouwfolie.
 • Romantisch diner aan huis.