Home

Technetium schildklierscan

Schildklierscan met Technetium. Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek. Waarom dit onderzoek? Dit onderzoek geeft informatie over de vorm en functie van uw schildklier. Wat moet u doen voor het onderzoek? Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af. Doe kleding aan die de hals niet bedekt Schildklierscan (met technetium) Bij een schildklierscan worden foto's van de schildklier gemaakt. Hierop kunnen de vorm, grootte, ligging en werking van de schildklier beoordeeld worden. Voorbereidingen op het onderzoek Als u thiamazol (Strumazol), propylthiouracil (PTU) of carbimazol gebruikt, moet u hiermee stoppen dri Een schildklierscan is een nucleair beeldvormend onderzoek van de schildklier. De scan van de patiënt gebeurt na inname van radioactief jodium of technetium Schildklierscan met Technetium U bent door uw behandelend arts naarde afdeling nucleaire geneeskunde van Instituut Verbeeten verwezen voor eenschildklierscan. Deze folder geeft uinformatie over dit onderzoek.DoelBepaling van de vorm en de functievan de schildklier.Radioactieve stofTijdens het onderzoek krijgt u eenlicht radioactieve stof toegediend

 1. 2 Afspraak afdeling Nucleaire Geneeskunde Mevrouw/meneer U komt voor een schildklierscan met Technetium/Jodium* * graag doorstrepen wat niet van toepassing is Dag Datum Tijdstip Denkt u eraan uw recente jaarkaart van het Sint Franciscus Gasthuis mee te nemen. Indien deze verouderd is, kunt u hem laten wijzigen bij het Inschrijfbureau. U vindt deze direct bij binnenkomst links in de Centrale Hal
 2. Schildklierscan met Technetium Dit onderzoek geeft informatie over de vorm en functie van uw schildklier. Uptake met Jodium 131 Dit onderzoek bepaalt de functie van uw schildklier. Perchloraat washout test Dit onderzoek geeft informatie over de werking van de schildklier van uw kind. Bijschildkliersca
 3. Patientenzorg Onderzoeken Diagnostische schildklierscan. Over het onderzoek Tijdens een nucleair onderzoek maken we scans, om meer informatie te krijgen over de vorm, grootte en functie van uw schildklier. De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m of jodium-123
 4. Door het inspuiten van een radioactieve stof (technetium) worden de overactieve cellen van de schildkliertumor zichtbaar gemaakt met behulp van een schildklierscan. Zo weten wij precies waar het overactieve weefsel zit in de kat. Kosten. Medicijnen en operatie Aan iedere behandeling zitten kosten verbonden

Schildklierscan: Nucleair beeldvormend onderzoek Mens en

Diagnostische schildklierscan Als uw behandeld arts vermoedt dat u een te snel werkende schildklier heeft, maar nog niet helder heeft welke specifieke aandoening u heeft, dan kan hij u doorverwijzen voor een diagnostische schildklierscan Schildklierscan Nucleaire geneeskunde. Nucleaire geneeskunde is een moderne vorm van onderzoek en behandeling die gebruik maakt van licht-radioactieve stoffen (isotopen genoemd). Radioactiviteit is altijd en overal aanwezig: in de bodem, in de lucht (kosmische straling), in ons voedsel, maar ook in onze eigen lichaamsweefsels

Technetium-99m vervalt met een halfwaardetijd van 6 uur. Na één dag is er dus nog nauwelijks radioactiviteit in het lichaam aanwezig. De gebruikte dosissen zijn laag en houden geen gevaar in. Verslag en beelden. In het verslag worden de grootte, ligging en activiteitsverdeling, eventueel in relatie tot een palpabele afwijking, beschreven Schildklierscan Inleiding Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een schildklierscan (schildklierscintigrafie). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt. Wat is een schildklierscan? De schildklier speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling Schildklierscan met jodium. Code NG 30-O Datum afdruk 02/02/2021. Bij dit onderzoek worden foto's gemaakt om de vorm en werking van de schildklier in beeld te brengen. Ook worden metingen gedaan van de snelheid, waarmee de schildklier jodium opneemt Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme, uitgeoefend door nucleair geneeskundigen, dat gebruikmaakt van het verval van radioactieve isotopen voor de diagnostiek en behandeling van ziekten.. Een specialisme dat een sterke relatie heeft met de nucleaire geneeskunde, is de radiotherapie.In tegenstelling tot bij de nucleaire geneeskunde wordt bij de radiotherapie gewerkt met uitwendige. Schildklierscan (scintigrafie) Ten eerste wordt een schildklierscan gemaakt om de diagnose hyperthyreoïdie te bevestigen en het overactieve schildklier weefsel te identificeren, ook wel scintigrafie genoemd. Hierbij wordt technetium IV toegediend

Uit de gepubliceerde studies blijkt dat scintigrafie een sensitiviteit van 83% heeft en een specificiteit van 36%.(29-32) In de CBO-richtlijn Schildkliercarcinoom wordt geconcludeerd dat een schildklierscan te weinig discriminerend is in de diagnostiek bij verdenking op schildkliercarcinoom om therapeutische beslissingen mee te onderbouwen.(33 De technetium-schildklierscan wordt aanbevolen voor het detecteren van ectopisch schildklierweefsel evenals normaal schildklierweefsel. 1 2 4 5 Routinematig vraagt 35% van artsen een preoperatieve schildklierscan aan bij vermoeden van een ductus-thyroglossuscyste. Hierbij wordt een lage dosis radioactieve vloeistof (technetium of jodium) in de bloedbaan toegediend waarna een schildklierscan wordt gemaakt. Deze stof wordt door de schildklier opgenomen waarna de vorm en werking van uw schildklier kan worden beoordeeld Werkwijze schildklierscan Bij een schildklierscintigrafie (of schildklierscan) kijken de artsen naar de grootte en vorm van de schildklier. Arts en patiënt maken voor het onderzoek afspraken over een jodiumvrij dieet en tijdelijk stoppen met schildkliermedicijnen. Deze afspraken verschillen per ziekenhuis

Schildklierscan met technetium (pdf) - Instituut Verbeete

SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE MET TECHNETIUM OF JODIUM. SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE MET TECHNETIUM OF JODIUM 1134 Afspraak afdeling Nucleaire Geneeskunde Mevrouw/meneer U komt voor een schildklierscan met Technetium/Jodium* * graag doorstrepen wat niet van toepassing . Nadere informati (Schildklierscan) U krijgt een schildklierscan. Een andere naam hiervoor is schilklierscintigrafie. Hiermee kan de arts de werking, vorm, ligging en grootte van uw schildklier meten. Bovendien kan de arts onderzoeken wat de oorzaak is als de schildklier te veel hormonen maakt. Hieronder leest u hoe het onderzoek werkt en waar u op moet letten

Schildklier Organisatie Nederland is dé patientenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten. Voor alles rondom de schildklier Schildklierscan; Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten Endocrinologie +32 3 821 32 75. Informatie over afspraken. Schildklierscan. Bij dit onderzoek wordt, na toediening van een licht radioactieve stof, een foto gemaakt van de schildklier Schildklierscintigrafie met TC-99m Radiofarmacon: Technetium-99m Voorzorgen: Er mag in een periode van 6 weken voorafgaand aan het onderzoek geen intraveneus contrast toegediend worden, noch mag patiënt iodiumhoudende producten innemen. Duur: 15 minuten Principe: Dit onderzoek behoort naast bloedname en een echografie tot de standaardonderzoeken bij de exploratie va Schildklierscan (schildklierscintigrafie) Nucleaire Geneeskunde. Goes. 0118 425 291. maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur. Deze folder geeft u informatie over de schildklierscintigrafie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven

Bij een schildklierscan (ook schildklierscintigrafie genoemd) wordt, na toediening van een licht radioactieve stof, een foto gemaakt van de schildklier. Met een CT-scan (ook computertomografie genoemd) worden de hals- en borststreek met behulp van zeer gedetailleerde röntgenfoto's in beeld gebracht Technetium-99m . Zoals in 4 Technieken werd vermeld, is in de nucleaire geneeskunde het isotoop technetium-99m de meest gebruikte stof (het Schildklierscan met I-123 (jodium). De waarden van de uptake zeggen iets over de werking van de schildklier.. Schildkierscan (met technetium) Schildklierscan + perchloraat-wash-out-test; Skelet. Botscan; Therapie. Jodium uptake meting; Jodium -131- therapie poliklinisch; Radiosynoviorthese; Samarium-153 therapie; Strontium-89 therapie; Radium-223 therapie; Tumoren en ontstekingen. FDG-PET-CT-scan algemeen; Leukocytenscan; MIBG-scan; Sentinel-node. Schildklierkanker is een kwaadaardig (maligne) gezwel van de schildklier. Schildklierkanker is zeldzaam. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 320 mensen te horen dat zij schildklierkanker hebben. Schildklierkanker komt drie keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor.De precieze oorzaak van schildklierkanker is nog niet bekend. Er zijn wel risicofactoren bekend zoal Een schildklierscan gebruikt een radioactieve jodiumzoeker om de structuur en functie van de schildklier te onderzoeken. Andere scans gebruiken een stof genaamd technetium in plaats van radioactief jodium. Voorbereiding op de test . Volg de instructies over niet eten vóór de test

Schildklierscintigrafie Met Technetium of Jodium - Pdf

In deze fase laat de schildklier­scan géén normale opname zien van radioactief jodium of technetium als uiting van de kapotte schildkliercellen, die niet tot opname in staat zijn. dat de bloedbezinking vaak wat lager is en dat de schildklierscan hoogstens verminderde en soms zelfs normale opname van radioactief jodium laat zien De dag erop is er al een punctie gedaan, een week later een schildklierscan met Technetium. Twee weken later een Uptake met Jodium 131. blijkt dat mijn schildklier overactief is en te weinig Jodium opneemt. Voorstel van de Nucleair geneeskundige was behandeling met Radioactief Jodium 131

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1 Aanleiding Het schildkliercarcinoom is een zeldzame aandoening. De incidentie is 1/100.000/jaar bij mannen en 3/100.000/jaar bij vrouwen, hetgeen neerkomt op circa 320 patiënten per jaar In deze fase laat de schildklierscan géén normale opname zien van radioactief jodium of technetium als uiting van de kapot gegane schildkliercellen, die niet tot opname in staat zijn. Gedurende een korte periode kunnen alle schildklierantistoffen verhoogd zijn, wat het onderscheiden van Hashimoto thyreoïditis (zie verderop) moeilijk maakt Dan wacht je zeker lang genoeg (de halfwaardetijd van technetium, de meest gangbare contrastvloeistof, is slechts zes uur, dus 12 uur na de injectie is 75 procent ervan uit je lichaam verdwenen.) De grote uitzondering hierop is de schildklierscan waarbij I-131 (een vorm van radioactieve iodine) gebruikt wordt

Video: Onderzoek schildklieren - Instituut Verbeete

Diagnostische schildklierscan - Radboudum

d. schildklierscan met technetium 18. Dhr. C (56 jaar) heeft een moeilijk behandelbare hypertensie sinds 5 jaar. Lichamelijk onderzoek: Rood gelaat. Spieratrofie aan armen en benen. Dunne broze huid. Buffalo hump. U vermoedt een syndroom / ziekte van Cushing. De juiste volgende stap is: a. nuchter ACTH b. nuchter cortiso Schildklierscan: de schildklier neemt radioactief jodium op. Met behulp van jodium-123 kan men zien of een knobbel actief is (hete nodus), wat een gunstig teken is. Ook uitzaaiingen van schildklierkanker kunnen gemakkelijk worden opgespoord Deze worden onderverdeeld in non-invasieve (echografie, computertomografie (CT), scintigrafie en kernspinresonantie-tomografie) en invasieve technieken (angiografie, veneuze 'sampling', intra-operatieve echografie en echo- of CT-geleide cytologie).3 4 In dit onderzoek worden de resultaten van preoperatieve echografie, thallium (Tl)-technetium (Tc)-subtractiescintigrafie en CT beschreven

Behandeling - Schildklierka

Schildklierscan - Tergoo

Schildklierscintigrafie - Universitair Ziekenhuis Gen

 1. Op een schildklierscan bestaat bij deze aandoening een homogene, verhoogde opname van technetium. Dit onderzoek is echter niet strikt noodzakelijk om de diagnose te stellen. De behandeling van de ziekte van Graves spitst zich enerzijds toe op de oogverschijnselen en anderzijds op de hyperthyroïdie. 38
 2. Op een schildklierscan bestaat bij deze aandoening een homogene, verhoogde opname van technetium. Dit onderzoek is echter niet strikt noodzakelijk om de diagnose te stellen
 3. Voor de zekerheid eerst een schildklierscan maken en dan de dag daarna met strumazol beginnen. Dinsdag 18-01-2005 . Schildklier scan gemaakt (scintigrafie met technetium). Maandag 24-01-2005 . Ik constateer dat ik de laatste dagen, (vanaf donderdag dacht ik), slechter ga zien met mijn linkeroog
 4. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 5. De schildklierscan met radioactief jodium of technetium is een ander belangrijk diagnostisch hulpmiddel. Een normaal TSH sluit een primaire hyperthyreoïdie uit. Bij verdenking op een hypothyreoïdie dient alleen een fT4 en eventueel T3 bepaald te worden indien het TSH verlaagd is
 6. Bij klinisch onderzoek wordt een nodus gevoeld, goed afgelijnd, diameter 2 cm. Geen pathologische lymfomen in hals. Laboratoriumuitslagen: TSH: 1.5 mU/l/ (normale waarde). Aanvullend onderzoek dient te bestaan uit: a. bepalen van vrij T4 b. echo van de hals en de schildklier c. punctie van de nodus d. schildklierscan met technetium Dhr

Schildklierscan met jodium St

Infos@t 1 n°3 2009 - 6 maandelijks - Jaargang 2 Hubris en Humilitas 'On a perdu les pédales' zeggen onze zuiderburen mij. We beleven inderdaad ongewone tijden. Wie had verwacht dat onze grootste financiële trots van België het faillissement nabij was Bij klinisch onderzoek wordt een nodus gevoeld, goed afgelijnd, diameter 2 cm. Geen pathologische lymfomen in hals. Laboratoriumuitslagen: TSH: 1.5 mU/l/ (normale waarde). Aanvullend onderzoek dient te bestaan uit: a. bepalen van vrij T4 b. echo van de hals en de schildklier c. punctie van de nodus d. schildklierscan met technetium Dhr

 • Bpost PostNL.
 • Huishouden betekenis RIVM.
 • Canon 70d lens mount.
 • Vacatures Japanse bedrijven.
 • Paardenkastanje tabletten.
 • Hernia umbilicalis richtlijn kind.
 • Descartes dualisme.
 • Racoon gitaarakkoorden.
 • Toprak Dance Dance Dance.
 • Alcantara stof vrachtwagen.
 • Smurfen personages.
 • Kussen op maat velours.
 • Zo worden vaak kunstmatige omgevingen genoemd waarin films en toneelstukken zich afspelen.
 • M'n opa, m'n opa.
 • Nutella croissant.
 • Dromenvanger baby.
 • Friettent Beuningen.
 • Wilgenboom.
 • Duurste restaurant Nederland 2019.
 • Rutherford chemie.
 • Geboorteplan natuurlijke bevalling.
 • Teddy Care.
 • Aspirine allergie symptomen.
 • Knauf Stuc Primer roze.
 • Ik ben Kabouter Plop en samen met mijn vrienden songtekst.
 • Museumkever in huis.
 • Crafting guide to 99.
 • Microdermabrasie kosten.
 • Retro koersfiets merken.
 • Stalking Strafrecht.
 • Mama Olie Kruidvat.
 • Oogkas gebroken.
 • Compression ratio berekenen.
 • Diabetische retinopathie symptomen.
 • DUSA Amsterdam ervaringen.
 • Restaurant Otus Wetteren Openingsuren.
 • Art 94 Gw.
 • Willem V.
 • Druivenlikeur zelf maken.
 • Spaanse artiesten.
 • DAF Rally te koop.