Home

Lidocaïne wondzorg

Wondzorg pijn prilocaïne of lidocaïne - Richtlijn

Voor deze richtlijn hebben we de voor wondzorg belangrijke eigenschappen en instructies samengevat in aanverwant Lidocaïne en prilocaïne. Professioneel perspectief. Lidocaïne en prilocaïne zijn (inter-)nationaal de anesthetica van eerste keus om lokaal een wond of wondrand te verdoven (Little 2008, Bush 2000) De werkgroep raadt het gebruik van lidocaïne en of prilocaïne aan als middelen van eerste keus om lokaal acute wondpijn te bestrijden. Toediening van lidocaïne of prilocaïne geschiedt bij voorkeur via de geregistreerde toedieningsvorm: infiltratie-anesthesie

Richtlijn 'Wondzorg • De werkgroep raadt het gebruik van lidocaïne en of prilocaïne aan als middelen van eerste keus om lokaal acute wondpijn te bestrijden. • Toediening van lidocaïne of prilocaïne geschiedt bij voorkeur via de geregistreerde toedieningsvorm Wondzorg pijn prilocaïne of lidocaïne; Wondzorg systemische niet-opioïde analgetica; Wondzorg systemische opioïde analgetica; Wondzorg overige technieken pijnbestrijding; Wondzorg Instructies aan de patiënt; Primair gesloten wond onbedekt laten; Wond zonder prothese droog blijven; Wond met onderliggende prothese droog blijven; Wondzorg.

Lidocaïne-prilocaïne-crème wordt alleen aangeraden binnen het indicatiegebied, namelijk op intacte huid, genitale slijmvliezen of voor ulcera cruris, in overeenstemming met de bijsluiter. Lokale NSAID-bevattende schuimverbanden worden door de werkgroep afgeraden om acute of continue wondpijn te bestrijden wegens gebrek aan aangetoonde effectiviteit, hoge kosten en mogelijke bijwerkingen, zoals contactallergieën de wondzorg voor volwassenen en kinderen met acute wonden in de hele zorgketen. in de richtlijn worden 5 uitgangsvragen beantwoord met 38 aanbevelingen over reiniging, pijnbestrij- ding, instructies aan de patiënt, wondmaterialen en organisatie van wondzorg Lidocaïne Lidocaïne in een concentratie van 0.5-2% kan in en op wonden worden aangebracht en heeft daar een kortdurend pijnstillend effect. De oplossing mag geen adrenaline bevatten, want dat veroorzaakt een branderige sensatie en vasoconstrictie. Lidocaïne kan in de wond worden gedruppeld of aangebracht met een gaasje Richtlijn Wondzorg. De Richtlijn Wondzorg is ontwikkeld op initiatief van de Afdeling Kwaliteit & Procesinnovatie, Academisch Medisch Centrum (AMC) en gepubliceerd in 2013. Deze pagina delen. print Druk op CTRL + P om de pagina te printen. Downloads. Richtlijn Wondzorg (pdf) Overzicht

Lidocaïne- en prilocaïnecrème aanbrengen Doel Voorafgaand aan de behandeling verdoven van de intacte huid, slijmvliezen of ulcus cruris. Werkwijze • Op de intacte huid een dikke laag crème aanbrengen. Voor 10 cm2 huid is 2 gram crème meestal voldoende. Dek de crème af met een afsluitende folie en laat dit 60 tot 120 minuten zitten De werkzame stof in Xylocaine 10% is lidocaïne. Xylocaine 10% bevat 5 g lidocaïne in 50 ml oplossing. - De andere stoffen in Xylocaine 10% zijn ethanol 96% - polyethyleenglycol 400 - bananenessence - menthol - saccharine - gezuiverd water Lidocaïne Lidocaïne in een concentratie van 0.5-2% kan in en op wonden worden aangebracht en heeft daar een kortdurend pijnstillend effect. Richtlijn 'Wondzorg' 2013 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 14. EMLA cream as a topical anaesthetic for ulcer debridement and simultaneous split-skin grafting. L

Wondzorg Pijnbestrijding - Richtlijn - Richtlijnendatabas

 1. lidocaïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. - Bewaar deze bijsluiter
 2. relatie tot wondzorg. We hebben specifiek gekeken naar pijn en de invloed hiervan op de kwaliteit van leven, pijnbestrijding bij de verbandwissels met negatieve druktherapie en het effect van een hydrofiele crème 5% lidocaïne/prilocaïne bij het uitvoeren van een debridement. Onze bevindingen zijn samengebracht i
 3. De huidige wildgroei aan wondmaterialen bemoeilijkt een juiste keuze en jaagt de kosten van wondzorg op.21 Het beleid en de verantwoordelijkheid voor de keuze berusten weliswaar bij de arts, maar de uitvoering van de lokale wondbehandeling geschiedt veelal door een verpleegkundige, aan wie vaak enige vrijheid wordt gelaten in de materiaalkeuze
 4. Lidocaïne, wordt via de moedermelk doorgegeven. Het is weinig waarschijnlijk dat dit de zuigeling kan beïnvloeden. Samenstelling: 20mg/g anhydrisch lidocaïne hydrochloride - hypromellose 2910 - methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - natriumhydroxide/zoutzuur - gezuiverd water

Wondzorg - Korte beschrijving - Richtlijn

Alle drie hebben wij ons gericht op pijn in relatie tot wondzorg. We hebben specifiek gekeken naar pijn en de invloed hiervan op de kwaliteit van leven, pijnbestrijding bij de verbandwissels met negatieve druktherapie en het effect van een hydrofiele crème 5% lidocaïne/prilocaïne bij het uitvoeren van een debridement Richtlijn acute wondzorg Gesloten wond Niet reinigen Acute wond Open wond Nee Ja Reinigen met kraanwater Primair gesloten wond Secundair genezende wond Overige wonden 1. geïnfecteerde wond 2. lekkende wond 3. bijtwond 4. schaafwond 5. scheur- of lapwonden Wondbedekker op grond van lekkage of wens patiënt Pleister of gaas-verband Nee J Op de huid werkt lidocaïne/prilocaïne na 1 tot 5 uur, op een wond na 0,5 tot 1 uur en op slijmvliezen na 5 tot 60 minuten. Let op! De maximale dosering bij volwassenen is: - 2op intacte huid 1,5 - 2 gr/10 cm ; maximaal 20 gr en 200 cm2; - 2op een ulcus 1 - 2 gr crème per 10 cm , maximaal 10 gr Bijlage 5. Lidocaïne- en prilocaïnecrème aanbrengen Doel Voorafgaand aan de behandeling verdoven van de intacte huid, slijmvliezen of ulcus cruris. Werkwijze • Op de intacte huid een dikke laag crème aanbrengen. Voor 10 cm2 huid is 2 gram crème meestal voldoende. Dek de crème af met een afsluitende folie en laat dit 60 tot 120 minuten.

Strepsils + Lidocaïne Mondspray | 20 ml | PharmaMarket

Richtlijn-Wondzorg-final . READ. BIJLAGE 11. Lidocaïne en Prilocaïne. Tabel 3.3 * Eigenschappen. Indicaties. Lidocaïne infiltratief (I) / cutaan(C) I/C: Lokaal anaestheticum van het. amide-type. Tevens klasse Ib antiaritmicum. Werkingsduur. Contraindicaties. I. Draineer de wonden. Dien indien nodig systemisch pijnstillende middelen toe net voor de wondzorg of continu. Het lokaal toevoegen van gel met toevoeging van lidocaïne, morfine of andere opiaten aan de basisverzorging van de wondzorg verschaft vaak verlichting gedurende meerdere uren. Test het product voorzichtig uit met betrekking tot de tolerantie Lidocaïne kan in de wond worden gedruppeld of op een gaasje. Lidocaïne 1-2% oplossing kan ook op vastzittende verbandgazen of VAC sponzen worden gedruppeld, 15 minuten laten inwerken alvorens de gazen los te trekken. Een andere truc is het zelf mengen van lidocaïne met IntraSite gel of een andere hydrogel Gebruik lidocaïne of prilocaïne voor lokale pijnbestrijding bij manipulaties. 5. Daarnaast drukken de materiële en personele kosten van wondzorg substantieel op het Nederlandse gezondheidszorgbudget: In 2004 bedroeg dit circa €100 miljoen aan materialen. Als pijnstilling kan EMLA crème worden gebruikt, maar ook Instillagel of lidocaïne preparaten. Betadine jodium zalf: Flammazine (zilversulfadiazine) crème : Fucidine crème: Iodosorb zalf: Links naar tabel met bestelinformatie: - Antibacteriële of antiseptische overige producten Gazen gedrenkt.

Richtlijn acute wondzorg Gesloten wond Niet reinigen Acute wond Open wond Nee Ja Reinigen met kraanwater Primair gesloten wond Secundair genezende wond Overige wonden 1. geïnfecteerde wond 2. lekkende wond 3. bijtwond 4. schaafwond 5. scheur- of lapwonden Wondbedekker op grond van lekkage of wens patiënt Pleister of gaas-verband Nee J Basisproducten Gazen en kompressen Een gaas is een katoenen geweven of viscose niet-geweven verband. Een kompres is meestal dikker dan een gaas en neemt meer vocht op. Gazen zijn geschikt om holtes op te vullen en wondvocht te absorberen en kunnen gebruikt worden om middelen lokaal in het wondbed aan te brengen. Als het nodig is om frequent verband te wisselen, zijn gazen de meest simpele en. Onze databank van KICK-protocollen bevat ruim 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Samen zorgprotocollen ontwikkelen scheelt veel tijd en menskracht Ga na hoe en wanneer de wond is ontstaan. Beoordeel of er sprake is van risicofactoren die de wondgenezing kunnen beïnvloeden: diabetes mellitus, aanwezigheid van een corpus alienum, zichtbare verontreiniging, wonden groter dan 5 cm, bijtwonden, gebruik van immunosuppresiva en hoge leeftijd

lidocaïne met of zonder (bij acra, neuspunt, penis, tepel en evt. oorlel) adrenaline spuit, optrek- en inbrengnaald hechtdraad:4.0, 5.0 of 6.0 (in gelaat) steristrips zn. oplosbaar hechtdraad gazen Toelichting Desinfecteren van de injectieplaats Trek handschoenen aan. Desinfecteer het huidgebied. Anesthesi Wondzorg: van heden en toekomst voor verpleegkundigen en verzorgenden Hester Vermeulen, RN, PhD Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam -Gebruik lidocaine of prilocaine bij manipulaties -Bedek gesloten wonden niet met verbandmateriaa

Werking: Xylocaine 10% Spray is een middel dat lokale verdoving veroorzaakt. Het bevat lidocaine, een kortwerkend lokaal anestheticum van het amide-type met een snel intredende werking. Registratiehouder: Astra Pharmaceutica B.V. Postbus 599, 2700 AN ZOETERMEER. Telefoonnummer: 079 363.22.22 • Wondzorg. Dotteren = percutane transluminale angioplastiek (PTA) met of zonder stent. Bypass. Wat zie je hier? Anamnese en klinische verschijnselen •Diabetes mellitus? •Lidocaïne met adrenaline •Maximum 50 ml 1% adrenaline en 25 ml van 2% •Bijwerkingen bij overdosering •Vaak: hoofdpijn, misselijk, slapperig, verward,. gebruik van glijmiddel met anestheticum (lidocaïne) geldt een inwerktijd van 3 - 5 minuten. - Sluit de urineopvangzak aan op de katheter, voordat de katheter wordt ingebracht, om kans op morsen te verkleinen. - De kathetertip moet steriel blijven en mag niet in contact komen met de omgeving. In dez Verdovende zalf of crème worden gebruikt om de huid lokaal te verdoven. Deze plaatselijke verdovingsmiddelen bevatten vaak de werkzame stof lidocaïne Bijlagen Wondzorg in de huisartsenpraktijk De Word-bestanden kunt u gebruiken als u het protocol aan wilt passen aan uw eigen praktijksituatie. Let op: protocollen mogen worden aangepast voor eigen gebruik binnen een praktijk of zorggroep

Wondzorg overige technieken pijnbestrijding - Richtlijn

Bijlage 1. Benodigdheden voor débridement en necrotectomie Instrumenten • scalpel met mesje 15 • chirurgisch pincet • anatomisch pince Online bestellen Als u op onze website inlogt in uw persoonlijk account, heeft u toegang tot uw persoonlijke dossier via een beveiligde internetverbinding

Maak een onderscheid tussen oppervlakkige en diepe huidinfecties (zie tabel 1 en tabel 2) en ga na of er sprake is van een indicatie voor spoedverwijzing naar een medisch-specialist bij:. een diepe bacteriële huidinfectie en algemene ziekteverschijnselen of snelle progressie van erytheem bij een patiënt met verminderde afweer (zie Anamnese); een diepe bacteriële huidinfectie in de buurt van. Wondzorg pijn prilocaïne of lidocaïne - Richtlijn - Richtlijnendatabase richtlijnendatabase.nl. Topical Lidocaine spray (500 mg) in rhw post surg wound before closure (30) No treatment. RCT, 60 adults after elective bowel surgery. VAS (100 mm) mean & SEM in a Wondzorg Pijnbestrijding; Wondzorg pijnbestrijding lokale NSAID's; Wondzorg pijn prilocaïne of lidocaïne; Wondzorg systemische niet-opioïde analgetica; Wondzorg systemische opioïde analgetica; Wondzorg overige technieken pijnbestrijdin

2. Wondzorg : spoelen met Nacl 0.9% wondranden droogdeppen, niet de wonden Seasorb aanbrengen afdekken met Mepilex ⇒Verband kon 3 dagen dichtblijven wat voor de pat. veel comfortabeler was ! 3. Pijnmedicatie werd opgedreven 4. Jeuk (zeer droge huid) : anti-jeuk-lotion Lidocaïne 0.1% + benzocaïne 0.6% + fenol 1% Richtlijn Wondzorg. Sinclair '88. Topical: 200 mg of. lidocaine in the. surgical wound (10) Placebo (10) aerosol in. surgical. wound. Control: no. treatment (10) RCT, with 3 Gordelroos geeft pijn, jeuk en blaasjes op de huid. Het zit aan één kant van uw lichaam. Bijvoorbeeld op de ene helft van uw borstkas. U kunt er zalf op smeren, zoals zinkzalf of lanettezalf

Ingegroeide teennagel: pedicure of zelf behandelen? Duizenden mensen krijgen jaarlijks te maken met een ingegroeide teennagel. Vooral wanneer dit bij de nagel van de grote teen het geval is kan dit voor veel ellende zorgen Strepsils + lidocaïne werkt ontsmettend en verdovend bij keelpijn. Bestel hier veilig online en Bpost levert snel en discreet Decubitus: beschadiging van de huid en/of het onderliggende weefsel door druk of schuifkrachten bij een (ten dele) immobiele patiënt (zie tabel voor indeling in categorieën). Voorkeursplaatsen: stuit, hiel, malleolus, tuber ischiadicum, trochanter major. Een weke onderhuidse zwelling of paarsblauwe huidverkleuring wijst op onderhuidse necrose

Richtlijn Wondzorg. PICO vragen uit het AMC. Adrenaline of lidocaïne voor vingers. Eusol gebruik bij een wond. Alcohol/choorhexidine of water. Douchen post operatief. Moderne wondbehandeling vs. nat verbinden. Graad 1 brandwond, smeren van crème. Post OK met wondinfectie, wel of niet. absorberend verband. Verwijderde thorax drai De site www.startwondverzorging.nl is het onbetwiste startpunt voor iedereen die iets wil weten over wondzorg

Wondzorg Wondmaterialen - Richtlijn - Richtlijnendatabas

 1. Acute wondzorg is een chronisch probleem F.E. Brölmann F.E. Brölmann, aios plastische chirurgie, St. Lucas Andres Ziekenhuis, Amsterdam Op 11 oktober 2013 promoveerde F.E. Brölmann aan de Universi­ teit van Amsterdam op het onderwerp wondzorg met het proefschrif
 2. Richtlijn-Wondzorg-final. Dosering. I: Als lokaal anaestheticum: geleidingsanesthesie: 100-150 mg, blokkade in tenen/vingers 20-40 mg
 3. Rustige omgeving, comfortabele positie voor de wondzorg Bespreek de TIME OUT regel Evalueer de pijn voor, tijdens en na de verzorging Gebruik kalmeringstechnieken ( AH, muziek, afleiding, VR) Laat de patiënt de pijn beschrijven met zijn eigen woorden
 4. WAT IS HET ? Een open been of ulcus cruris is een open plek of zweer aan het onderbeen. De normale huid is op een dergelijke plaats verdwenen, zodat een meestal grillig begrensde open plek bestaat die vaak met een geelbruin beslag of een korst is bedekt
 5. Richtlijn-Wondzorg-final. Hoofdstuk 4 Instructies aan de patiënt. Uitgangsvraag: Welke instructies aan de patiënt met een wond van acute etiologie zijn van belang om optimale wondgenezin
 6. lidocaïne/pleister Pleister 5% Lidocaïne • foam/schuimverband + NSAID • kleine hoeveelheid ibuprofen lokaal • zeer wei ni gb j erk • zeer gunstigeresultaten ( als nietsanderswerkt ) • literatuurstudies 122 patiënten ( 2006 - 2008) Moist wound healing dressings Finn Gottrup et al. 4
 7. pas een lokale pijnstillende therapie toe zoals lidocaïne orale gel 2%, installagel of morfineoplossing; schakel eventueel fysiotherapie in om contracturen (t.g.v. reactie op pijn) te voorkomen. Bij chronische pijn is medicatie volgens schema geïndiceerd. Overige aandachtspunten Sociaal isolemen

Richtlijn-Wondzorg-final . READ. Ontsmetting: doelgerichte bestrijding van welbepaalde ongewenste micro-organismen, teneinde de. overdracht ervan te verhinderen, door in te grijpen in hun structuur of stofwisseling, afgezien van de. metabolische. • LET = lidocaïne -epinefrine -tetracaine • TAC = tetracaïne -epinefrine - cocaïne Werkt binnen de 20 min en gedurende >2u Ontsmetting kan nadien 20 Dr Gerlant van Berlaer Pijnlijke wondzorg kindere Home webshop Glijmiddel Glijmiddel, Instillagel, Bevat Lidocaine en Chloorhexidine Glijmiddel, Instillagel, Bevat Lidocaine en Chloorhexidine Artikelnummer: 33509 Wondzorg is bij uitstek een gebied. met een interdisciplinair karakter, waar de overdracht tussen verschillende zorgverlenende disciplines en 1 ste , 2 de en 3 de lijn van essentieel belang is. Op zorgorganisatorisch niveau zijn verschillende knelpunten bekend;.

Wondzorg pijnbestrijding lokale NSAID's - Richtlijn

Tegen eventuele pijn kan paracetamol genomen worden of plaatselijk een verdovende zalf (bijvoorbeeld Lidocaine) worden aangebracht. De zalf is verkrijgbaar op recept en mag ook (dunnetjes) op de eikel worden aangebracht. Dit is vooral nuttig bij mannen die een erg gevoelige eikel hebben Wanneer het gebruikt wordt met andere producten op basis van lidocaïne (bv. bij bronchoscopie), mag de totale dosis 400 mg lidocaïne niet overschrijden Proctoscopie en rectoscopie Tot 20 g bij anale en rectale procedure INSTILLAGEL 6 ML. Instillagel is een glijmiddel met lokaal verdovingsmiddel dat gebruikt wordt bij het inbrengen van sondes en instrumenten in de urologie (onderzoek en behandeling van de urinewegen en de mannelijke geslachtsdelen), gynaecologie, chirurgie en verdoving (anesthesie)

necrose of een drain is lidocaïne als gel, spray of injectie aan te bevelen. Bij dagelijkse verbandwisselingen is de keuze van een pijnstiller afhanke-lijk van de patiënt, de intensiteit en de duur van de pijn. In het algemeen is de pijn kortdurend en heftig. Het gebruik van een hoge dosis van een kortwerkende middel is aan te beve-len wondzorg, systemische wondzorg (biivoorbeeld hyperbare zuurstofthe- rapie of medicamenteuze therapie met antibiotica, Zink of pentoxifyl- line) en preoperatieve zorg (bijvoor- beeld preoperatief nuchter houden). SYSTEMATISCHE LITERATUUROVERZICH- TEN OVER COKALE WONDZORG Brandtvonden Naar het gebruik van lidocaine bij brandwonden is nog geen enke Om uw gegevens goed te beveiligingen ondersteunt deze site vanaf 1 december 2019 alleen TLS versie 1.2 of hoger, dit wordt door uw browser mogelijk niet ondersteund.. Upgrade uw browser om ook na 1 december bij ons te kunnen bestellen. Het is belangrijk dat u dit bericht met uw applicatie- of systeembeheerder bespreekt om er zeker van te zijn dat u na 1 december 2019 nog steeds toegang heeft. Bijlage 2. Benodigdheden voor de behandeling van acute wonden Instrumenten Doel Anatomisch pincet inspectie wond, verwijderen corpora aliena; débridement De interdisciplinaire, evidencebased richtlijn 'Wondzorg' beschrijft de behandeling en organisatie van de wondzorg voor volwassenen en kinderen met acute wonden in de hele zorgketen. In de richtlijn worden 5 uitgangsvragen beantwoord met 38 aanbevelingen over reiniging, pijnbestrijding, instructies aan de patiënt, wondmaterialen en organisatie van wondzorg

Bijlage 5. Lidocaïne- en prilocaïnecrème aanbrengen Doel Voorafgaand aan de behandeling verdoven van de intacte huid, slijmvliezen of ulcus cruris. Werkwijze • • Op de intacte huid een dikke laag crème aanbrengen. Voor 10 cm 2 huid is 2 gram crème meestal voldoende • Lidocaïne/prilocaïne (Emla) crème of pleister mag niet gebruikt worden rond de ogen. Wondzorg. Zolang de piercing een open wond is kunnen er bacteriën in komen, waardoor er pijnlijke en gevaarlijke infecties kunnen ontstaan Achtergrondinformatie over wondbedekkers Zie voor hulp bij het maken van een keuze ook de pagina over wondwijzers Gazen Het meest simpele en ook oudste verband is het gaaskompres.Gazen worden al eeuwenlang gebruikt voor het verbinden van wonden

Het Wondzorg congres. ReeHorst wo 7 apr 2021. Verpleegkundig Leiderschap. ReeHorst vr 26 mrt 2021. Dag van de Revalidatiezorg. ReeHorst di 16 mrt 2021. MedicatieVeiligheid. di 15 jun 2021. Het Dementie congres. ReeHorst vr 18 jun 2021. Nursing Brein College. di 9 nov 2021. Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg Een granuloma pyogenicum (synoniem: granuloma teleangiectaticum) is een vaatrijke, gemakkelijk bloedende, goedaardige aandoening, die voorkomt op zowel slijmvliezen als huid []. 1 2 Histologisch behoort de aandoening tot de lobulaire capillaire hemangiomen.De naam granuloma pyogenicum doet vermoeden dat het om een pussende of infectieuze aandoening gaat, maar er worden in het weefsel nooit. Health Canada heeft bekendgemaakt dat het gebruik van topicale anesthetica, zoals Emla®, kan leiden tot ernstige bijwerkingen bij zowel volwassen patiënten als kinderen. Emla® crème bevat lidocaïne en prilocaïne en is een anaestheticum dat wordt gebruikt voor plaatselijke verdoving van de huid voor het inbrengen van een naald of voor oppervlakkige operatieve handelingen

wondzorg, zoals het aantal verbandwissels en de pijnlijk-heid daarvan, of het gemak van het materiaal voor de patiënt, zodat zij vaker de voorkeur geven aan een modern materiaal. In een zogenoemde vignettenstudie, een onderzoek waarbij respondenten gefingeerde beschrijvingen van ken-merken van verbandmaterialen krijgen voorgelegd, is recen De lidocaïne in de gel zorgt voor het pijnloos inbrengen van medische instrumenten en geeft plaatselijk een verdovend effect. LUBRAGEL helpt bij het voorkomen van irritaties en beschadiging van het slijmvlies tijdens de medische verrichtingen en maakt het onderzoek voor patiënt en zorgverlener zo comfortabel mogelijk PDF | On Jan 1, 2006, D. T. Ubbink and others published Lokale wondzorg: evidence-based behandelingen en verbandmaterialen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Bijlage bij Wondzorg in de huisartsenpraktijk, derde druk. Lees voor het gebruik van deze bijlage de uitleg in het boek. (Praktijknaam) Titel van werkafspraak: Lidocaïne- en prilocaïnecrème aanbrengen (Praktijklogo) nummer: versie: auteur: invoerdatum: vaststellingsdatum: herzieningsdatum: beheerder (functie/naam): bestemd voor Wondzorg Traditioneel. Wondzorg Modern. Compressietherapie. Fysiotherapie & Orthopedie. Medische Disposables Verpleegkundig. - bevat lidocaïne hydrochloride, 2gr. - chloorhexidine Gluconaat 0,25% - propylene glycol, hydroxyethylcellulose - medisch hulpmiddel - ref.nr. 116

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie spoelen ZorgPlus 2016 Blaasspoelen met een spoelzakje via een verblijfskatheter: 1 (van 2) Blaasspoelen met een spoelzakje via een verblijfskathete Over de NHG-Standaarden. Een overzicht van alle NHG-Standaarden voor de huisarts. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen

Strepsils + Lidocaïne Mondspray | 20 ml - Mond | Tanden

Reiniging of ontsmetting van een acute wond - Richtlijn

Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana 1 mg/2 mg is een geneesmiddel voor aandoeningen van de mond en de keelholte (farynx). Het vormt een combinatie van een antibioticum (tyrothricine) en een lokaal verdovingsmiddel (lidocaïne) 11. Wondzorg = doen = debridement doen met gebruik van lidocaïne 12. Na genezen ulcus cruris venosum → duplex doen. 13. Altijd EAI doen Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie: Veel geleerd (3x), hartelijk dank; goed tempo, leuke casuïstiek; aan lange kant; veel leerpunten (2x Als de wond is genezen, moet u langdurig elastische steunkousen blijven dragen. Dat voorkomt dat er opnieuw een open been ontstaat. Elastische kousen drukken op de aderen en helpen daardoor (samen met de kuitspieren) het bloed terugstromen naar het hart Acute pijn treedt direct op bij weefselbeschadiging en zorgt in de regel voor een adequate lichamelijke reactie.; Chronische pijn is een persisterend, multifactorieel gezondheidsprobleem waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren in verschillende mate en wisselende onderlinge samenhang bijdragen aan de pijnbeleving, pijngedrag, ervaren beperkingen in het dagelijks functioneren en. Richtlijn 'Wondzorg' evidence based richtlijn voor de behandeling van wonden met een acute etiologie in de ketenzorg. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2013. Samengesteld door De transmurale richtlijn acute wonden is in januari 2016 opgesteld door het Netwerk Wondzorg Haaglanden

Wondzorgmaterialen - Mediq CombiCar

Wondzorg v.z.w. WCS België - Belgische vereniging voor. De informatie over het klinisch beeld en de prognose is ontleend aan een overzichtsartikel. 2 Bij gordelroos in het gelaat is huiduitslag in het verzorgingsgebied van de nervus nasociliaris, een zijtak van de nervus ophthalmicus, een signaal dat mogelijk ook het oog betrokken is (teken van Hutchinson). 3. Soms presenteert een gordelroos zich zonder blaasjes, maar met alle klinische. In het kader van: 'Kun je nog rekenen, reken dan mee', deden 464 bezoekers van het Nursing Event een poging. Zij maakten twee rekenopgaven en hoopten daarmee theaterbonnen te winnen

Wel of geen lidocaïnegel bij blaaskatheterisatie? - Nursin

betrokken disciplines ten aanzien van 'de beste wondzorg'. De veelheid aan beschikbare. wondproducten maakt het daarbij voor velen moeilijk om 'door de bomen het bos te blijven. zien'. verband met resorptie van lidocaïne waardoor cardiale problemen kunnen ontstaan). 24 Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. In de wondzorg van Nederland is deze discrepantie al meer dan een decennium gaande. Dat heeft inmiddels geleid tot misleidende en onethische publicaties waarbij zelfs hele categorieën van moderne. Strepsils Lidocaïne zijn ontsmettende keeltabletten met een pijnstillende werking. Verlichten de symptomen van acute keelpijn. Kunnen gebruikt worden als aanvullende behandeling van keelontsteking, ontsteking van de amandelen en de mondslijmvliezen

Xylocaine Gel 2% 30 ml - € 5,25 - Koop nu bij OptipharLemocin 50 zuigtabletten - € 8,28 - Koop nu bij Optiphar

Toepassing: - Glijmiddel wordt gebruikt bij het inbrengen van cathetersProductspecificatie:- spuit 11ml- Op waterbasis- Gemakkelijk in urethra in t Toepassing: - Glijmiddel wordt gebruikt bij het inbrengen van catheters- voor clienten net een contra-indicatie voor CHGProductspecificatie:- spuit - XYLOCAINE 2% GEL (in tube): Overgevoeligheid voor methyl- en/of propylparahydroxybenzoaat (methyl-/propylparabeen), of voor hun metaboliet para-aminobenzoëzuur (PABA). Parabeenhoudende formuleringen van lidocaïne moeten vermeden worden bij patiënten die allergisch zijn voor lokale esteranesthetica of voor de metaboliet PABA De werkzame stof in Xylocaine 5% is lidocaïne. 1 g zalf bevat 50 mg lidocaïne. De andere stoffen in Xylocaine 5% zijn propyleenglycol, macrogol 1500, macrogol 3350 en gezuiverd water. Extra informati

 • Stephen Baldwin.
 • Gasbrander raku oven.
 • Te koop Veghel Centrum.
 • Kidzroom luiertas Deluxe.
 • Pizarro.
 • Jeep AutoWeek.
 • Mosselen Kuisen Jeroen Meus.
 • Persoon achter gsm nummer zoeken.
 • Huurcontract tekenen.
 • M ediamarkt de.
 • Goedkoop trouwen Noord Brabant.
 • CDLE en corona.
 • Operette Lehár.
 • Bascule Genk.
 • Oosterberg.
 • Armada Radio.
 • Vitalis hengst.
 • Hospitaalridders.
 • Fietsenmaker Beverwijk.
 • Gloria Vanderbilt Action.
 • Kabouterhuis huilbaby.
 • Beloningssysteem stickers.
 • Porsche geschiedenis.
 • Gevest zwaard.
 • Huisartsenpost Venray Cohesie.
 • Patina verf op hout.
 • Waar heb ik gepind.
 • Frans Bauer woonwagenkamp.
 • Roompot Domburg corona.
 • Limburgse retouche Hasselt.
 • Krimptang UTP GAMMA.
 • Sereuze betekenis.
 • Wachtwoord veranderen Blackboard ua.
 • Fietsverhuur Raalte.
 • Alarmeringen Hilversum.
 • Jan Dulles Passion.
 • Sony aandelen kopen.
 • Great Place to Work 2020 Nederland.
 • HEMA SD kaart 64GB.
 • Larix kaempferi snoeien.
 • Grote zak drop.