Home

Hoe worden fossielen gevonden

Fossielen vinden: waar en hoe doe je dat? Natuurwijze

 1. Hoe worden fossielen gevonden? Fossielen zijn meestal diep onder de grond verstopt en komen pas naar boven als de bovengrond verdwijnt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het wegzuigen van zand of bij opgravingen. Fossielen vinden in Nederland is het makkelijkst aan het strand
 2. Hoe bijzonder zou het zijn om miljoenen jaren bewaard te blijven? Om als fossiel gevonden te worden door wezens uit de toekomst? De kunst is om niet te bederven en niet opgegeten te worden door aaseters. In de natuur zijn hier talrijke manieren voor. Hier de tien beste op een rij
 3. De meeste fossielen zijn versteend en vaak miljoenen jaren oud. Fossielen zijn te vinden op plekken waar vroeger een zee of een meer is geweest. Als het zeeniveau gedaald is, komen de oude lagen met gesteenten boven water. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld worden fossielen van zee-egels en Maashagedissen gevonden. Nederland onder wate
 4. gen. Stenen bomen ontstaan doordat het hout wordt omgezet in het
 5. Als voorbeeld zullen we fossielen van vissen nemen. Er zijn miljoenen perfect bewaard gebleven vissen gevonden in de fossielen. Dit kan niet worden verklaard aan de hand van normale omstandigheden en gebeurtenissen. Als vissen sterven dan drijven ze normaliter naar boven en zinken daarna pas naar de bodem
 6. Levende fossielen zijn organismen die lijken op soorten die uitgestorven zijn. Ze komen vaak voor in sterk geïsoleerde, bijna onveranderlijke milieus, waardoor ze in de loop van de tijd niet of nauwelijks veranderen. Een beroemd voorbeeld van een levend fossiel bij planten is de ginkgo (Ginkgo biloba)
Fossielen - Gelders Geologisch Museum

Tien manieren om fossiel te worden Natuurwijze

Hoe ontstaat een fossiel? De meeste dode dieren en planten worden nooit een fossiel. Dat komt omdat de resten van dieren of planten meestal al vergaan zijn voordat ze worden bedekt. Alleen als de resten snel bedolven worden onder zand, modder, of klei kunnen ze fossiel worden. Meestal worden ook alleen de harde delen (zoals botten van dieren) fossiel Fossielen zijn alle resten en sporen van planten en dieren die geconserveerd zijn in gesteente. Hoewel dat vaak wordt gedacht, hoeven fossielen niet 'versteend' te zijn. Zeer veel fossielen zijn inderdaad niet versteend. Zelfs uit zeer oude gesteenten zijn fossiele resten bekend die nauwelijks veranderd zijn

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Floris Lenssen, 8 jaar, in groep 5 van de Mariaschool uit Someren (N.-Br.) Fossielen DE IJSTIJD WAT ZIJN FOSSIELEN ?? HOE WORDEN IN NEDERLAND FOSSIELEN GEVONDEN ?? OP DE ZEEBODEM MAMMOETVONDSTEN IN NEDERLAND FOSSIELEN TUSSEN GRIND OPGRAVING VAN EEN NEUSHOORN Floris Lenssen Groep 5 2002 1. DE IJSTIJD Zo'n 600.000 [ Fossielen blijken ook erg nuttig bij stratigrafisch onderzoek. De fossielinhoud van gesteentelagen laat ons toe deze lagen met elkaar te vergelijken, en overeenkomsten te vinden. Lagen met dezelfde fossielinhoud zijn (ongeveer) van dezelfde ouderdom. In sommige gevallen kunnen we op basis van de fossielinhoud lagen erg nauwkeurig dateren

Wat is een fossiel en waar kan je fossielen vinden

 1. Omdat het fossiele archief verre, verre, verre van volledig is, en er maar heel, heel zelden een dier dat sterft wordt gefossiliseerd, gevonden EN gereconstrueerd
 2. eralen in de bodem. Neem bijvoorbeeld het
 3. Fossielen Niet gevonden wat je zocht? Probeer één van de onderstaande woorden. fossielen; fossielen; fossielen; fossielen; fossielen; Voor ouders; Contact; Colofon; Disclaimer; Nieuwsbrief. Wil jij de maandelijkse nieuwsbrief van Het Klokhuis ontvangen?.
 4. Werkstuk over Fossielen voor het vak biologie. Dit verslag is op 10 augustus 2005 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas havo/vwo
 5. Datering van fossielen gebeurt op een paar manieren (meestal meerdere, zodat eventuele fouten gecorrigeerd kunnen worden). - Hoe dieper iets zit, hoe ouder het is. Nieuwe sedimentlagen vormen zich over oudere, en als het gebied sterke verandering ondergaat, ontstaan duidelijke lagen
 6. Dit is een lijst van belangrijke vindplaatsen van fossielen op de hele wereld. De lijst is in volgorde van ouderdom van de fossielen, ingedeeld per geologische periode. Het belang van de hier genoemde vindplaatsen is dat de gevonden fossielen tot nieuwe inzichten hebben geleid, of hypothesen hebben bevestigd in de evolutiebiologie. In de paleontologie worden bijzondere vindplaatsen aangeduid met het van oorsprong Duitse woord Lagerstätte
 7. In een stukje barnsteen uit Myanmar is een spectaculair nieuw fossiel gevonden: de schedel van de kleinste prehistorische dinosaurus die ooit werd ontdekt. Het vogelachtige diertje leefde 99 miljoen jaar geleden en werd niet groter dan de kleinste vogels die tegenwoordig rondvliegen

De meeste fossielen die in Nederland gevonden worden, zijn niet zo heel erg oud. Fossielen van eigen bodem gaan niet verder dan driehonderd miljoen jaar. In de ons omringende landen zijn wel oudere fossielen te vinden, vooral in berggebieden in Scandinavië, waar tot vijfhonderd miljoen jaar oude gesteentelagen aan de oppervlakte komen. Toch kunnen bij ons ook fossielen van die oude Scandinavische bergen worden aangetroffen Sommige fossielen zijn per toeval ontdekt, maar de meesten zijn gevonden door paleontologen. Zij organiseerde expedities die vele jaren duurden, moeilijk waren en soms zelfs gevaarlijk. Fossielen worden gevonden in sedimentgesteente, paleontologen zoeken dus in sedimentlagen naar fossielen. Niet alleen in gesteente wordt gezocht naar fossielen Waar zijn alle menselijke fossielen? Door Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, red. Don Batten Voor het eerst gepubliceerd in The Revised and Expanded Answers Book, Hoofdstuk 15. Vertaling FZ, Werkgroep In Genesis Waarom worden er geen fossielen van mensen samen gevonden met trilobieten? Als mensen en dinosauriërs tegelijkertijd hebben geleefd waarom worden hun [ De fossielen moeten ook nog uit het gesteente gehaald worden en dan pas kun je de botten bestuderen. Dinosauriërs waren landdieren die leefden van ongeveer 230 tot ongeveer 65 miljoen jaar geleden. Als je dinobotten wilt vinden moet je gaan zoeken in gesteenten die gevormd zijn op het land of vlak bij de kust , want alleen daar kun je resten van dino's tegenkomen

Fossiel - Wikikid

Dit is een spreekbeurt van Sander Aerts Wat zijn fossielen? De aarde heeft er niet altijd zo uitgezien als nu. Dat geldt voor dorpen en steden, voor rivieren en bossen, maar ook voor gebergten. De aarde verandert dus. Dat gaat heel erg langzaam. Als een dood dier of plant onder het zand bedolven wordt, kan [ Waar fossielen zoeken op de Maasvlakte en wat kun je er vinden. Een praktische pagina om je te helpen bij de voorbereiding van het zoeken van fossielen. Je vind er botten van Mammoet, Hert, Neushoorn en andere pleistocene zoogdieren. Haaientanden en soms zelfs speerpunten Een internationaal team van wetenschappers heeft in het noorden van Quebec, Canada, resten gevonden van bacteriën. Deze resten zijn ten minste 3,8 miljard jaar oud en zijn daarmee de oudste fossielen die ooit gevonden zijn op aarde Fossielen vertellen iets over de natuur van miljoenen jaren geleden. Ze laten soms ook planten en dieren zien die nu niet meer bestaan. Door fossielen te bestuderen leren wetenschappers hoe deze planten en dieren er lang geleden uitzagen. Zonder fossielen zouden we nooit geweten hebben dat er ooit dinosauriërs hebben geleefd. Fossielen worden meestal in gesteente gevonden. Miljoenen jaren. Hoe ontstaan fossielen? De fossielen van planten, dieren en mensen leveren cruciale aanwijzingen op voor de reconstructie van de natuurgeschiedenis. Maar hoe ontstaan fossielen eigenlijk? Fossielen worden gevonden in gesteente afzettingen. Deze afzettingen zijn het eindresultaat van erosie

Versteende delen van een organisme worden voornamelijk in zand en klei gevonden. Fossielen ontstaan namelijk tussen lagen steen, grind of ander los materiaal - ook wel sediment genoemd. Dode dieren en planten worden hier geconserveerd, omdat er weinig zuurstof is en het materiaal hen samenperst Fossielen worden over heel de wereld aangetroffen in een hele reeks van gesteenten. Toch bieden sedimentaire gesteenten de beste mogelijkheden voor fossilisatie, maar dat betekend niet dat fossielen niet in andere gesteenten gevonden worden. Er zijn wereldwijd een hele groep mensen die fossielen verzamelen

Hoe ontstaan fossielen? Als het organisme in zuurstofloze condities begraven wordt kunnen zelfs resten van de weke delen worden gevonden. Meestal worden slechts de harde delen zoals een skelet of schelp teruggevonden als fossiel. Het snel afgedekt worden gebeurd meestal in waterafzettingen zoals slib,. Veel fossielen worden dan ook gevonden bij plaatsen waar vroeger water is geweest of wat vroeger een woestijn is geweest. Een dier is dan in het water gevallen en bedekt door slib van de rivier. Het beste is als er zelfs geen zuurstof bij komt want dit versneld het verrottingsproces enorm, en zoals bekend komt er onder water veel minder (vrije) zuurstof bij dan op het land Fossielen worden gevonden in kalksteen. Veel fossielen zijn van nu uitgestorven planten of dieren. Gesteente uit de ruimte Elk jaar vallen ongeveer 19.000 meteorieten van ongeveer 100 gram op de aarde

Fossielen van planten worden meestal gevonden tijdens overstromingen. Stenen bomen ontstaan doordat het hout wordt omgezet in het mineraal: kwarts. Fossielen in Nederland Je kan ook fossielen in Nederland vinden. Je kan bijv. haaientanden vinden aan het strand. Hier heb ik de plaatsen waar je fossielen in Nederland kan vinden. Amsterdam IJburg. Veel fossielen ontstonden op de bodem van de zee. Zo zijn er dinosauriërs gevonden op plekken waar miljarden jaren geleden nog zee was. De dieren gingen dood en kwamen op de bodem van de zee terecht. Daar werden ze snel bedekt met slib en zand

Fossielen van nieuw pinguïnsoort gevonden - Hart Voor Dieren

Hoe ontstaan fossielen? - scheppingofevolutie

Van veel fossielen is precies bekend wanneer ze precies voorkwamen. Gidsfossielen zijn veel voorkomende fossielen die kenmerkend zijn voor een bepaald tijdperk. Zo is het dus mogelijk om er achter te komen uit welk tijdperk een fossiel stamt. De exacte ouderdom van de lagen is te bepalen met behulp van radioactieve isotopen De kans dat van een dergelijk dier fossiele resten zouden bewaard zijn gebleven en dat ze ooit geïdentificeerd zouden worden, werd echter als zeer klein, zo niet onbestaand, beschouwd. Gedurende 15 jaar waren de onderzoekers het er wel over eens dat gefossiliseerde graaftunneltjes die gevonden zijn in afzettingen uit de Ediacara-periode van 555 miljoen jaar oud, gemaakt werden door tweezijdig. Fossielen worden meestal in gesteente gevonden. Miljoenen jaren geleden was dat gesteente zand of klei. Dat kwam als slib uit rivieren op de bodem van zeeën en meren terecht. Dode waterdieren en -planten zakten naar de bodem Duitse wetenschappers hebben aan de hand van eerder gevonden fossielen een nieuwe voorganger van de aap ontdekt. Het gaat om een variant die miljoenen jaren geleden een manier ontwikkelde om op de achterpoten te lopen. Van de aap, genaamd Danuvius guggenmosi, zijn complete beenbotten gevonden in de Duitse deelstaat Beieren

16 oktober 2013 Paul Hille

De gevonden fossiele beenderen zijn meer dan 98 miljoen jaar oud en volgens de paleontologen in de Argentijnse provincie Neuquén is dit een bijzondere ontdekking. Onder dikke lagen zand en steen.. Het enorme fossiel dat onlangs in een Limburgse mergelgroeve is gevonden, blijkt van een 13-meter-lange mosasauriër te zijn. Niet eerder werden er resten van zo'n groot exemplaar gevonden De fossielen uit de set worden bekeken en met potlood nagetekend. Op de tekening zetten leerlingen een beschrijving: is het een dier of plant, is het een afdruk of een versteend restant en op welk levend dier of plant lijkt het fossiel? Het werkblad voor de leerlingen is hier te vinden Dit worden dan spoorfossielen genoemd. terug naar boven Hoe oud zijn fossielen? Fossielen kunnen enorm in ouderdom verschillen. Hoe oud een fossiel minimaal moet zijn om een fossiel te mogen heten is nog onderwerp van discussie. Maar over het algemeen wordt hier zo'n 10.000 jaar voor genomen (ergens rond de start van het holoceen) In de periode tussen 1870 en 1925 zijn er in Noord-Amerika ontzettend veel fossielen ontdekt. Ook in andere delen op de Aarde zijn veel fossielen teruggevonden. Maar Noord-Amerika is dé grootste ontdekkingsplek van dinosaurus fossielen. Deze ontdekkingen hebben de mensheid te kans gegeven om deze bijzondere dieren te leren kennen

Fossilisatie - Geologie van Nederlan

 1. Ten slotte zijn er chemische fossielen of chemofossielen, overblijfselen die bestaan uit louter organische verbindingen of eiwitten die in een rotslichaam worden gevonden. De meeste boeken zien dit over het hoofd, maar aardolie en steenkool, ook bekend als fossiele brandstoffen, zijn zeer grote en wijdverbreide voorbeelden van chemofossielen
 2. De bekendste fossielen in vuursteen zijn wel zeeëgels. Niet alleen komen ze relatief veel voor, ook de vorm en de structuur van de afdrukken spreken tot de verbeelding. In bovenstaande steen is de afdruk zichtbaar van een Stereocidaris, een regulaire zeeëgel. Zeeëgels behoren tot de opvallendste fossielen in vuursteen
 3. Net als een paleontoloog gaan ze echte fossielen bekijken en vasthouden om meer over de geschiedenis van de aarde te weten te komen. Natuurlijk komen ook de dinosaurussen aan bod
 4. eraal kwarts. Ik heb daar ook een voorbeeld van meegenomen

De wetenschappers vermoeden dat het dinosaurusje net als deze dieren vleugels met veren had, maar om te bepalen hoe goed het diertje kon vliegen moeten meer fossielen worden gevonden. Ondanks het feit dat het beestje dezelfde afmetingen had als een kolibrie, voedde hij zich niet met nectar Steeds weer vindt men fossiele boomstammen, planten en dieren, die door meerdere geologische lagen heensteken (polystrate fossielen). Het probleem daarbij is, dat deze lagen vaak een radiometrisch ouderdomsverschil van verscheidene duizenden of zelfs tienduizenden jaren zouden hebben Hoe meer kristallen je hebt gezien hoe beter de symmetrie te herkennen is. Soms is het kristal echter niet goed gevormd en is deze zelfs voor deskundigen moeilijk te classificeren. In de wetenschap worden kristallen dan ook op atomaire ordening gedefinieerd en niet op het uiterlijk 4) Uit gevonden fossielen blijkt dat in de loop van de evolutie soorten zijn ontstaan, veranderd en/of verdwenen. Overeenkomst in DNA, eiwit en fenotype = 1) Hoe meer DNA, eiwit en fenotype van twee soorten overeenkomen, hoe aannemelijker het is dat deze soorten een gemeenschappelijke voorouder hebben

Kids: Wat is een fossiel? - Paleontic

 1. Koolstofdatering Koolstofdatering is een methode waarmee de leeftijd van iets of iemand kan worden vastgesteld. Het wordt gebruikt om de te bepalen hoe oud fossielen zijn, hoe oud aardlagen zijn, hoe oud gevonden botten van dieren zijn enzovoorts ; Zo'n tienduizend jaar geleden steeg de zeespiegel en werd het land weer zee
 2. imaal één als fossiel moeten zijn geëindigd, die ook nog eens door de mens gevonden moet worden. Dat is vrij onwaarschijnlijk. Maar toch bestaan er van allerlei verschillende soorten dinosaurussen fossielen. Het aantal ontdekte dinosaurussoorten is de afgelopen jaren flink gestegen
 3. De meeste fossielen worden gevonden in de Verdronken Zwarte Polder, een natuurgebied ten oosten van Cadzand, nabij Nieuwvliet. De fossielen stammen uit het Paleoceen, Eoceen, Oligoceen, Mioceen, Plioceen en soms ook het Pleistoceen tijdperk
 4. De vraag rijst hoe men de ouderdom van fossielen berekent. In veel gevallen gebeurt dit met behulp van de radiokoolstofdatering en vanuit de gedachte van een bepaalde ontwikkeling van de fossielen. Hierbij spelen vooronderstellingen een grote rol en deze dateringen kunnen niet bewezen worden

Robin Derricourt van de Universiteit van New South Wales (Australië) schreef in 2009 over de vraag hoe deze fossielen geclassificeerd zouden moeten worden: 'Misschien is de enige consensus nu dat er geen consensus is.' 40 In 2007 stond in het wetenschappelijke tijdschrift Nature dat er weer een zogenoemde ontbrekende schakel in de evolutionaire boom was gevonden Een levend fossiel: De Coelacanth Men denkt dat de organismen die als fossielen worden gevonden al miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven. Hierbij moet je denken aan dinosaurussen, prehistorische schelpdieren, plantensoorten die extinct zijn en insecten die al miljoenen jaren niet meer leven Bloedresten van dinosaurus gevonden in fossielen. vindt hij, maar van zijn boek léér je hoe je kookt Wat later zou Duncan een natuurlijke dood sterven om daarna te worden opgegeten. De benaming Mammuthus armeniacus wordt soms gebruikt voor de overblijfselen die gevonden worden in Azië en in Europa worden de fossielen Mammuthus trogontherii genoemd. Zijn fossielen zijn te herkennen aan de grote slagtanden. De enorme slagtanden van de steppemammoet De slagtanden van de steppemammoet konden maximaal vijf meter lang worden

Een beitel en een hamer. Meer heb je niet nodig om in de groeve van Winterswijk 250 miljoen jaar terug in de tijd te gaan. Maar zonder engelengedul.. Plantenresten worden gedurende mil-joenen jaren onder hoge temperatuur omgezet tot pure koolstof. Deze koolstof komt voor in de vorm van houtskool, gra-fiet of pure diamant. De fossielen zijn vooral planten die zwart en plat afge-carbonisatie genoemd. D. Permineralisatie Door permineralisatie worden de mees-te fossielen gevormd

Milieus waarin fossielen worden aangetroffen. In een relatief beperkt aantal milieus, namelijk alleen daar waar afzetting plaatsvindt, komen fossielen voor. Op het land zijn dit meren (1), woestijnen (2) en delta's (3). In zee alleen in ondiep water (4). Op het land worden zo goed als geen fossielen gevormd Fossielen vind je door met een schep op bepaalde plekken te graven. Die locaties herken je aan de scheuren die in de grond zitten. Elke dag zijn er ergens op je eiland vier fossielen verborgen. Zodra je die vijftien donaties hebt gedaan, is Blathers de volgende dag vanwege renovatiewerkzaamheden niet beschikbaar

Fossiel - Wikipedi

 1. Fossielen worden meest. Kids: Wat is een fossiel? - Paleontica www.paleontica.org. Kids: Wat is een fossiel? Hier kun je te weten komen wat fossielen zijn, hoe ze ontstaan en hoe oud ze zijn. Je kunt hier verschillende soorten fossielen zien die veel voorkomen. Verder kun je hier leren om zelf fossielen te maken. Wat is een fossiel
 2. eraal maar een fossiel. Dat komt omdat alle organische
 3. Fossielen schelpdieren / Ammonieten. De handel in fossielen is al jaren een sport en grote markt voor verzamelaars over heel de wereld. Helaas betekent dit niet dat we allemaal zomaar aan een stukje Tyrannosaurus, Triceratops of Stegosaurus kunnen kopen
 4. En zodra een stuk plaat volledig omcirkeld is met beitels, breekt dat gedeelte af en worden de gevonden fossielen verdeeld. Het mooie is dat iedereen mag bijdragen aan een beitelsliert
 5. eralen en fossielen worden tenslotte gevonden in hun matrix (moedergesteente). Als je weet met welk gesteente je te maken hebt is het ook makkelijker om dingen te identificeren. Bij fossielen kan deze kennis je meer inzicht geven in de omstandigheden waarin het dier leefden
 6. Fossielen vertellen iets over de natuur van miljoenen jaren geleden. Ze laten soms ook planten en dieren zien die nu niet meer bestaan. Door fossielen te bestuderen leren wetenschappers hoe deze planten en dieren er lang geleden uitzagen. Zonder fossielen zouden we nooit geweten hebben dat er ooit dinosauriërs hebben geleefd. Fossielen worden meestal in [

Paleontologen uit China, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten hebben vier fossielen van complete paddenstoelen in Birmaans amber van minstens 99 miljoen jaar oud gevonden in Myanmar. Daarmee zijn. Fossielen Ondanks dat de eerste fossielen in Noord-Amerika zijn ontdekt, is het aantal Brachiosaurus-fossielen in Noord-Amerika schaarser dan de hoeveelheid fossielen die in Midden-Amerika gevonden zijn. Er zijn onder andere fossielen ontdekt in Utah, Oklahoma en Colorado. Leefperiode Deze enorme planteneter leefde 154 tot 153 miljoen jaar geleden Het gebied waarin het fossiel gevonden is, is een van de rijkste vindplaatsen van fossielen ter wereld. Zo'n 128 tot 110 miljoen jaar geleden was het een warm gebied met veel meren, bossen en actieve vulkanen Kleine ammonieten worden meestal gevonden in gepyritiseerde vorm. Dit vertelt de Ammoniet Leeftijd. Dit fossiel wordt ook vaak gebruikt om te achterhalen hoe oud een gebied of formatie is, omdat ze tientallen miljoenen jaren hebben geleefd, er veel verschillende soorten ammonieten voorkwamen en ze over het algemeen goed bewaard zijn gebleven

WERKGROEP GEOLOGIE onderdeel van het Koninklijk ZeeuwschFossielenlocatie Rooth, Nederland

Spreekbeurt over Fossielen - Spreekbeurten Startpagin

Hoe oud konden dino's worden?, hoe oud wordt een spinosauruswwwOtoliet OtolietenHoe T
 • Mercedes GLA 200 prijs.
 • Microsoft Edge uitschakelen.
 • Joëlle Witschge.
 • Decanteerkaraf waarom.
 • New Nespresso machine.
 • Panama backpacking.
 • Kwak Bierglas.
 • Ophangbeugel lamp.
 • Apotheek van wacht Hasselt.
 • Mark Harmon films en tv programma's.
 • Takko de.
 • Wit Rusland.
 • De Tapperij Arnhem.
 • Chopin green Book.
 • Hindoestaanse verpleeghuis Rotterdam.
 • Party guide.
 • Koopplein Horst.
 • Duiken leren.
 • 112 Assen Peelo.
 • Seniorennet photoshop reeksen.
 • Abdij van Hemiksem tentoonstelling.
 • Geldballon.
 • Welke saus bij wok met kip.
 • CDA kabinet.
 • Seiko flightmaster Automatic.
 • Bresson henri cartier photography.
 • Servus oostenrijks.
 • Figurine Captain America Amazon.
 • BMW 35 kW.
 • Eternit Cedral.
 • Soep inmaken zonder weckketel.
 • Runechat ranks.
 • Torx sleutel maten.
 • ID kaart aanvragen Weert.
 • Trouwkoets huren prijs.
 • Bierkrat koeler.
 • Pon Amersfoort vacature.
 • Artsen Gelre ziekenhuis Zutphen.
 • 27 weken zwanger groeispurt.
 • Kruiptijm onderhoud.
 • Decubitus prevalentie.