Home

Marinierskazerne Vlissingen locatie

Gemeente Vlissingen: Locatie Justitieel Complex Vlissingen

Gemeente Vlissingen: Compensatie marinierskazerne Vlissingen

20 februari 2020 . De verplaatsing van de marinierskazerne van het in het midden van het land gelegen dorp Doorn naar de Zeeuwse havenstad Vlissingen, waarvan het al lange tijd onzeker was of deze door zou gaan, is definitief van de baan.In plaats daarvan komt de nieuwe kazerne nog verder landinwaarts, namelijk op de Veluwe in het gehucht Nieuw-Milligen bij Apeldoorn te staan Defensie: De regering komt terug op het besluit de marinierskazerne naar Vlissingen te verhuizen. Het Gelderse Nieuw Milligen wordt de nieuwe bestemming Nu definitief: Marinierskazerne niet naar Vlissingen, maar naar Apeldoorn. De veelbesproken marinierskazerne die plaats moet bieden aan 1800 elitemilitairen verhuist definitief niet naar Vlissingen Analyse Verhuizing marinierskazerne Marinierskazerne toch niet naar Vlissingen: hoe de staatssecretaris blunderde met haar aankondiging Het wordt als een van de grootste blunders gezien die dit kabinet tot dusver heeft begaan; een misverstand dat zijn weerga niet kent. En dat van een regering die controle met een heel grote C schrijft De grond waar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen op gebouwd moet worden is ernstig vervuild met chemische stoffen. Dat blijkt onderzoek van EenVandaag en Follow the Money. Defensie wist dit, maar maakte het niet bekend aan de mariniers. Het is een risico voor de volksgezondheid als je met die grond in aanraking komt, zegt toxicoloog Martin van den Berg

VLISSINGEN - Als dit waar is, is een hele provincie geschoffeerd. Sinds afgelopen vrijdag probeert de Vlissingse wethouder Albert Vader tevergeefs om bij Defensie een reactie los te krijgen op berichten dat het kabinet op het punt stond de verplaatsing van de mariniers af te blazen. Ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat is niet blij zo laat hij op Facebook weten In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten heeft dit geleid tot een verkenning (Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen), die een visie geeft op het gehele gebied van de voormalige locatie voor de marinierskazerne. De definitieve locatie voor het JCV is op 28 januari 2021 vastgesteld. Meer informatie. Kijk voor informatieverstrekking vanuit de.

Terwijl tegen Zeeuwse politici nog werd volgehouden dat de marinierskazerne nog 'gewoon' naar Vlissingen zou komen, had Defensie al lang en breed de nieuwe locatie voor ogen, blijkt uit stukken. 'Locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild' Gepubliceerd op: 10-7-2018. De locatie van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is ernstig vervuild. In de grond zijn zware metalen, giftige stoffen en asbest gevonden, staat in rapporten van Defensie, melden EenVandaag en Follow the Money, die de stukken in handen hebben Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil definitief de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuizen. Het kost te veel geld en veel mariniers zijn ook tegen de nieuwe locatie, zo melden.

Staatssecretaris zette Kamer op verkeerde been over nieuwe locatie marinierskazerne Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft in het diepste geheim ruim anderhalf jaar actief gezocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. maar eigenlijk naar Vlissingen zou gaan De komst van de marinierskazerne is met de jaren onzekerder geworden. Er lag weliswaar een besluit uit 2012, maar er werd steeds openlijker gesproken over andere locaties dan Vlissingen voor de. De locatie van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is ernstig vervuild. In de grond zijn zware metalen, giftige stoffen en asbest gevonden, staat in vertrouwelijke rapporten van Defensie, melden EenVandaag en Follow the Money, die de stukken in handen hebben

'Locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig

 1. De nieuwe locatie voor de marinierskazerne was jarenlang een heet hangijzer. Het kabinet hield lange tijd vast aan het plan om in Vlissingen de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne aan te.
 2. Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert een justitieel complex in Vlissingen (JCV). In de zomer van 2020 sloten het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland het bestuursakkoord Wind in de Zeilen. Onderdeel hiervan is de realisatie van het justitieel complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Het JCV bestaat uit een extra.
 3. Een marinierskazerne hoort bij de zee. Daar aan de Boulevard van Vlissingen zit tenslotte ook de zeevaartschool. Als die mariniers nu zélf even de miljoenen die het Vlissingen al heeft gekost, ophoesten zijn ze klaar. De locatie in Doorn is al verkocht voor woningbouw dus ze zullen toch iets anders moeten zoeken

De realisatie van een nieuwe marinierskazerne vraagt om een aanzienlijke investering van Rijksmiddelen die doelmatig besteed moeten worden. Na het bekijken van 16 locaties, waaronder Vlissingen en Doorn, komt Kamp Nieuw Millingen bij Apeldoorn als meest geschikt naar voren VLISSINGEN - Bijna acht jaar lang was er getob over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Het kabinet onderzoekt nu een alternatieve locatie, waarschijnlijk in de buurt van Apeldoorn. Een tijdlijn van de stroeve besluitvorming Beoogde locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met zware metalen, giftige stoffen en asbest. De grond waar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen op gebouwd moet worden is ernstig vervuild met chemische stoffen. Dat blijkt onderzoek van EenVandaag en Follow the Money Staatssecretaris: Geen marinierskazerne in Vlissingen Een alternatieve locatie voor het Korps Mariniers waar verschillende, waaronder deze krant, over berichtten is Nieuw Milligen. Theo Giele 11. De marinierskazerne verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft definitief besloten de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verkassen

Aanbesteding Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne van

Actueel: De Marinierskazerne - Zeelan

Verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen van de baan na

De marinierskazerne in Doorn verhuist naar Nieuw Milligen, bij Apeldoorn. Dat melden ingewijden vrijdagochtend aan de NOS. Aanvankelijk zou de kazerne in Vlissingen komen, maar twijfels doen het. Beoogde locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met zware metalen, giftige stoffen en asbest. EenVandaag tweets / Meer Menu; Home Overzicht Coronacrisis Binnenland Buitenland Geld en werk Politiek Veiligheid en recht Zorg en. Het kabinet en de provincie Zeeland hebben een akkoord bereikt over een compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Speciaal adviseur Bernard Wientjes. 2012: Vlissingen krijgt Marinierskazerne Met een persbericht wordt in oktober 2012 de komst van de Marinierskazerne bekend gemaakt. Meer informatie, ook over de locatie, zie raadsvoorstel en presentatie, waaruit blijkt dat het geen eenvoudig project wordt. Maar voor Zeeland, vooral voor Vlissingen, is dit geweldig goed nieuws VLISSINGEN - De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen een 'verhelderende' brief ontvangen van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over haar zoektocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. Die zou van Doorn naar Vlissingen verhuizen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een reconstructie

‘Stikstof ook probleem voor marinierskazerne in Vlissingen

DOORN - Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft in het diepste geheim ruim anderhalf jaar actief gezocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne Marinierskazerne definitief niet naar Vlissingen De locatie was geweldig, In Vlissingen kun je je wapen schoonmaken en een rondje lopen In 2022 verhuizen de mariniers van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn naar de - door het Rijksvastgoedbedrijf te bouwen - De Ruyterkazerne in Vlissingen. Daarmee gaat de huidige kazerne en het omliggende gebied in Doorn een nieuwe toekomst tegemoet. Bij het traject om te komen tot nieuwe bestemmingen werken het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Utrecht en Gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op berichtgeving van de Volkskrant over de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen 'Locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild' News. Close. 44. Posted by 2 years ago. Archived 'Locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild' nos.nl/artike... News. 39 comments. share. save. hide. report. 93% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast

Verhuizing marinierskazerne. In 2012 werd het besluit genomen om in Vlissingen de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te bouwen, ter vervanging van de kazerne in Doorn DOORN - Het ministerie van Defensie weet al sinds eind november dat de marinierskazerne beter naar het Gelderse Nieuw-Milligen kan verhuizen Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een marinierskazerne in de provincie Zeeland heeft uitgewezen dat de locatie Buitenhaven bij Vlissingen goede mogelijkheden en voldoende ruimte biedt om de marinierskazerne inclusief stalling en opslag daar onder te brengen, en ook dan nog ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen Zeeland blij met keuze minister Hillen. Defensie wijst Vlissingen aan als meest toekomstbestendige locatie voor nieuwe Marinierskazerne Middelburg/Vlissingen - Het dagelijks provinciebestuur en het college van B&W zijn blij met de keuze van minister Hillen om Vlissingen aan te wijzen als meest toekomstbestendige locatie voor de Marinierskazerne

Marinierskazerne definitief niet naar Vlissingen - Wikinieuw

Kamervragen over Bodemverontreiniging op de locatie van de te bouwen marinierskazerne in Vlissingen gesteld op 11 juli 2018 door Isabelle Diks. Beantwoord op 18 september 2018 Terwijl tegen Zeeuwse politici nog werd volgehouden dat de marinierskazerne nog 'gewoon' naar Vlissingen zou komen, had Defensie al lang en breed de nieuwe locatie voor ogen, blijkt uit stukken die Defensie heeft vrijgegeven. Al in de zomer van 2019 was duidelijk dat het Defensie-terrein Kamp Nieuw Milligen bij Apeldoorn de beoogde nieuwe locatie was voor de marinierskazerne Beoogde locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met zware metalen, giftige stoffen en asbest Published on July 10, 2018 July 10, 2018 • 14 Likes • 4 Comment Teleurstellend besluit kabinet: marinierskazerne niet naar Vlissingen Het zat er al een paar weken, of misschien wel een paar jaar, aan te komen: de marinierskazerne komt niet naar 14 februari 202

Een marinierskazerne in Vlissingen, dat 'zou toch leuk zijn voor Karla.' Voormalig VVD-kamerlid Ybeltje Berckmoes beweerde vorig jaar in haar boek dat toenmalig minister van Defensie Hans Hillen (CDA), de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen beschouwde als een mooi afscheidscadeau voor de toenmalige commissaris van de Koningin van Zeeland, zijn partijgenoot Karla Peijs VVD-staatssecretaris Barbara Visser van Defensie komt opnieuw in politieke problemen wegens het achterhouden van informatie over de verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland. De oppositie wil de onderste steen boven. Visser wacht donderdag een zwaar Kamerdebat schrijft de Volkskrant. Nu uit interne stukken van Defensie is gebleken dat Visser in het geheim anderhalf jaar actief zocht naar.

'Marinierskazerne niet naar Vlissingen maar naar Nieuw

De verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen is vrijwel zeker van de baan. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws. Het plan is nu om de mariniers onder te brengen in Nieuw Milligen, bij Apeldoorn VLISSINGEN (ANP) - De Zeeuwse stad Vlissingen, het waterschap en de provincie eisen van Den Haag opheldering over de komst van de marinierskazerne. In een brief aan staatssecretaris Barbara Visser.

VLISSINGEN - RTL Nieuws zegt dat de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen van de baan is. Internetbode in Beveland • 23 januari 2020 - 14:42 share Dele Rapport werkgroep Marinierskazerne Zeeland 1. Inleiding 1. Aanleiding In de Kamerbrief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie van 31 augustus 2011 (Kamerstuk 32 733, nr.44) wordt de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn genoemd als één van de locaties die nog worden onderzocht: Op de Van Braa De gezamenlijke werkgroep van de provincie Zeeland en Defensie die zich destijds bezig heeft gehouden met het onderzoek naar de locatie, heeft na vergelijking van een aantal terreinen in Zeeland geconcludeerd dat de locatie Buitenhaven bij Vlissingen voorziet in de behoefte van Defensie en de beste mogelijkheden bood om de nieuwe marinierskazerne onder te brengen Antwoorden op de vragen van het lid Diks (GroenLinks) over de bodemverontreiniging op de locatie van de te bouwen marinierskazerne in Vlissingen, ingezonden op 11 juli 2018 kenmerk 2018Z13946. 1 Bent u bekend met de uitzending van EenVandaag inzake de ernstige bodemverontreiniging op de aangewezen locatie voor de nieuw te bouwen marinierskazerne in Vlissingen? 1)

De marinierskazerne verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft definitief besloten de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verkassen Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil definitief de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuizen. Het kost te veel geld en veel mariniers zijn oo Inpassingsplan Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen heeft op 04-07-2014 de status vastgesteld gekregen door Zeeland.. Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken Defensie weet al 7 jaar dat locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild is Politiek Bas Paternotte, 10:15 AM, 10 juli 2018. De grond waar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen op gebouwd moet worden is ernstig vervuild met chemische stoffen VLISSINGEN - Het justitieel complex wordt definitief gebouwd op het noordoostelijk deel van het terrein in de Vlissingse buitenhaven waar oorspronkelijk de marinierskazerne zou komen. 'De reacties op het plan van omwonenden en ondernemers hebben niet geleid tot wijziging van de locatie', laat de..

Verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen van de baan na

gemeente Vlissingen, het waterschap Scheldestromen en het ministerie van Defensie afspraken gemaakt. De kosten van de sanering zijn commercieel vertrouwelijk. In de commercieel vertrouwelijke brief Aanvullende financiële informatie marinierskazerne Vlissingen van 5 juli 2018 (Kamerstuk 33 358, nr. 7 Author: Tweede Kamer der Staten-Generaal Created Date: 7/16/2018 10:02:02 AM Title: Bodemverontreiniging op de locatie van de te bouwen marinierskazerne in Vlissingen blijven volledig gaan en staan ronduit voor realisatie van de Marinierskazerne, afspraak is afspraak! Defensie deelde kazerne-onderzoek niet: Vlissingen al in november passé kopte De Telegraaf dinsdag 4 februari 2020. In het artikel staat geschreven dat het onderzoek al in de zomer van 2019 is uitgevoerd DOORN - Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft in het diepste geheim ruim anderhalf jaar actief gezocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit ruim vijftig pagina's vertrouwelijke Defensiestukken die in handen zijn van de krant. De Zeeuwse provincie en de gemeente Vlissingen hebben daarnaast tientallen documenten en WhatsAppberichten.

Nu definitief: Marinierskazerne niet naar Vlissingen, maar

Defensie weet al 7 jaar dat locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild is Maar zweeg tegenover Korps mariniers, vakbonden en Tweede Kamer Door: Bas Paternotte, 10:15, 10 juli 2018 . Maar zweeg tegenover Korps mariniers, vakbonden en Tweede Kamer Dat geldt in het bijzonder de brief van 10 april 2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 59), waarin wordt gekozen voor een nieuwe kazerne op de locatie Buitenhaven bij Vlissingen, de antwoorden op de vragen over het Herbeleggingsplan (Kamerstuk 32 733, nr. 51 van 17 november 2011) en de beantwoording van de feitelijke vragen over de verhuizing van de marinierskazerne (Kamerstuk 32 733, nr. 70 van 22 juni. Ten tijde van het besluit in 2012 om een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen te ontwikkelen (Kamerstuk 32 733 nr. 59), was bij Defensie, als ook bij de provincie, bekend dat het terrein vervuild was. Ook was bekend dat binnen het terrein voormalig stortplaatsen lagen Locatie Vlissingen Veel in het nieuws, vooral vanwege de voorgenomen verhuizing van het Korps Mariniers naar de Zeeuwse havenstad FTM Audio - Bom onder marinierskazerne Vlissingen: grond ernstig vervuild, belofte Karla Peijs blijkt loos . Podcast. 0

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft tegen de Zeeuwen en tegen de Kamer gelogen over haar plan om de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen af te blazen. Iedereen en zijn GeenStijl wist in 2018 al dat die verhuizing op losse schroeven stond, maar volgens Visser zou ze pas in 2019 begonnen zijn met uitkijken naar een andere locatie Alleen De Allerbeste Locaties Geselecteerd - Locaties Voor Alle Evenementen DEN HAAG (ANP) - De verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen is vrijwel zeker van de baan. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws. Het plan is nu om de mariniers onder te.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft in het diepste geheim ruim anderhalf jaar actief gezocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne, die van Doorn naar Vlissingen zou gaan. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit vertrouwelijke Defensiestukken die in handen zijn van de krant Barbara Visser (VVD) blijkt wéér tegen de Tweede Kamer te hebben gelogen over marinierskazerne Vlissingen Defensie was al veel langer op zoek naar alternatieve locatie Door: Bas Paternotte, 10:59, 06 juni 202

Op 10 april 2012 kondigde Minister Hillen van Defensie aan dat hij had besloten om een nieuwe marinierskazerne te verwezenlijken in Vlissingen, Zeeland. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat deze locatie veel ruimte en mogelijkheden bood. De voormalige kazerne in Doorn (provincie Utrecht) die met ruimtegebrek kampte, zou worden afgestoten Bij de beoordeling van het compensatiepakket Marinierskazerne mag een korte terugblik op de voorgeschiedenis niet ontbreken. Na 8 jaar voorbereiding, getekende contracten, verplaatste bedrijven en aangepaste infrastructuur, kwam op vrijdagmiddag 14 februari 2020 het Kabinetsbesluit naar buiten dat de nieuwe Marinierskazerne niet in Vlissingen zou komen, maar in Nieuw-Milligen De marinierskazerne verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft definitief besloten de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verkassen. Ingewijden in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover door De Telegraaf. De regering vreest bij een verhuizing naar Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers VLISSINGEN - Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en de Commissaris van de Koning van Zeeland Han Polman ondertekenen donderdag de bestuursovereenkomst voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Hiermee wordt de bouw van de kazerne in Vlissingen bevestigd. Verder omvat de overeenkomst werkafspraken over onderwerpen als grondverwerving, het bouwrijp opleveren van het terrein en.. Het gaat goed in Vlissingen. Over 2019 heet de stad een positief resultaat overgehouden van 16.2 miljoen euro. De stad krijgt daarnaast nog eens miljoenen extra ter compensatie van het afblazen van de bouw van de beloofde marinierskazerne. Mede daardoor kan de stad weer investeren in stadsvernieuwende projecten

Marinierskazerne toch niet naar Vlissingen: hoe de

Beoogde locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig

 1. Marinierskazerne definitief niet in Vlissingen. Afgelopen vrijdag maakte staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie bekend dat de marinierskazerne definitief niet in Vlissingen komt. De marinierskazerne in Doorn verhuist naar het Gelderse Nieuw Milligen bij Apeldoorn.Dat zal niet eerder dan in 2025 gebeuren
 2. In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op onthullingen van de Volkskrant over de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen
 3. De provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen willen nog deze week duidelijkheid over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat schrijven ze woensdag in een.
 4. In 10 dagen tijd zijn 11.000 handtekeningen verzameld tegen een marinierskazerne in Vlissingen. Niet omdat de Zeeuwen dat niet willen, maar de actie komt van..

Wethouder Vlissingen over afblazen marinierskazerne: 'Als

 1. gsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw - en gebruiksregels. 6.99 Bestem
 2. VLISSINGEN - Tweede Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks komt maandag (15 oktober) naar Vlissingen. Ze laat zich daar bijpraten over de marinierskazerne. Diks heeft zich de laatste maanden een fel tegenstander getoond van de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen
 3. Het kabinet besloot in februari de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen maar naar Nieuw-Milligen in Gelderland. Zij zei dat in het najaar van 2019 met de gemeente Rotterdam is gesproken over de vraag of die stad een geschikte locatie zou kunnen zijn. Dat had 2018 moeten zijn. 3 reacties
 4. 23 januari De marinierskazerne verhuist niet van het Utrechtse Doorn naar het Zeeuwse Vlissingen. Het kabinet onderzoekt een alternatieve locatie, waarschijnlijk in de buurt van Apeldoorn. Dat.
 5. DOORN - De online petitie tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen is in tien dagen tijd ruim 11.000 keer getekend
 6. Onderwerp: Kabinetsbesluit Marinierskazerne De Raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 5 maart 2020 De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat - er in 2012 een bewuste keuze is gemaakt om de marinierskazerne in Vlissingen te bouwen; - er in 2012 een afweging is gemaakt waarom de kazerne in Vlissingen moet komen

Justitieel Complex Vlissingen (JCV) Locatie dji

 1. ister van Defensie Hans Hillen besloten om de marinierskazerne in Doorn niet op te knappen, maar om in plaats daarvan nieuw te gaan bouwen in Vlissingen. De reden hiervoor is dat de kazerne in Doorn kampt met ruimtegebrek. (foto MCD) De nieuwe kazerne zal tussen 100 en.
 2. Rapport werkgroep Marinierskazerne Zeeland 3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding In de Kamerbrief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie van 31 augustus 2011 (Kamerstuk 32 733, nr.44) wordt de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn genoemd als één van de locaties die nog worden on
 3. De Zeeuwse stad Vlissingen, het waterschap en de provincie eisen van Den Haag opheldering over de komst van de marinierskazerne. In een brief aan staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) vragen.
 4. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 11 september 2018. Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de VCD en de leden Diks (GroenLinks), Emiel van Dijk (PVV), Kerstens (PvdA) en Bruins Slot en Van den Berg (beiden CDA) over de verontreinigde grond bouwterrein marinierskazerne Vlissingen (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nrs

Nieuw Milligen al in juli beoogde locatie voor

marinierskazerne niet komt - nog voor de zomer afgerond moet worden. Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: • Het kabinet om opheldering te vragen aangaande de beweegredenen en onderbouwing van het voorgenomen besluit om de mariniers alsnog niet in Vlissingen te vestigen 5 maart 2020 Betoog GroenLinks Vlissingen staat voor afspraak is afspraak. Dit geldt ook voor de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Vooral omdat de staatssecretaris en het kabinet niet lieten merken daarop terug te willen komen. De afgelopen twee jaar is een delegatie van GroenLinks Vlissingen en GroenLinks statenleden meerdere keren naar Den Haag gegaan

'Locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild

'Defensie wil marinierskazerne definitief niet naar

De provincie gaat het ministerie van Defensie benaderen en onderzoeken of het haalbaar is om de landelijke kazerne van het Korps Mariniers naar Flevoland te halen. Een van het Forum voor Democratie die hiertoe oproept, is woensdagavond door Provinciale Staten aangenomen. De VVD opperde in maart van dit jaar ook al dat Flevoland een goede plek voor de marinierskazerne zou zijn. Het oudste. De voorbereidingen voor een provinciaal inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen zijn in een afrondende fase beland. GS stellen voor te besluiten tot gewijzigde vaststelling van het inpassingsplan. De wijzigingen betreffen aanscherping van de regels voor landschappelijke inpassing, verlichting en geluidsproductie n.a.v. ingebrachte zienswijzen Herbestemming Marinierskazerne In 2022 verhuizen de mariniers in Doorn naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Daarmee gaat ook de Van Braam Houckgeestkazerne en het omliggende gebied een nieuwe toekomst tegemoet

Staatssecretaris zette Kamer op verkeerde been over nieuwe

 1. Vlissingen / Provincie Zeeland inzake marinierskazerne Datum: 28 januari 2014 Aanvang: 19.00 uur Duur: maximaal 1,5 uur Locatie: Dorpshuis Ons Dorpsleven, Dorpsstraat 22, Ritthem Deelnemers overleg: namens gemeente/provincie: - de heer H. Mulder - de heer J. Francke - de heer G. Stevense de heer E. de Koning namens dorpsraad: - de heer D. Sne
 2. Defensie had Flevoland in het vizier voor marinierskazerne, mogelijk zelfs meerdere plekken . Terwijl de Flevolandse politiek zich hard maakte voor de komst van de marinierskazerne, werd er achter.
 3. Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | gelderlander.n
 4. Marinierskazerne komt 'zo goed als zeker' niet naar Vlissingen
 5. Nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen over acht jaar
Militaire vakbond opgelucht: 'Onze militairen zijn geenCommissaris Polman boos over marinierskazerne: 'GeheimeMarinierskazerne Doorn - ONZE MARINE VLOOT
 • Hells Angels Gentbrugge.
 • Gordijnen Woonkamer tips.
 • Zelf keukendeurtjes maken.
 • Gegrilde groenten bewaren.
 • Bromelain Tabletten.
 • You tube kanaal kind.
 • Pasta pesto rucola vegetarisch.
 • Diffuus coronairlijden betekenis.
 • Schuifdeuren binnen.
 • Ford F150 Raptor 2021.
 • Schiphol vertrek.
 • Flexibele geluiddemper ventilatie.
 • Dutch diner thuisbezorgd.
 • Zijdeaapje te koop.
 • Werken met gebroken enkel.
 • Grappig filmpje ezel.
 • Maisonnette woning.
 • Countdown to Christmas Hallmark.
 • Muziek van clouseau.
 • Max Schneider Nickelodeon.
 • Autobedrijf Lichtenvoorde.
 • RIP thorax.
 • Dypsis lutescens schimmel.
 • Gordijnen Woonkamer tips.
 • Sci fi movies 2009.
 • Reis naar Brazilië.
 • Grappige gadgets.
 • Hazes Bosuil weert.
 • Harley wrappen.
 • Paars Peperboompje.
 • Kat kwijlt na trekken tanden.
 • Moeilijke breuken.
 • Karaoke set huren hoogeveen.
 • Thermometer voorhoofd MediaMarkt.
 • London Has Fallen Netflix.
 • Become the change you want to see in the world.
 • RAL blauw.
 • Action Koptelefoon met microfoon.
 • T shirt kopen dames.
 • Wilma Veen voorganger.
 • Kid betekenis.