Home

Generalisatie betekenis

Generalisatie betekenis: wat is 'generaliseren'? Lees hier

Je weet misschien al wat het woord 'generaliseren' betekent als er gesproken wordt over iemand die bijvoorbeeld alle Nederlanders gierig vindt. Een generalisering doet zich dus voor wanneer één specifieke ervaring een groep van ervaringen vertegenwoordigt generalisatie. 1. Algemeen maken, veralgemeniseren; 2. Vaststelling bij een enkel geval voor algemeen geldend houden. Bron: kennisconsult.nl

Betekenis Generalisatie

 1. GENERALISATIE, v. algemeenmaking; het samenvatten van bijzondere gevallen onder één algemeen hoofd
 2. generaliseren. rechtswetenschap: uit een bijzonder geval een algemene conclusie afleiden; alles over dezelfde kam scheren; pngenuanceerd Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/generaliseren
 3. het generaliseren (samenvatting van bijzondere gevallen onder één algemene noemer
 4. Je hebt gezocht op het woord: generaliseren. ge·ne·ra·li·se·ren (generaliseerde, heeft gegeneraliseerd) 1 als algemene regel laten gelden op grond van één bijzonder geval
 5. generaliseren. Generaliseren betekent hetzelfde als 'veralgemenen'. Het is alles over één kam scheren. Men trekt hierbij conclusies, voortgaand op een bepaald geval en trekt dan die conclusie door naar een uitgebreid geheel

Wat is de betekenis van Generalisatie - Ensi

Generalisatie - de betekenis volgens Grondbeginselen der sociologie Generalisatie betekenis & definitie Generalisatie is uit individuele gegevens algemeen geldige uitspraken afleiden. Binnenkort geven we ons eerste boek uit Generalisering. Generalisering is het veralgemenen van bepaalde conclusies of onderzoeksresultaten. Hoewel slechts een deel van een groep personen, situaties, organisaties en/of gevallen individueel onderzocht zijn, worden de resultaten toegeschreven aan alle gevallen binnen de groep Stimulus generalisatie. Een begrip uit de leerpsychologie. Het wordt gebruikt bij producten die samen een range vormen, waarbij kennis van en het geleerde over al bestaande producten wordt overgebracht op het nieuwe product, dat om een of andere reden al op het bestaande lijkt Leenwoord uit het Frans, in de betekenis van 'veralgemenen' voor het eerst aangetroffen in 1803 afgeleid van het Franse généraliser (met het achtervoegsel -iseren

Een overhaaste generalisatie, ook bekend als de wet van de kleine getallen, secundum quid of overgeneralisatie, is een drogreden waarbij men een algemene uitspraak doet op basis van te weinig gegevens. In de statistiek gebruikt men daarom bepaalde regels om uitspraken te kunnen doen met een bepaalde significantie. ==Voorbeelden== ==Zie.. op grond van één voorbeeld een heleboel gevallen hetzelfde beoordelen vb: je moet niet generaliseren: niet alle blonde vrouwen zijn dom! Men moet om de kaart leesbaar te houden in het afgebeelde gebied gaan selecteren, schematiseren en symboliseren

Betekenis generalisatie Er is al veel gezocht naar de betekenis van generalisatie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad betekenis & definitie Een overhaaste generalisatie is een drogredenen daardoor een niet kloppende argumentatie. Een overhaaste generalisatie wordt ook wel de 'wet van de kleine getallen' genoemd. Men spreekt van een overhaaste generalisatie als een individu weinig gegevens of casusgebruikt als basis voor een algemene regel Stimulus generalisatie: De geconditioneerde respons ontstaat niet alleen door exact de geconditioneerde stimulus, maar ook door stimuli die lijken op deze stimulus. Bijvoorbeeld: niet alleen het Wilhelmus, maar ook het volkslied van Frankrijk roept honger op. Discriminatie: Het vermogen om het verschil te kunnen zien in bepaalde stimuli Dit is een generalisatie van angst. Deze generalisatie kunnen we ook waarnemen bij het kind dat bang is voor de arts in de witte jas. Het kind is nu niet alleen bang voor die arts, maar ook voor de tandarts met zijn witte jas, of de kraamhulp van zijn moeder, die tevens een wit pak draagt. Het tegenovergestelde van generalisatie is discriminatie

Neem kennis van de definitie van 'generalisatie'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'generalisatie' in het grote Nederlands corpus Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'generalisatie', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken De mate waarin de steekproef representatief is bepaalt de generaliseerbaarheid van de resultaten. Uitspraken worden precies volgens alle voorwaarden getoetst, zodat ze geldig zijn in ander situaties en voor andere personen. Het toetsen van uitspraken gebeurt vaak door middel van statistische generalisatie

De overhaaste generalisatie Op grond van een of een enkel voorval wordt er een conclusie getrokken die voor alle gevallen geldt. Mijn opa dronk elke dag een paar glazen jenever en is 98 jaar geworden, alcohol drinken is dus helemaal niet ongezond. De cirkelredenering Bij een cirkelredenering herhaal je je standpunt, alleen anders geformuleerd Overhaaste generalisatie Een overhaaste generalisatie, ook bekend als de wet van de kleine aantallen (de tegenhanger van de wet van de grote aantallen ), secundum quid of overgeneralisatie, is een drogreden waarbij een standpunt wordt beargumenteerd op basis van te weinig en niet-representatieve gegevens Generaliteitslanden waren gebieden die in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder gezag van de Staten-Generaal vielen. Het bestuur werd uitgeoefend door de Raad van State

Overhaaste generalisatie; Voorkomen van een afwijkende mening Stok achter de deur Beroep op autoriteit Bij het beroep op autoriteit wordt iemand met aanzien genoemd, die een mening deelt met degene die aan het woord is. Wat men ook tegen kan komen als autoriteitsargument: Dat het blijkt uit een wetenschappelijk onderzoe 2. De overhaaste generalisatie 3. Stok achter de deur 4. Het bespelen van het publiek 5. Op de man spelen 6. Verschuiving van de bewijslast 7. Vertekening van het standpunt 8. Het jij ook-argument 9. De oorzaak-gevolgrelatie 10. De valse vergelijkin De overhaaste generalisatie Op grond van een of een enkel voorval wordt er een conclusie getrokken die voor alle gevallen geldt. Voorbeeld: Mijn opa dronk elke dag een paar glazen jenever en is 98 jaar geworden, alcohol drinken is dus helemaal niet ongezond

Vooroordelen hebben is dus wel een vorm van generalisatie, maar generaliseren is niet hetzelfde als vooroordelen hebben. Amadea 25 november 2013 13:43. Gold in wat niet gebaseerd is op een feit. Een vooroordeel heeft vaak betrekking op één persoon, Toegevoegd na 4 minuten: Betekenis van generalisering: `uit een bijzonder geval een. De betekenis van generalisaties vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van generalisaties gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'generaliseren', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

'Generalisatie is in de logica het gedachtenproces waardoor een uitspraak, oordeel of waarneming van particuliere aard, Het vinden van wetmatigheden geeft pas betekenis aan het wetenschappelijk bestuderen van op zich zelf staande gebeurtenissen Een overhaaste generalisatie, ook bekend als de wet van de kleine getallen, secundum quid of overgeneralisatie, is een drogreden waarbij men een algemene uitspraak [..] Bron: nl.wikipedia.org Betekenis van Overhaaste generalisatie toevoegen

Symmetrie - Wikipedia

Generaliseren - 9 definities - Encycl

Generalisatie is het toepassen van gedrag dat geleerd is in een bepaalde context in een vergelijkbare context of situatie. De betekenis van dit leerprincipe voor het dagelijks leven is zeer groot, aangezien we slechts zeer sporadisch in eenzelfde situatie terechtkomen. Er zijn altijd wel verschillen tussen de ene situatie en de andere Overhaaste generalisatie; Drogredenen met een overhaaste generalisatie wordt op grond van één voorval een conclusie getrokken die voor alle voorvallen geldt. Een voorbeeld van een overhaaste generalisatie is:'Je kunt best verrotte vis eten, mijn nicht deed dat ook en die werd er niet ziek van' Betekenis van ageren toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << Ager: Agesandridas >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom De overhaaste generalisatie. Er wordt uit een enkel geval of een enkele situatie een conclusie getrokken die voor alle gevallen geldt. Voorbeeld: Mijn oma dronk elke dag 3 glazen cola en zij is 92 jaar oud geworden. Het drinken van cola is dus gezond Als je tot een generalisatie wilt komen over een bepaald specifiek fenomeen dat je hebt geobserveerd dan ga je inductief redeneren. Inductief redeneren in 4 stappen. 1. Begin met een observatie. Hond A en B hebben vlooien. 2. Verzamel data en kijk of er een patroon te ontdekken is

Centraal in dit soort verklaring is Verstehen, wat begrijpen en verklaren van de betekenis van gedrag en teksten betekent . Belangrijk is dat individuele gevallen en unieke evenementen worden geïnterpreteerd in plaats van wetten, generalisaties of voorspellingen Externe validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn naar andere situaties dan die in het onderzoek. Alles wat je moet weten over onderzoek vind je in het Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek >>> Laten we eerst iets abstracts zeggen: onderzoek wordt in een eigen tijd-ruimtelijkheid uitgevoerd De gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is een psychische aandoening waarbij de patiënt lijdt aan langdurige buitensporige angstgevoelens en zorgen die moeilijk onder controle te krijgen zijn. In het DSM-IV is de aandoening ingedeeld bij de angststoornissen Betekenis 'geraffineerd' Je hebt gezocht op het woord: geraffineerd. ge·raf·fi·n ee rd (bijvoeglijk naamwoord) 1 gezuiverd: geraffineerde suiker 2 verfijnd 3 doortrapt, sluw raf·fi·n e ·ren (raffineerde, heeft geraffineerd) zie geraffineerd 1 zuiveren, veredelen: petroleum raffineren Er wordt onderscheid gemaakt tussen statistische generalisatie en inhoudelijke generalisatie. Validiteit. Een onderzoek meet wat het wil meten. Ook zijn er geen systematische fouten gemaakt. Bij intern valide onderzoek kun je de juiste conclusies trekken

Overhaaste generalisatie Bij overhaaste generalisatie heb je slecht een beperkt aantal voorbeelden, en met deze informatie trek je een conclusie over een hele grote groep (waar dat voorbeeld bij hoort). Dit terwijl er te weinig voorbeelden zijn dit te concluderen. Voorbeeld: Wij hebben vorig jaar een overnachting gehad in een hotel in Berlijn Voorbeeld: resultaten verkregen bij onderzoek van mannen tussen de 20 en 40 jaar, kunnen niet zomaar gegeneraliseerd worden naar vrouwen of naar personen van alle leeftijden. Er zijn ook onzekerheden van de generalisatie van onderzoek van dieren naar de mens (bijv. geneesmiddelen)

1 Essay, debat en dialoog Deze rubriek is een forum voor debat over kwalitatief methodologische kwesties. Wie een idee heeft voor een thema of reactie wil leveren op een eerder verschenen stuk, vragen wij contact op te nemen met Jeanine Evers: Generaliseerbaarheid in kwalitatief onderzoek Adri Smaling In dit artikel definieer ik generaliseerbaarheid als de graad waarin onderzoeksresultaten en. Beeldspraak is een stijlfiguur waarbij een woord of een woordcombinatie door een doelbewuste associatie een niet-letterlijke betekenis krijgt. Veelvoorkomende vormen van beeldspraak zijn metafoor, personificatie en vergelijking Operationaliseren is de manier waarop de kenmerken bij de onderzoekseenheden worden gemeten. Alles wat je moet weten over onderzoek vind je in het Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek >>> Vroeger werd operationaliseren gedefinieerd als: het vertalen van een abstract, theoretisch begrip naar meetbare gegevens Betekenis licht verstandelijke beperking. In het verlenen van betekenis aan wat een licht verstandelijke beperking is, is veel aandacht gegeven aan het IQ. Strikt genomen is volgens bestaande diagnostische criteria in de psychiatrie, iedereen met een IQ van tussen de 55 en 70 licht verstandelijk beperkt Bij toetsen kan er onderscheid gemaakt worden tussen formatief en summatief toetsen. Formatieve toetsen zijn onderdeel van het leerproces. Het doel van een formatieve toets is om vast te stellen waar een student zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een vak en wat er nog nodig is om dat leerdoel te bereiken

generalisatie Geen resultaat voor 'generalisatie' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere. Psyned wil de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken en de drempel om hulp te zoeken verlagen. Dit doen we door mensen goed te informeren en adviseren bij hun mentale klachten en direct - zonder wachtlijst - een afspraak in te plannen bij een psycholoog die bij hem of haar past

generalisatie betekenis en definiti

Wat is de betekenis van 'representatief' in scriptie-onderzoek? door Eke Poortinga. Het begrip 'representativiteit' heeft betrekking op de steekproef van je scriptie-onderzoek. Representativiteit is belangrijk omdat het de mate van generaliseerbaarheid van je onderzoeksresultaten beïnvloedt U bent niet ingelogd, daarom kan het artikel niet gevalideerd en gedownload worden Dit artikel gaat over onze definitie van een lead. Volgens mij heb ik al duidelijk gemaakt dat er niet één definitie is, maar dat iedereen er zijn eigen betekenis aan geeft. Hebben jullie het op het werk ook over leads? En wat is jullie definitie? Welke soorten leads onderscheiden jullie? Waarom stoppen met lezen? Vond je het artikel interessant

Gratis woordenboek Van Dal

Online woordenboek Nederlands. Uitdrukkingen die ophef betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt): veel inkt doen vloeien TY - JOUR. T1 - Betekenis en consequenties van theoretische generalisatie. AU - Hillebrand, B. AU - Kok, R.A.W. PY - 1999. Y1 - 1999. M3 - Articl De eigenlijke betekenis is 'uit handen nemen' of handlichting. Wat door de meesten dus vertaald word als willen nemen en kunnen wat een ander ook heeft of kan. Spiegeltje ;) - 26 september 2019: 4: 5 9. emancipatie. Het Latijnse woord is een samenstelling van het voorzetsel ë (uit) en de woorden manus (hand) en capere (nemen)

Betekenissen van FGS in het Engels Zoals hierboven vermeld, FGS wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Functie generalisatie diensten. Deze pagina gaat over het acroniem van FGS en zijn betekenissen als Functie generalisatie diensten Betekenis 'aanzienlijk' Je hebt gezocht op het woord: aanzienlijk. aan·z ie n·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 van aanzien; = voornaam: een aanzienlijke familie 2 behoorlijk groot of veel. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis Andere betekenissen van RLGG Naast Relatieve minst algemeen generalisatie heeft RLGG andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van RLGG klikt u op meer

Betekenis Generaliseren - betekenis-definitie

Generalisatie - de betekenis volgens Grondbeginselen der

Generalisering - Wikipedi

Studeren over generalisatie en overerving maakt me in verwarring, beide geven dezelfde betekenis alsof er iets wordt geërfd maar kan het werkelijke verschil niet achterhalen (ozov: generalisatie) die aangeeft dat alle generalisaties fout zijn. een fantastisch paradoxale zin die in beginsel eigenlijk klopt Generalisatie verwijst het begrip generaliseren van specifieke (subklassen) om de generieke (de superklasse). Inheritance verwijst naar het effect van generalisatie van de subklassen. Wanneer je een generalisatie relatie tussen klassen, de betekenis ervan is heel anders dan die van een vereniging relatie tussen klassen Generalisaties: op de meeste snelwegen mag je 120 kilometer per uur rijden, dus ga je er automatisch vanuit dat dat hier ook kan. Of je had eens een ongeluk tijdens de reis naar een groot evenement waarvoor gigantisch veel auto's op de weg waren, waardoor je concludeert dat alle soortgelijke situaties, wanneer er veel auto's zijn, voor ongelukken zullen zorgen Secundaire generalisatie treedt op wanneer een partiële aanval zich verspreidt en het gehele cerebellum bilateraal activeert. Activatie kan zo snel optreden dat de initiële partiële aanval niet klinisch zichtbaar, of erg kort is. Symptomen . Aanvallen kunnen voorafgegaan worden door een aura

Stimulus generalisatie - definitie - Encycl

generaliseren - WikiWoordenboe

Er is een groot verschil tussen de puur taalkundige betekenis van een zin en de informatie en betekenis die eronder ligt. generalisaties (veralgemeningen) en distorties (vervormingen). Een set van gerichte vragen die als objectief hebben de weglatingen, veralgemeningen en vervormingen te vervolledigen en bij te sturen Overtuigingen zijn generalisaties, maar waarover? Robert Dilts veel werk verricht op het gebied van overtuigingen. Hij verklaart overtuigingen als beperkende of bekrachtigende generalisaties. Overtuigingen zijn zinvol en bekrachtigend als je ze in bepaalde contexten op subjectieve wijze gebruikt. Voor iedere overtuiging is er wel een context te vinden waarin het zinvol is om die overtuiging. Verbreding is een soort van semantische verandering waardoor de betekenis van een woord wordt breder of inclusiever dan de eerdere betekenis. Ook gekend als semantische verbreding, generalisatie, expansie, of uitbreiding.Het tegenovergestelde proces wordt genoemd semantische vernauwing, met een woord dat een beperktere betekenis krijgt dan voorheen

Overhaaste generalisatie - definitie - Encycl

zijn vereenvoudigd taalgebruik, het werken met kleine stappen en generalisatie naar de thuissituatie en naar school (Didden, zoals beschreven in Didden, 2006). Samen Stevig Staan Vergeleken met normaal begaafde jeugdigen en lvb-jeugdigen zonder gedragsproblemen, hebben lvb-jeugdigen en gedragsproblemen een afwijkende sociale informatieverwerking Wat is interne validiteit? Gepubliceerd op 19 september 2014 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 24 augustus 2020. Interne validiteit zegt iets over de kwaliteit van de onderzoeksopzet van je onderzoek. Een onderzoek is intern valide als je vanuit de gekozen onderzoekmethodes de juiste conclusies kunt trekken

Generalisaties in UML 2 / deadreignGeneraliseren

Generalisatie Wanneer een prikkel lijkt op een 'bekende' prikkel, zal de hond reageren zoals hij reageert op de bekende prikkel. Denk aan het vullen van een voerbak met brokken. Een prikkel die voor de hond eerder geen betekenis had, krijgt door ervaring een betekenis. Denk aan de deurbel We hebben geen vertalingen voor inductieve generalisatie in Nederlands > Frans probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites ♦ generalisatie zn. 'veralgemening, generaliserende conclusie'. Nnl. generalisatie 'algemeenmaking' [1847; Kramers], zónder overdrijving en zónder generalisatie [1897; WNT zwart I ]. Ontleend aan Frans généralisation 'veralgemening' [1773; Rey] of in het Nederlands afgeleid van generaliseren overeenkomstig andere woordparen op -eren / -atie We hebben geen vertalingen voor inductieve generalisatie in Nederlands > Spaans probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites

 • Grappige onzin vragen.
 • Vacature verpleegkundige Mol.
 • Txt bestand omzetten naar Word.
 • Gekookte eieren bakken.
 • Waterpark Mallorca.
 • Dromen over god Shiva.
 • Martha Washington tomcat.
 • Contact Suzuki Japan.
 • Nisantasi Nijmegen openingstijden.
 • Bierpul halve liter.
 • Mummificeren stappen.
 • Patina verf op hout.
 • VW Kever 1303 Big Bug.
 • Pasta pesto kip, broccoli.
 • Tafels en deelsommen werkblad.
 • Ovenschotel kip tomaat mozzarella.
 • Hoeveel verdient MrBeast per jaar.
 • White Fang.
 • 7 schoonheden spleetje tussen tanden.
 • Gina Lollobrigida 2019.
 • Kosten veranda berekenen.
 • Engelse dopmaten.
 • Regenwormen in gazon bestrijden.
 • Truth or Dare spel.
 • Gratis vakantiebrochures aanvragen.
 • Peugeot Partner.
 • Minder vrienden als je ouder wordt.
 • Memo Voortgezet onderwijs.
 • Citroengeranium geneeskrachtig.
 • Monster Ultra Blue smaak.
 • Jaarrooster HvA Creative Business.
 • Hoofdintrige.
 • Eland planteneter of vleeseter.
 • Multiple linear Regression with 3 explanatory variables.
 • Grappen met stagiaires.
 • Sport liedjes.
 • Alarmeringen Hilversum.
 • Sunweb Vesper Kokkari.
 • Davitamon Magnesium met calcium en vitamine D ervaringen.
 • Fysiologisch zout ampullen.
 • Kniekousen kind.