Home

Erfgoed monumenten

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Ook zijn er natuurmonumenten, landschapsmonumenten en aardkundige monumenten Zorg voor erfgoed. In Nederland zijn er rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten. Er zijn beschermde stads- en dorpsgezichten en Europese en Werelderfgoederen. Bovendien zijn sommige beroepen en tradities immaterieel cultureel erfgoed. De overheid let er op dat hier goed voor wordt gezorgd Het Rijksmonumentenregister bevat gegevens van alle rijksmonumenten van Nederland. Dat zijn monumenten die van nationale betekenis zijn. Op dit moment bevat het register 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten, waarvan het merendeel woonhuizen zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het rijksmonumentenregister Erfgoedwet en Omgevingswet De Erfgoedwet heeft de Monumentenwet 1988 vervangen als het gaat om gebouwde monumenten en archeologie. Daarnaast gaat de Erfgoedwet ook over roerend erfgoed. Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, zoals vergunningen, gaan naar de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt

In 1972 stelde UNESCO voor dat doel het Werelderfgoedverdrag op. Onderdeel van het verdrag is het maken van een lijst met de belangrijkste erfgoederen ter wereld: de UNESCO Werelderfgoedlijst. Op dit moment, begin 2015, telt deze lijst 1007 erfgoederen, waarvan 779 culturele, 197 natuurlijke en 31 gemengde sites Monumenten. Naast de kleine 9500 rijks- en gemeentelijke monumenten, heeft Amsterdam een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Zo is het centrum van Amsterdam met zijn grachtengordel sinds 1999 beschermd stadsgezicht en de grachtengordel sinds 2010 zelfs UNESCO Werelderfgoed Monumenten zijn historische gebouwen of gebieden die zo waardevol zijn dat we ze willen bewaren voor toekomstige generaties. Het zijn gebouwen of gebieden die van algemeen belang zijn, omdat we ze waarderen om hun schoonheid, de vakmanschap waarmee ze gemaakt zijn, hun historische verhaal of hun betekenis in de omgeving Erfgoed is een verzamelnaam voor al het cultuurhistorisch waardevolle uit het verleden. Hieronder vallen monumenten, archeologisch waardevolle gebieden en vondsten, landschappen, beschermde stadsgezichten, archieven en voorwerpen en verzamelingen in musea

Monument (erfgoed) - Wikipedi

Bent u particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie? Dan kunt u tussen 1 maart en 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in 2020 gemaakt hebt. Let op: de subsidie vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via een digitaal portaal dat op 1 maart open gaat De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt In Nederland vindt u bijna 62.000 rijksmonumenten. Een rijksmonument is een monument dat van nationaal belang is, bijvoorbeeld door een grote cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Bekende rijksmonumenten zijn de Beurs van Berlage in Amsterdam, het planetarium van Eise Eisinga en het Mauritshuis in Den Haag Alle monumenten zijn terug te vinden op de monumentenkaart. In het overzicht kunt u op adres zoeken of een pand of object een monument is. Deze kaart is altijd actueel. Bekijk de monumentenkaart in Geo De redengevende omschrijving van een monument kan opgevraagd worden bij team erfgoed via 14 075

Eindhoven heeft ruim 550 monumenten. Dat zijn niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen. De monumenten geven een beeld van onze unieke en veelzijdige geschiedenis. Een overzicht van alle gemeentelijke en rijksmonumenten vind je op de monumentenkaart ErfgoedAcademie lanceert cursusprogramma 2021. jan 31 2021. De ErfgoedAcademie biedt cursussen en workshops voor iedereen die te maken heeft met erfgoed tijdens het werk, eigenaren van monumenten adviseert of gemeenten die binnenkort starten met nieuw erfgoedbeleid Monumenten en erfgoed. Hier vindt u alles over beschermde monumenten en straten binnen het beschermd stadsgezicht. Verder vindt u informatie over de erfgoedverordening, subsidies en het duurzaam maken van een monument. Bergen op Zoom behoort tot één van de oudste steden van Nederland Beschermde monumenten en historische dijken, linten en paden of vroeg twintigste eeuwse- en wederopbouwwijken vormen een belangrijk onderdeel van ons erfgoed. Onze omgeving verandert voortdurend, maar het behoud van erfgoed en moderne ontwikkelingen hoeven elkaar niet te bijten Oudezijds Achterburgwal 19, 1012 DA Amsterdam . Plaats (Provincie): Amsterda

Mis geen nieuws over onroerend erfgoed. Schijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws vanuit ons agentschap. Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen op vlak van onroerenderfgoedbeleid en -wetgeving, interessante publicaties, geplande activiteiten en meer diepgaande blogs Een monument is een overblijfsel uit de Limburgse geschiedenis, het zegt iets over ons verleden en onze identiteit. In totaal zijn er meer dan 5.000 rijksmonumenten en bijna evenveel gemeentelijke monumenten. Tevens heeft onze provincie een schat aan klein erfgoed - zoals de vele kruisen en kapellen en bakhuisjes - dat met name voor lokale. Het erfgoedbeleid van de stad is erop gericht de historische gelaagdheid van de stad te behouden voor toekomstige generaties. In Rotterdam zijn een internationaal UNESCO-Werelderfgoed, rijksmonumenten, beschermde stadsgezichten en gemeentelijke monumenten en is het beleid vastgelegd in een Erfgoedagenda voor de stad Het Dobbelmannklooster in Nijmegen is een gemeentelijk monument met binnen sociale woningbouw gerealiseerde wooneenheden. Deze worden aan alleenstaanden en gezinnen verhuurd door de WBVG (www.wbvg.nl). In 1988 is het klooster verbouwd tot wooncomplex. Er is naar de maatstaven van toen vloer, gevel en dakisolatie aangebracht De provincie wil leegstand en verval van specifiek erfgoed van provinciaal belang, zoals industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, tegengaan. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom zet de provincie in op het blijvend gebruik van monumenten door herbestemming. Ook investeert Noord-Holland in restauratie

Zorg voor erfgoed Erfgoed Rijksoverheid

Rijksmonumenten­register Rijksdienst voor het Cultureel

Unesco is het meest bekend om het Werelderfgoedverdrag en de daarbij behorende Werelderfgoedlijst. Het verdrag uit 1972 heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties. Naast de bescherming die erfgoederen krijgen door plaatsing op de Werelderfgoedlijst bevordert deze status ook het wederzijds begrip tussen. Monumenten zijn bijzondere gebouwen die horen bij een stad, dorp of landschap. We willen ze behouden omdat ze deel zijn van de geschiedenis van de plek. Ze zijn bijvoorbeeld ontworpen door een beroemde architect, ze zijn gebouwd met technieken die we nu niet meer toepassen of ze herinneren ons aan een belangrijke gebeurtenis Roerend erfgoed en historische interieurs; Klinkend erfgoed; Rijks-, provinciaal en gemeentelijk monument; Onderhoud en restauratie. Herstel en onderhoud; Restauratie; Regels en toezicht; Restauratieladder als leidraad; Periodieke inspectie van uw monument; Funderingen: uw monument onder het maaiveld; Bemalen bij monumenten; Verdroging: een. Portaalsite voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Bevat een overzicht van het geïnventariseerde, vastgestelde en beschermde onroerend erfgoed. Zowel bouwkundig erfgoed, landschappen, archeologisch erfgoed als varend erfgoed komen aan bod Het kennis- en adviescentrum voor cultuurhistorie in gemeente 's-Hertogenbosch op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie

Erfgoedwet en Omgevingswet Monumenten

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op Nederlands erfgoed. Zoals op de schilderijen en boeken van de Rijkscollectie en op archeologische monumenten Soorten monumenten. Er zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er beschermde stads- en dorpsgezichten. Eigenlijk kun je dit het beste zien als een beschermd straatbeeld. Het Rijk wijst alleen nog monumenten aan, die onder de Wederopbouw vallen KIJK OOK BIJ 'MONUMENTEN BEZOEKEN' Erfgoed instanties. We verwijzen je hier ook graag naar alle andere instanties en initiatieven die het erfgoed in Alkmaar een warm hart toedragen, op de pagina 'meer erfgoed'. dec 3 2020. Jonge onderneemster blaast historisch winkelpand nieuw leven in Monumenten (Erfgoed) De gemeente Schagen is rijk aan bijzondere gebouwen, identiteitsdragers zoals monumenten, stolpen andere karakteristieke panden en begraafplaatsen. De gemeente telt 99 Rijksmonumenten, ruim 40 provinciale monumenten en 143 gemeentelijke monumenten Groene monumenten. Tot groen erfgoed behoren structuren van voornamelijk plantenmateriaal, die in het verleden door mensen zijn bedacht of aangelegd en die worden bewaard of in stand gehouden ten behoeve van volgende generaties. Het zijn sprekende getuigen van de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. Groen erfgoed omvat tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken.

Groene monumenten (zoals oude landgoederen en begraafplaatsen) Archeologisch erfgoed (ondergrondse resten van menselijke bewoning) Immaterieel erfgoed (de verhalen) Onze gemeente heeft 757 beschermde monumenten (PDF, 1,1 MB), waarvan 213 rijksmonumenten. In de pdf staan de adressen van de monumenten. Op een adres bevinden zich soms meerdere. Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische binnensteden en op het platteland. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. De overheid heeft de bescherming van het cultureel erfgoed geregeld in de Erfgoedwet die sinds juli 2016 geldt De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed (kortweg: erfgoed) is daarbij een van de belangen. Gemeenten moeten in hun omgevingsplan rekening houden met cultureel erfgoed. Maar er zijn ook algemene rijksregels: in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan regels voor erfgoed De rijke geschiedenis van Hoorn vindt u terug in de vele monumenten en archeologische vindplaatsen. Al dit Hoornse erfgoed staat op de monumentenkaart op deze website De online-inventaris van het bouwkundig erfgoed in het Brusselse. Met de evolutie van uw gemeente, uw wijk, uw straat,een databank met duizenden fiches en foto's en een rijk geïllustreerd glossarium

Wat is werelderfgoed? Monumenten

Erfgoed Altena gaat op zoek naar de mooiste monumenten van Altena, maar ook naar de mooiste verhalen rond de monumenten in het Land van Heusden en Altena. Zo zijn er 99 boerderijen en molens rijksmonument; veertien kerken zijn aangewezen als rijksmonument en heeft Altena 41 verdedigingswerken als rijksmonument Onze gemeente is rijk aan cultureel erfgoed zoals monumenten, beeldbepalende panden en karakteristieke panden. Op deze pagina vindt u alle informatie rondom cultureel erfgoed Zeeland kent vele tradities en een rijke historie. Dat zie je terug in het Zeeuwse erfgoed en aan de vele monumenten in Zeeland. Het ringrijden, bolussen en babbelaars maken en het dragen van klederdracht worden hier in ere gehouden. En historische steden hebben honderden monumenten die herinneren aan de hoogtijdagen van handel, koopvaardij en de VOC

Even geduld. De toepassing wordt geladen... Om gebruik te maken van deze applicatie moet u over een moderne browser beschikken die javascript ondersteunt Monumenten; Monumenten. Monumenten in Delft. Delft heeft zo'n 1.500 monumenten, zoek online een monument. Lees meer over Monumenten in Delft. Beschermd stadsgezicht. Binnenstad, Nieuwe Plantage, Agnetapark en TU-Noord. Lees meer over Beschermd stadsgezicht. Financiering monumenten

Monumenten en Archeologie - Gemeente Amsterda

Monumenten Gemeente Voors

De Top 100 van de Nederlandse monumenten is een rangschikking van rijksmonumenten in Nederland, vastgelegd in 1990 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).. De Top 100 was een selectie uit de monumenten die gerechtigd zijn tot het voeren van het internationaal kenteken behorende bij de Conventie van Den Haag van 1954 (het bekende blauw-witte. Cultureel erfgoed - Monumenten Beleidskaders, -monitors en wetgeving De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten Welstandscriteria erfgoed. De Westertoren, de Hermitage, het Olympisch Stadion, Het Schip, het Vondelpark, Tuindorp Frankendaal, het voormalig Burgerweeshuis, of Brug 705: het zijn maar 8van de 8000 monumenten die Amsterdam rijk is

Via de website amsterdam.nl/erfgoed, Twitter @erfgoed020 en Facebook Monumenten en Archeologie delen de erfgoedexperts van Monumenten en Archeologie het erfgoed van de stad met Amsterdammers én overige geïnteresseerden Erfgoed is de verzamelnaam voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden en objecten. Een monument is een gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde Denk hierbij aan herontwikkeling van een monument, energievraagstukken, subsidieverstrekkingen, curatief en preventief onderhoud van een monument en juridische zaken. Maandelijks brengt de Stichting cultureel erfgoed Enschede een gratis digitaal Erfgoed Magazine uit met actuele onderwerpen over Rijks en gemeentelijke monumenten in de gemeente Enschede Kom naar MONUMENT op 18/19/20 mei 2021 in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs voor onderhoud, herbestemming, restauratie en verduurzaming Verkrotting in binnenstad Venlo #Erfgoed in het nieuws #Architectuur #Monumenten. Er moet snel iets gebeuren voordat woningen in Venlo verloren gaan. De 75 tot 100 panden, die veelal uit de middeleeuwen stammen, zijn namelijk aan he

Monumenten en erfgoed - Inwoners - Gemeente Zoetermee

Erfgoed Leiden en Omstreken is de plek van mensen met hart voor het verleden. Erfgoed Leiden laat de waarde zien van gebouwen, archeologie, archieven en verhalen. In Leiden en Omstreken. Samen met gemeenten, vakgenoten, vrijwilligers en publiek zorgt Erfgoed Leiden dat het verleden behouden, zichtbaar en beleefbaar is Een monument is een gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. In Nederland zijn er verschillende typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten. Hoewel het om vervoermiddelen gaat, wordt mobiel erfgoed toch vaak tot de monumenten gerekend Monumenten zijn gebouwen -maar bijvoorbeeld ook bruggen of parken- die de overheid heeft bestempeld als belangrijk erfgoed

Subsidie woonhuismonumenten Rijksdienst voor het

MONUMENTAAL is een veelzijdig magazine over cultureel erfgoed in Nederland en Vlaanderen. De gedrukte versie verschijnt 6x per jaar en is verkrijgbaar als abonnement en in de boekhandel. De redactie informeert haar lezers over tot de verbeelding sprekende gebouwen, hun geschiedenis, architectuur en materiaalgebruik, maar ook over landschappelijke tuinen. Naast bijzondere bouwwerken komen. Vereniging Groninger Monument Eigenaren. Collectieve belangenbehartiger voor eigenaren van het erfgoed zoals rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden in de provincie Groningen (en net daarbuiten De Omgevingswet beoogt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Cultureel erfgoed (kortweg: erfgoed) is daarbij een van de belangen. Gemeenten moeten in hun omgevingsplan rekening houden met cultureel erfgoed. Maar er zijn ook algemene rijksregels: in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan regels voor erfgoed Voor het collectieve belang van cultureel erfgoed VOOR HET COLLECTIEVE BELANG VAN MONUMENTEN CULTURELE EFGOED HET LAATSTE NIEUWS UIT HET WERKVELD VAN DE FIM Tweets by FIMonumenten Bekijk alle actualiteiten BELANGRIJKSTE NIEUWS VERZAMELD IN DE FIM FLITS Bekijk alle FIM-FLITSEN Bekijk alle dossiers FIM AGENDA 24 februari Online woensdag Bestuursvergadering FIM Bekijk detail 07 april [

Alles wat Breda bijzonder maakt. Dwalen door de geschiedenis en het erfgoed van de stad Fronik boerderij Zaandam na grondige restauratie klaar voor nieuwe bewoners februari 5, 2021 Groninger ondernemers lanceren online veilingplatform voor verzamelwaardige whisky februari 4, 2021 Heemschut is jarig! 110 jaar erfgoedbescherming - Karel Loeff februari 3, 2021 Opening tentoonstelling Maria Magdalena uitgesteld tot 25 juni 2021 februari 2, 2021 ASVZ draagt Huize Vincentius over aan.

Erfgoed Zeeland - Monumenten

 1. Res nova Monumenten biedt een aantal producten aan die voor U als eigenaar noodzakelijk dan wel nuttig kunnen zijn: bouwhistorisch onderzoek, indien U Uw pand gaat restaureren, verbouwen en/of herbestemmen of als U simpelweg meer te weten wilt komen over Uw waardevolle bezi
 2. Vandaar dat de Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. dit voor u eenvoudiger heeft gemaakt door duidelijk aan te geven op welk vakgebied onze leden kennis van zaken hebben. Hieronder staan de leden opgesomd die gespecialiseerd zijn in monumenten
 3. In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Maar een groot aantal energiebesparende maatregelen strookt niet met de constructiewijze van historische gebouwen en leidt zelfs tot schade. Ook wringt de wens om een monument energiezuinig te maken met de beschermde cultuurhistorische waarde van een gebouw. [
 4. Met de term materieel cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op voor de menselijke cultuur en geschiedenis waardevol geachte materiële kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op artistieke en bouwkundige kunstwerken
 5. Het is dan ook van belang zorgvuldig met ons gebouwde erfgoed om te gaan, zodat niet alleen de fysieke stenen maar ook de daaraan verbonden geschiedenis voor toekomstige generaties behouden en beleefbaar blijft. Res nova Monumenten heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van bouw- en cultuurhistorisch onderzoek
 6. Riemst maakt samen met Bilzen, Hoeselt en Voeren deel uit van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Oost-Haspengouw & Voeren, kortweg IOED Oost. IOED Oost is de nieuwe naam van Zolad+. De dienst staat in voor de opvolging, ontsluiting, coördinatie, ondersteuning van dossiers en projecten rond boven- en ondergronds onroerend erfgoed in de gemeente

Redres de Bouwkunstmakelaar - Redres de Bouwkunstmakelaar

Een varend monument is in Nederland een schip, dat is opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland van de Federatie Varend Erfgoed Nederland - FVEN en voldoet aan zowel de algemene criteria van het Register als aan de specifieke criteria - volgens de betreffende behoudsorganisatie - voor het type schip.. De term varend monument is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau: alleen. In verschillende onderdelen van het bestemmingsplan kan cultureel erfgoed aan de orde komen. Als hulpmiddel om erfgoedwaarden in het bestemmingsplan op te nemen, is de matrix (pdf 0,4 MB) ontwikkeld. Naast het gemeentelijke beleid ten aanzien van erfgoed zijn er ook erfgoedwaarden van provinciaal, nationaal of internationaal belang die de gemeente op moet nemen in het bestemmingsplan Als aanspreekpunt en kenniscentrum voor het Zeeuwse erfgoed informeren, adviseren en ondersteunen wij erfgoedbeheerders, erfgoedprofessionals, erfgoedvrijwilligers, monumenteigenaren, onderwijsgevenden, overheidsmedewerkers en iedereen die zich inzet voor het erfgoed. Zo dragen we samen zorg voor het rijke en diverse erfgoed van Zeeland

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Hollan

Fietstochten langs erfgoed & groen We passeren markante monumenten als het kasteel de Merode en de Abdij van Averbode wiens bewoners de streek mee vorm hebben gegeven. Verder leze 4 Webinars over verduurzamen van monumenten Wanneer: donderdag 18 februari 2021 20:00 t/m donderdag 4 maart 2021 20:00 U heeft een monument en u wilt verduurzamen Hylkema Erfgoed heeft vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van monumenten en erfgoed. Ons bureau helpt opdrachtgevers als onafhankelijk onderzoeker, adviseur en ontwerper bij transformatie, restauratie en instandhouding van historisch vastgoed Monumenten dossiers; Monumenten Beheer. Publicaties Stichting cultureel erfgoed Enschede; Onze columns. De waaltjes van de Harberinksweg; Kapel Stadsmaten; Melkhal Coberco. Lonneker molen; Het Janninkhuis; Een dolksteek in het monumentenhart; Conciërgewoning Ambachtschool; Zonnepanelen op monumenten; Waar komen we in Enschede vandaan.

De Stichting Monumenten Bunschoten heeft als doelstelling het in stand houden van cultuurhistorische erfgoederen in de gemeente Bunschoten-Spakenburg bescherming voor immaterieel erfgoed zoals volksfeesten. Ook de SGP is vrij uitgebreid. Die partij stelt in het programma dat monumenten bij de Nederlandse samenleving horen, maar dat eigenaren van die monumenten toch vooral eerst zelf inkomsten voor het onderhoud van het monument moeten genereren. Subsidie is daarbij soms noodzakelijk

Subsidie instandhouding rijksmonumenten Rijksdienst voor

Commissies voor welstand en erfgoed adviseren gemeenten over bouwplannen waarvoor een omgevings- of monumentenvergunning vereist is. Een gemeentelijke monumenten- of erfgoedcommissie kijkt wat de effecten zijn van plannen op de cultuurhistorische waarden van een gebouw of gebied Voor advies, kennis en netwerk bij wettelijke taken op het gebied van erfgoed, monumenten, cultuurlandschap en archeologie. Rijksdienst start met nieuwsbrief gebouwd erfgoed gemeenten De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gestart met een nieuwsbrief voor gemeenten over gebouwd erfgoed en aangelegd (groen) erfgoed. De nieuwsbrief is voor iedereen di

Woonhuissubsidie Monumenten

De Erfgoedstem heeft het grootste aanbod van dagelijks nieuws over Nederlands erfgoed, monumenten en archeologi Erfgoed omvat alles wat vorige generaties ons hebben nagelaten en wat wij nu overdragen aan volgende generaties: gebouwen, voorwerpen, rituelen, gebruiken, taal, literatuur en ontelbare andere uitingen. Het gaat daarbij niet alleen om tradities, opgravingen en monumenten zelf, maar ook om de verhalen daarachter Erfgoed De gemeente Zaanstad kent erfgoed in de vorm van archeologie en beschermde monumenten als rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Meer informatie vindt u op Erfgoed leeft Naast de bekende oranje/witte schildjes voor rijksmonumenten is er voor de gemeentelijke monumenten een specifiek Rotterdamse variant gemaakt met het opschrift 'Rotterdams erfgoed'. In 2018-2019 zijn alle beschermde monumenten in bezit van de gemeente Rotterdam voorzien van een schildje en zijn alle particuliere eigenaren hierover geïnformeerd Aardkundig erfgoed. Stuwwallen, duinen, meren en rivieren laten zien hoe een gebied is ontstaan. Deze elementen in het landschap vormen ons aardkundig erfgoed. Noord-Holland heeft 80 van dit soort waardevolle gebieden. Daarvan zijn er 16 aangewezen als aardkundige waarde. Tot november 2020 werden deze gebieden aangeduid als aardkundige monumenten

Home Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 1. Wij hebben veel expertise op het gebied van erfgoed. Zo zijn we vertrouwd met instanties die met monumenten te maken hebben, zoals de afdeling monumentenzorg van de gemeente, het Bureau Monumentenpanden en het Nationaal Restauratiefonds. Wij kunnen u wegwijs maken in de mogelijkheden voor restauratie en de bijbehorende subsidiemogelijkheden
 2. Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om haar monumenten in goede staat te behouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument, beeldbepalend pand of Rijksmonument subsidie aanvragen voor (onderhouds)werkzaamheden aan uw monument. Voor elk soort monument of beschermd pand geldt een andere subsidieregeling, deze regelingen worden hieronder verder toegelicht
 3. MoNUmenten: Religieus Erfgoed. Antoniusstraat 3-5. Fraterhuis St. Denis en de bijbehorende kapel zijn in een sobere neogotische stijl gebouwd rond 1907. De vermoedelijke architect van dit gemeentelijk monument is C.F. van Hoof, die in elk geval de uitbreiding met één bouwlaag in..

Iconen & Symbolen op Open Monumentendag Alkmaar op zaterdag 10 september. Er zijn tientallen monumenten geopend van 10.00 - 17.00 uur. Het activiteitenprogramma is zowel modern (VR) als traditioneel (ambachten). In Graft-De Rijp vaart een gratis sloep tussen de monumenten. Kijksleutels maken je snel en leuk wegwijs in de feiten en weetjes Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden in en om Amsterdam. We kopen en restaureren vervallen monumenten en zorgen voor een passende bestemming als woning of bedrijfsruimte. De panden worden verhuurd en blijven in het bezit van Stadsherste De Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten werd in 2011 opgericht, om eigenaren en beheerders van monumentale kerken in Nederland een helpende hand te bieden bij restauratie- en onderhoudskosten. Wegens een aanzienlijke erfenis kan de stichting een serieuze start maken om haar doelstelling tot uitvoer te brengen. Nederland kent bijna 4200 historische kerkgebouwen - vele daarvan zijn [ Het ouderlijk huis in Boom wordt dezelfde avond verkocht. Het laat hem niet ongevoelig. Ik heb goede herinneringen aan mijn jeugd en dat huis. We hebben het over wortels en koesterplekken, over de rust van begraafplaatsen en de verbokrijking van erfgoed. Ik hou niet van overgerestaureerde monumenten. Er mag gerust een hoekje af zijn Download monument (pdf) Opnieuw zoeken; Monumentnummer: 512722 Oranjelaan 36 3761 BX te Soest . Actualiteit gegevens: 20-11-2020 . Monumentgegevens. Monumentnummer. Het monumentnummer is een registergegeven: 512722. Status: rijksmonument. Inschrijving register. Inschrijving register is een registergegeven

Atlas De Bosatlas van het Cultureel erfgoed | NoordhoffHoutsnijwerk 1 Cultuur erfgoed van Suriname 1Grachtenpand schilderen | Wijnands SchilderwerkenDomplein - WikipediaKoopavond Almelo - Uit in AlmeloloodBijzondere graven | De Nieuwe Ooster
 • Mexico All Inclusive.
 • Roos Vonk boeken.
 • Stalen zwembad levensduur.
 • Gazco elektrische haard.
 • Nápoles Italia.
 • Prijs kunstgebit 2020.
 • Carmen föhn.
 • Porec, kroatië bezienswaardigheden.
 • Rottweiler herplaatsing.
 • Dagje Maastricht NS.
 • Evenementen omgeving Amersfoort.
 • Ongeval vandaag A12.
 • Eriba Nova Light.
 • Eurogenes.
 • Citalopram en alcohol ervaring.
 • Ff8 jegged disc 2.
 • One time Justin Bieber lyrics.
 • Zandstralen van eiken balken.
 • Hotel Corona Den Haag.
 • Gregoriaanse muziek middeleeuwen.
 • Overleden acteurs 2019.
 • Sorghum eiwit.
 • Thema Welkom kinderdagverblijf.
 • Handball live stream.
 • Latest Plex.
 • Hoeveel toeren maakt een vliegtuigmotor.
 • Pokemon colosseum region.
 • Hockey wedstrijden.
 • Man opgegeten door varkens.
 • Grappige wc bordjes.
 • Minnie Mouse lamp.
 • ALKORPLAN 2000 kleuren.
 • Kleine werkgever loonsom.
 • Moeilijke breuken.
 • The Ritual IMDb 2018.
 • Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent.
 • Tobey Maguire 2019.
 • Stalen gevelbekleding details.
 • Beste budget rum.
 • Voorbeeld factuur rijschool.
 • Betekenis swag straattaal.